vineri, august 28, 2015 Ora Locală 09:44

Blog

Antologia picturii moldoveneşti în 18 artişti plastici

 

Să fie o simplă coincidenţă că autorul albumului O antologie a picturii moldoveneşti (1940-2015), Chişinău, 2015, dl Vladimir Bulat tocmai a luat – alături de Iurie Bârsa, Eleonora Brigalda-Barbas, Ludmila Toma, Eugen Lungu, Mihail Bacinschi, Mihai Dumitriu, Tudor Braga – Premiul Naţional pentru colecţia de albume Maeştri basarabeni din secolul XX, în 14 volume, scoasă la Editura ARC?! Sau destinul le aşează astfel încât celui ce are să i se mai dea…

La rându-i, criticul de artă Vladimir Bulat se arată mai degrabă parcimonios când e să facă o selecţie, „desigur subiectivă”, a unor „artişti ce marchează nişte borne” ale unui veac de pictură moldovenească, reţinând doar 18 „cazuri” – toate „nume de referinţă din diferite generaţii” – care ilustrează „cu prisosinţă întregul spectru de problematici şi motivaţii ale actului ale actului artistic (…) după al Doilea Război Mondial în spaţiul cultural dintre Prut şi Nistru”. Cum nu sunt critic de artă, ci doar un admirator al picturii – nu ratez vernisajele artiştilor locali, nici Bienalele Internaţionale de Pictură –, voi da credit proaspătului laureat al Premiului Naţional, reţinând nu doar lista celor 18 aleşi, ci şi câte-un argument pentru fiecare:

Moisei GAMBURD (1903-1954) – „Artistul s-a remarcat în epocă prin precizia şi fineţea desenului, prin compoziţiile sale meticulos chibzuite, prin cromatica caldă şi plină de armonie. (…) artistul şi-a stins culmea gloriei, oferită de sistemul artistic sovietic, dar apogeul acesteia l-a determinat pe Gamburd să-şi pună sfârşit zilelor. Înalta sa conştiinţă, dublată de un caracter ferm, onest, serios, nu a putut merge la nesfârşit cu dedublarea. S-a produs, prin el, o ruptură decisivă, tranşantă, violentă, aproape definitivă, lăsând în urma sa tradiţia interbelică, proces oprit înainte ca aceasta să se fi cristalizat pe de-a întregul, definitiv, rămânând într-un stadiu de formare.”

Mihai GRECU (1916-1998) – „Era unanim recunoscut ca un clasic al picturii moldoveneşti postbelice. (…) Este foarte adevărat că pictura lui Grecu nu a avut o încărcătură ideologică. Mai degrabă – una programatic estetică, prin care a susţinut că pictura nu doar arată, ci şi afirmă un anume simbolism. Mihai Grecu a fost un reper de primă mărime, iar arta lui a prilejuit un soi de analiză asupra felului în care un anumit tip de imagine devenise subiect de discuţie atât pentru artişti, critici de artă, cât şi pentru scriitori, poeţi, oameni de teatru.”  

Ada ZEVIN (1918-2005) – „A stat la cârma unei pleiade întregi de pictoriţe-femei, pentru care problematica reprezentării oraşului «dizolvat» în culori a rămas o dimensiune constantă, un instrument de cunoaştere plastică. Alături de Mihail Grecu a explorat de o manieră experimentalistă limitele picturii, folosind pe larg materiale şi texturi netradiţionale, manierele inepuizabile ale frotajului, ale stratificărilor succesive; a lucrat adesea şi în acuarelă, punând accentul pe transparenţe şi semitonuri. A fost şi rămâne reprezentantul cel mai «meditativ» al plasticii moldoveneşti postbelice, dublat şi de o temeinică cunoaştere a istoriei artelor plastice.”

Igor VIERU (1923-1988) – „Mai bine de patru decenii artistul s-a concentrat asupra plasticii: desenului, formelor, culorilor, tehnicilor graficii. A fost mai mult un artist al literaţilor, decât al plasticienilor. Este destul de greu să defineşti care era domeniul lui forte, în care se simţea mai în apele lui. (…) Creaţia lui este perfect pliată pe mentalitatea şi universul cultural autohton. Chiar se identifică cu acestea, face parte din substanţa lor profundă, fundamentală.”

Aurel DAVID (1935-1984) – „S-a manifestat de timpuriu, ca un adept consecvent al picturii realiste, cu subiecte din viaţa rurală, agricolă şi pastorală. Tabloul Amiaza este considerat o capodoperă a epocii (1964). A excelat şi în arta monumentală, realizând câteva proiecte de mozaic, metal şi sculptură în plein-air. (…) Este autorul celebrei stampe Arborele Eminescu, care face parte din trilogia: Eminescu - Puşkin - Tolstoi, care i-a adus notorietatea în domeniul portretisticii.”

Valentina RUSU-CIOBANU (n. 1920) – „De la realismul de sorginte academistă artista a trecut la «realismul fotografic», iar apoi prin «atitudinea senzorială faţă de culoare» a ajuns la faza «primitivistă», dimensiunea senzorială fiind definitorie pentru perioada târzie a creaţiei sale. Dar nu se poate face departajări cronologice, căci diversele faze şi soluţii plastice se întrepătrund în timp, prin reveniri şi «serii» succesive, repetitive. «Geometrismul» este o altă faţetă interesantă şi pulsatorie în economia plastică a Valentinei Rusu-Ciobanu.”

Andrei SÂRBU (1950-2000) – „Andrei Sârbu este personalitatea-far a expresiei de tip experimentalist, considerat mult timp un artist underground, care făcea «joncţiunea» cu pletora avangardistă, fără a avea contact direct cu aceasta. El şi-a re-trăit pe cont propriu, în izolarea aproape anaerobă a mediului în care a creat, fervoarea energetică şi expresivă a artei abstracte, expresionismului, abstracţiei lirice şi a celei geometrice.”

Elena BONTEA (n. 1933) – „Pictura Elenei Bontea nu intenţionează să perturbe câtuşi de puţin percepţia şi habitudinile ochiului contemporan, nu-l agresează şi nici nu-l şochează în nici un fel, asta face act de prezenţă, matură, în măsura în care receptorul este într-o concordanţă dorită cu ea. Prin urmare, îşi aşteaptă mereu sfioasă şi cumsecade spectatorul. (…) Dacă ar fi să caracterizez întreaga operă a Elenei Bontea printr-un minim de cuvinte, i-am spune frust: «extaz latent».”

Sergiu CUCIUC (n. 1940) – „Este un plastician total atipic. Care vizionează lumea prin optica structurilor de culoare, a ritmului, precum şi a jocului percutant al complementarelor. Artistul a parcurs un traseu oarecum rectiliniu, fără mari şi ireconciliabile transformări, coliziuni interioare, sau schimbări de direcţie. A încercat să evite «temele mari», abordările sale plastice concentrându-se cu precădere pe naturi statice, peisaje, iar puţinele compoziţii de gen, cu ample desfăşurări de figuri şi «intrigi» – transformate în prilejuri de pictură pură, cu frotaje şi pensulaţii energice, ample.”

Mihai ŢĂRUŞ (n. 1948) – „Mihai Ţăruş şi-a găsit stilul şi «scriitura» plastică recognoscibile, a ajuns însă la ele în timp, lent, tenace, printr-o voinţă neînduplecată, aproape cinică. A mers e un drum de la care nu a abdicat, şi în care a crezut cu fermitate neostoită. E oarecum un drum elipsoidal, închis, căci de la experimentele cu spaţiul, tridimensionale, de la finele anilor ’70, cele actuale au revenit la aceleaşi scheme, doar cu un plus foarte vizibil de culoare, expresivitate, «suculenţă» i-aş spune. Nu este exclus ca acest drum să ducă, apoi, spre o epurare maximă a paletei, definitivă…”

Dumităr PEICEV (n. 1943) – „…beţie cromatică. Culoarea creează pasiuni, afecte. Învolburează sufletul. Peicev orchestrează mecanismele care provoacă astfel de învolburări. Portretul, la el, nu este decât un pretext, iar natura statică – text. Ambele devin grilă verbală, pe făgaşul căreia se suprapun, se melanjează straturile picturale. Peicev nu crede – precum Pollock – în purismul culorilor, ci în puterea întâlnirilor dintre culori. În tensiunea şi energetică pe care acestea le generează.”

Inessa ŢÎPIN (1946-2013) – „Artistă par excelence. Mai precisă – coloristă desăvârşită. (…) A lăsat o operă de o simplitate copleşitoare, dar nu mai puţin percutantă, care arată existenţa unei adevărate şcoli de «pictură feminină», care se particularizează de toată tradiţia existentă. Ştia să se bucure de rezonanţa cromatică, şi să o proiecteze în pânzele sale, cu delicateţe, tact şi rafinament cum rar se mai întâlnesc. Putem vorbi în cazul Inessei Ţîpin despre o autentică şi aleasă cultură a tuşei, texturii şi a suprafeţelor, pe care le cizelează ca pe o vibrantă pânză de borangic.”

Anatol RURAC (n. 1957) – „Pictura sa a mers mereu spre o «epurare» a imaginii, spre o formalizare a compoziţiei. A ajuns la un fel de impunere a unui «post al privirii», în care ochiul nu se mai delectează, nu lunecă voios pe suprafaţă, ci staţionează sau refuză orice contact cu aceasta. Rămâne însă armonia cromatică rafinată, îndelung chibzuită, cântărită, decantată. (…) Arta lui Rurac este o artă de stare, de un dezinvolt comportament mintal.”

Alexander TINEI (n. 1967) – „În centrul interogaţiilor sale se află chipul şi figura omului contemporan: alienat, abătut, fetişist, pervers, ambiguu sexual, straniu, haotic, bulversat, psihotic etc. Stilistic, pictura lui îmbină elemente de expresie figurativă cu intervenţii de natură să descumpănească, cu reveniri şi stângăcii voite. E un întreg inventar de trucuri şi witz-uri picturale, frotaje, caligrafii, suprapuneri, îngroşări ale pastei cromatice, stridenţe neaşteptate. (…) De fapt, aceasta este caracteristica esenţială a tablourilor sale: acumularea unei panoplii de lucruri şi situaţii de neînţeles, intangibile, secrete, uşor terifiante.”

Roman TOLICI (n. 1974) – „Demersul artistului este, în general, unul de natură ideologică, şi vrea să consemneze într-o manieră vizuală perversitatea translării sistemului imagistic canonic al creştinismului în reprezentarea «cacofonică» a consumerismului globalizat. (…) De cele mai multe ori, Roman lucrează la cicluri de lucrări, care se articulează în perspectiva unei expoziţii, catalog, publicaţie etc. Este un artist care lucrează secvenţial. (…) Urmăreşte natura, schimbările ei diurne şi nocturne, precum şi raporturile omului cu aceasta. Aceste observaţii plastice iau forme dintre cele mai variate, de la fotorealism la simbolism deghizat, abscons.”

Mark VERLAN (n. 1963) – „…personalitatea lui Mark (Marek) Verlan este inclasabilă. El face parte din tagma acelor artişti care nu se supun definirilor şi catalogărilor. El este un artist care a ridicat foarte sus ştacheta «imprevizibilului», ineditului, astfel că acest nivel a rămas de neatins chiar şi pentru el însuşi. (…) S-a manifestat sub toate formele, în aproape toate genurile artelor vizuale: performance art, sculptură, colaj, grafică, pictură, instalaţie.”

Valentina BOBKOVA (n. 1952) – „De-a dreptul incitantă, pe alocuri chiar şocantă – unde ponderea negrului sepulcral (…) este covârşitoare, definitorie –, apare pictura «odioasă» şi «traumatizantă», frisonant a Valentinei Bobkova…”

Andrei GAMARŢ (n. 1980) – „Poet, grafician şi ilustrator de cărţi, Andrei Gamarţ a virat oarecum brusc, la un moment dat, spre pictura de şevalet, remarcându-se prin nişte panouri de mari dimensiuni, cu subiecte alienante, apocaliptice. (…) Dincolo de subiectele propriu-zise, sumbre, sepulcrale, mistice, artistul experimentează energic la nivel formal posibilităţile clar-obscurului strunit, care potenţează intensitatea reprezentării, pe alocuri acesta atingând orizontul şi punctul iluzionismului. (…) Altfel spus, efectele iluministice obţinute de artist reuşesc să rănească sensibilitatea comună, să tulbure percepţia, receptarea, lectura.”

* * * * * * *

Şi dacă tot este vorba despre o antologie a picturii moldoveneşti (1940-2015) (subl. mea), mă gândesc că fiecare tablou e un poem în culori – or, se ştie că poezia nu poate fi re-povestită (tocmai de aceia nu m-am aventurat să descriu pânzele reproduse; cel mult aş putea să le caut un echivalent liric din literatura aceleaşi perioade de la noi). Ea este!

TaguriRadio Europa Liberă, Blog, Emil Galaicu-Păun


Răul absolut și sensul crimei fără sens (I)

 

Templul de la Palmyra a fost fost distrus. Două mii de ani de istorie au sfîrșit în colb. Duminica trecută, cîteva figuri grăbite, purtînd un drapel negru cu înscrisuri islamice, au așezat în jurul coloanelor cilindrii mari cu explozibil. După cîteva secunde, explozia a făcut pulbere splendorile de marmură și bazalt lucrate de meșteri romani, greci și sirieni. Organizația teroristă Statul Islamic a eliminat una din minunile lăsate în urmă de civilizațiile reunite ale Romei, Greciei și Orientului. Operația a fost filmată și fotografiată cu o minuțiozitate entuziastă, plină de grijă și mîndrie. Apoi, imaginile au fost plasate pe net de unde au fost preluate de circuitul media global.

Cu doar cîteva zile mai înainte, aceiași nelegiuiți îl sacrificaseră ritual pe arheologul sirian care cerceta și proteja de o viață templul de la Palmyra. Bătrînul, în vîrstă de 82 de ani, a fost tîrît în piața publică și decapitat. De două ori în cîteva zile, organizația Statul Islamic a trimis, în felul ei insuportabil, mesaje către lumea din afară. Ce vor să spună și ce spun dincolo de intențiile declarate aceste mesaje? E infernal să comentezi așa ceva. Fiecare cuvînt așezat în preajma acestor orori înaintează pe un tărîm infernal și, în ciuda primei impresii, uman.

Lumea pe care cuvintele caută să o explice e o subterană profundă care cere din adîncuri tulburi instaurarea haosului și a morții. Oricît ar părea de incredibil și oricît de dureroasă concluzia, faptele acestor creaturi nu sînt înfiorătoare doar pentru că au făcut să dispară monumentul de la Palmyra sau pentru că lista ar putea continua cu Parthenon și Colosseum. Și nici pentru că au măcelărit bestial un om nevinovat. Dedesubtul faptelor colcăie ceva încă mai cumplit: libertatea de a creea neființa. O asemenea definiție pare complet lipsită de sens. Și, într-un fel, chiar e. Pentru oamenii și societățile normale orice alăturare a libertății, creației și neființei e imposibilă. Dimpotrivă, în cazul terorismului islamic, tocmai această alăturare aberantă dă punctul forte, plăcerea și, dacă se poate spune așa ceva, bucuria. Cu faptele fără comparație ale Statului Islamic ne întoarcem la rădăcina tuturor gîndurilor despre răul absolut. De unde vine această credință care pune capăt oricărei credințe? Și la ce bun, cu ce cîștig lucrează această formă de nebunie care își consumă deopotrivă călăii și victimele? Înainte de orice, trebuie spus că acest gen de întrebări plictisesc la nivel general. Opinia publică, așa cum numim azi, fără prea mare atenție, societățile, nu e pregătită pentru asemenea pariuri existențial-tenebroase și, în consecință, le ignoră sau le califică neglijent drept „aberații”.

Și totuși, asemenea orori nu pot fi o simplă banalitate sau un accident sîngeros provocat de un dezechilibrat. Spectacolul oribil al atrocităților teorismului islamic nu e o întîmplare, ci o suită de acte regizate cu grijă și repetate aproape zilnic, pe un front care cuprinde aproape toată întinderea lumii. Premeditarea e în afara oricărui dubiu. Dacă erupția răului absolut ne lasă muți și incapabili de concluzii, asta nu înseamnă că toată istoria timpurilor pe care le trăim e lipsită de explicații.

TaguriRadio Europa Liberă, Traian Ungureanu, Blog


S-o lăsăm mai moale cu dragostea

Astăzi mult s-a strigat despre dragoste față de Moldova. Cel mai tare s-a strigat de pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, acolo unde s-au adunat câțiva «stâlpi» ai neamului - toți frumușei, la cravată - și ne învățau cum să ne iubim țara. Nu s-a uitat nici de frumoasa tradiție de a pune câteva cântece de jale - oare ce poate fi mai firesc decât bocitul colectiv al moldovenilor?

Dacă cu același elan, cu care astăzi am exclamat cât de tare iubim Moldova, noi am învăța cum să fim cetățeni care își cunosc și își apără drepturile, am învăța cum să facem curat nu doar în propria curte, cum să parcăm mașina ca să nu blocăm trotuarul pentru pietoni și mame cu cărucioare, cum să nu transformăm unicul parc din zonă într-o gunoiște, cum să nu ascultăm noaptea în fața blocului cântecul «Без тебя, без тебя» la un volum atât de mare încât vecinii să nu poată dormi, cum să plătim impozite și să participăm la viața de comunitate - dacă am face toate acestea, am putea astăzi să nu mai strigăm atât de mult despre dragoste față de țară.

Haideți să mai renunțăm la acest patos mioritic când dedicațiile noastre de dragoste merg în paralel cu miorlăitul și bocitul - «Ooof, te iubim atât de mult, dar ești așa de urâtă, biată țară». Nu mai este Moldova urâtă, chiar deloc! Tot ce este urât în ea suntem noi, moldovenii. Moldovenii care nu se spală, moldovenii care nu citesc nimic în afară de prima pagină din «Makler», moldovenii care iau credit de la bancă pentru a face nunta fiicei, dar niciodată nu vor lua credit ca s-o trimită la un master în străinătate, moldovenii care înainte de a crea două locuri de muncă în viață se grăbesc să-și tipărească cărți de vizită cu frumosul titlu «Director» și care merg pe Ștefan cel Mare mâncând răsărită. Ce are Moldova cu toate acestea? 

Astăzi ar fi bine să-i spunem scurt în toate limbile pe care ea le cunoaște:

- Te iubesc.

- Я тебе кохаю.

- Я люблю тебя.

- Обичам те (bulgară).

- Вян сени бренным (găgăuză).

Iar după asta să ne suflecăm mânecile și să ne apucăm de treabă, dacă așa de tare o iubim - nu mai murim dacă lucrăm ca toată lumea. Dar… mai avem cinci zile de odihnă, nu?

TaguriEuropa Libera, Natalia Morari, Blog Natalia Morari


Ракеты и ревность

Пока западные страны наперегонки сватаются к руководству Ирана, Россия старается без лишней суеты идти по проторенной дорожке. Напомню, что еще в апреле 2015 года президент Путин отменил указ своего предшественника Медведева о запрете на поставку зенитно-ракетных комплексов С-300 в Исламскую Республику. Тогда эта новость вызвала нешуточные дискуссии на Западе. С одной стороны, все понимали, что Россия пытается застолбить себе оружейный рынок Ирана. С другой стороны, мало кто мог всерьез возразить Москве, ведь С-300 – оборонительное оружие, и РФ изначально могла и не запрещать экспорт, потому что санкции ООН не распространялись на эти ракетные комплексы.

Однако в венском соглашении от 14 июля, вопреки настойчивым попыткам России, эмбарго на поставки оружия Ирана было продлено на 5 лет. И хотя оно опять же не распространяется на оборонительные виды вооружений, для Москвы это стало чувствительным ударом. А дальше пошло что-то непонятное: РФ и Иран возобновили переговоры о поставках С-300, в то время как американцы стали выдавать противоречивую реакцию.

Так, руководитель пресс-службы госдепартамента США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон проверит, подпадает ли ракетная сделка под действие американских законов о санкциях. Как пишет «Коммерсант», Кирби уточнил, что поставки С-300 не противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН, но администрация США выражает опасения. «Мы по-прежнему обеспокоены в связи с намерением России поставить ракетные системы Ирану. Мы против продажи Ирану комплексов С-300», - приводит Fox News слова главы пресс-службы госдепартамента.

Ранее иранское агентство ISNA со ссылкой на заявление министра обороны Хусейна Дехкана сообщило, что соглашение о поставках в Иран С-300 будет подписано в ближайшее время. «Мы отправимся к вам, в Россию…, чтобы подписать договор. Больше нет никаких препятствий для заключения соглашений», - сказал Декхан. Он отметил, что в поставляемом вооружении будут учтены все новые технологические изменения, пишет РБК. Информированный источник агентства «Интерфакс» рассказал, что по новому контракту Иран получит 4 дивизиона ЗРК, а не 5, как предусматривал предыдущий контракт.

Однако РИА Новости со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел РФ сообщает, что Москва до конца текущего года передаст Тегерану столько комплексов, сколько было оговорено в контракте 2007 года. «Сколько было в контракте, столько и будет», - сказал источник, отвечая на вопрос, действительно ли Россия поставит Ирану 4 дивизиона С-300 вместо предусмотренных контрактом трех, как об этом заявляли ранее в Минобороны России.

Дальше – больше. Буквально вчера, 26 августа, источник агентства «Интерфакс» рассказал, что Россия и Иран решили уладить проблему судебного иска, поданного Тегераном после отмены поставок в 2010 году. «Стороны договорились, что иск, который подал Иран в Женевский суд к Рособоронэкспорту с требованием выплатить неустойку в сумме почти $4 млрд., будет отозван», - сказал собеседник агентства. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута во время визита министра обороны Ирана Хоссейна Дехкана в Москву в апреле 2015 года.

Еще одно сообщение от этого агентства: Россия и Иран подпишут контракт, когда будут полностью согласованы ценовые параметры сделки. «Принципиальное решение по закупке Ираном С-300 принято. Осталось только согласовать стоимость контракта», - сказал информированный источник. «…Подписание контракта – это дело нескольких недель, а может быть и дней», - добавил собеседник.

Контракт на поставку четырех дивизионов зенитных ракетных систем будет подписан в ближайшее время, причем источник уточнил, что это будет абсолютно новый контракт. Он подразумевает поставку более современных систем и будет отличаться от предыдущего другой ценой и новыми условиями поставки. Стоимость нового контракта будет сопоставима с предыдущим. «Стоимость того контракта оценивалась в $900 млн., цена нынешнего будет не меньше», - сказал источник.

Когда РФ и Иран дали понять, что поставки ракет – дело времени, из США вновь пришли недовольные заявления. «Мы не видим в этом положительного развития (событий), - сообщил на брифинге представитель министерства обороны США Питер Кук. – У министерства обороны, да и у президента есть в распоряжении меры на случай, если эти системы будут размещены (в Иране)». «Мы серьезно относимся к обеспечению безопасности наших союзников в регионе. Я не собираюсь распространяться об ответах со стороны министерства обороны, но мы следим (за ситуацией), и в целом верим в наши возможности», - цитирует Кука агентство «Интерфакс».

Сколько будет продолжаться этот военно-дипломатический пинг-понг между тремя столицами, сказать сложно. Впрочем, мало сомнений в том, что российские ракеты дойдут до адресата. Во-первых, С-300 – это оборонительное вооружение, и коль скоро поставка не идет вразрез с пока работающими санкциями Совбеза ООН, нет оснований подвергать сделку юридическому оспариванию. Во-вторых, для американцев есть дела намного важнее, чем российские ракеты, - это собственная оппозиция в Конгрессе США, которую срочно необходимо «ломать», ибо времени до 17 сентября осталось очень много. В-третьих, американцы не хотят вставлять палки в колеса Ирану, чтобы не топтать те слабые ростки взаимного доверия, которые появились в последние два года. Да и, в конце концов, что такое 900-миллионный контракт по С-300, если у Вашингтона намечаются многомиллиардные инвестиции в Исламскую Республику?

…Атмосфера вокруг Ирана становится другой: на смену бряцанию оружием и демонстрации ядерных мускулов приходят упражнения в славословиях, конструктивизме и оптимизме. Вымученная венская сделка вступит в силу не раньше октября, но уже сейчас можно осторожно говорить о выходе Исламской Республики из режима международных санкций. Персам надо поаплодировать за фантастическое терпение, настойчивость и уверенность в себе. Да и как иначе могла повести себя одна из древнейших держав мира, повидавшая за 5 тысяч лет невероятное количество захватчиков? Еще немного ожидания, и Иран снова займет причитающееся ему место, а великим державам придется с ним считаться.

Читайте также:

Медовый месяц Ирана и Запада

Россия и дешевая нефть: новое испытание. Часть 1 Часть 2

Иранский марафон позади:

- что думают переговорщики

- настроения в западном сообществе

- российские эксперты сдержанны

 


Медовый месяц Ирана и Запада

Недавно в западную прессу просочился текст секретного соглашения МАГАТЭ с Ираном, достигнутого параллельно (или, правильнее будет сказать, в развитие) венскому соглашению дипломатов. Никакой «страшной» сенсации в документе нет, но привести отдельные выдержки можно. Так, МАГАТЭ готово позволить Ирану самому осуществлять инспекции ядерного объекта в Парчине. «Операции будут проходить с использованием иранского авторизованного оборудования, соответствующего техническим спецификациям агентства (МАГАТЭ)», - пишет агентство Associated Press, на которое ссылается «Интерфакс». По соглашению, иранская сторона должна передавать МАГАТЭ фото- и видеоматериалы, а также образцы, которые будут брать иранские эксперты. В то же время при передаче материалов в МАГАТЭ «во внимание будут приниматься военные опасения» Ирана. А в задачи МАГАТЭ будет входить наблюдение за иранским персоналом, проверяющим объект в Парчине.

В продолжение этой новости стало известно о готовности США оказать МАГАТЭ финансовую помощь для проверки иранской ядерной программы. По словам временного поверенного США при ООН в Вене Генри Эншера, в Вашингтоне уверены, что вместе с остальными странами-членами агентства удастся обеспечить необходимое финансирование, передает ТАСС.

Цитируемый источник напоминает слова гендиректора МАГАТЭ о том, что на выполнение всех контрольных мероприятий в рамках венского соглашения с Ираном потребуется ежегодно около 9,2 млн. евро. «США готовы вместе с другими странами работать над обеспечением потребностей МАГАТЭ в ресурсах, необходимых для верификации обязательств Ирана, включая применение Дополнительного протокола», - сказал Эшнер.

Между тем, уже с конца июля началось «паломничество» ведущих западных дипломатов и крупного бизнеса в Иран. Например, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини не просто полетела в Тегеран, но и опубликовала программную статью «Соглашение с Ираном – катастрофа для ИГ» в британской газете The Guardian. Как отмечает «Коммерсант», шеф европейской дипломатии подчеркнула, что интересы ЕС в Иране не ограничиваются экономикой и затрагивают еще и вопросы региональной политики и безопасности. Примерно то же самое написал министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус на страницах иранской англоязычной газеты Iran. «Мы уделим особое внимание вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке. Как влиятельное государство, Иран может сыграть позитивную роль в урегулировании кризисов», - пишет министр.

Но самые интригующие новости в последние дни приходят из США. Как известно, в Конгрессе есть влиятельнейшие силы, в основном среди республиканцев, которые выступают против одобрения сделки по иранской ядерной программе. Зная это, Белый дом и Госдепартамент включили всё свое красноречие и максимум аргументов, чтобы убедить оппонентов в необходимости сказать «Да». Похоже, американской администрации сопутствует удача.

Так, госсекретарь Джон Керри заявил, что отказ США от ядерной сделки с Ираном может привести к прекращению поддержки Евросоюзом и другими иностранными партнерами позиции Вашингтона по украинскому вопросу, а также к падению курса доллара. Это не произойдет в одночасье, однако есть много стран, пытающихся изменить современную финансовую систему, в частности, Россия и Китай, цитирует «Лента» главу Госдепа.

Глава фракции Демократической партии в Сенате Гарри Рид заявил, что всесторонне поддерживает соглашение по Ирану. «Я намерен сделать все, что в моих силах, чтобы удостовериться принятии данного соглашения», - рассказал сенатор в интервью Washington Post. Рид отметил, что соглашение является «наилучшим способом» сокращения военных амбиций Тегерана. «Это лучший вариант, единственный вариант удержать Иран от получения ядерного оружия», - считает сенатор.

РИА Новости напоминает, что ранее почти половина сенаторов (47) открыто призвала Иран не заключать соглашение, поскольку, по их мнению, следующий президент США откажется от него. Республиканцы жестко критикуют ядерную сделку с Тегераном, и для ее поддержки в конгрессе администрации нужна поддержка влиятельных демократов.

Вместе с тем, в Белом доме не считают сделку с Ираном «свершившимся фактом»; об этом заявил пресс-секретарь президента США Джош Эрнест. Он сообщил, что администрация США не станет предпринимать шаги к реализации сделки до истечения 60-дневного срока, который Конгресс отвел самому себе для ознакомления с условиями достигнутой договоренности (до 17 сентября).

Как пишет ТАСС, Белый дом активно поддерживает сделку с Ираном как потенциально важнейшую часть внешнеполитического наследия Обамы. «Но республиканская оппозиция в Конгрессе не менее настойчиво старается эту сделку торпедировать. Тема этого внутриполитического противоборства была одной из ключевых на брифинге – первом после возвращения главы государства из летнего отпуска», - говорится в сообщении.

Джош Эрнест выразил удовлетворение тем, что за истекшее время 16 американских сенаторов определились с отношением к сделке с Ираном, причем 15 решили ее поддержать. Он напомнил и о выступлениях в поддержку соглашения со стороны действующих и бывших американских специалистов по контролю над вооружениями, видных политологов, ученых и военных. Пресс-секретарь подтвердил, что Обама и в отпуске продолжал агитировать законодателей в пользу сделки с ИРИ и собирается продолжать эту работу.

На вопросы о том, могут ли США в будущем прибегнуть к военной акции против Ирана, чтобы не допустить приобретения Тегераном ядерного оружия, Эрнест ответил, что в принципе «все варианты действий остаются в силе». Но он подчеркнул, что гипотетический «путь к войне» лежит именно через «срыв сделки Конгрессом» США и «развал» международной переговорной коалиции, восстановить которую было бы практически нереально, отмечает ТАСС.

Продолжение следует…


„Striviți deviaționismul!” sau despre Lenin ca artist al insultei

 

Marx și Engels au fost departe de a practica bunele maniere în marile lor polemici. Să ne amintim tratamentul la care au fost supuși Proudhon, Bruno Bauer, Bakunin, Lassalle, Dühring. În comparație cu Lenin însă, fondatorii materialismului istoric erau niște gentlemeni. Referință obligatorie în studiile de istorie a marxismului în Rusia, memoriile lui Nikolai Valentinov (Volsky), militant bolșevic convertit la menșevism, sunt o mină de aur pentru cei care vor să pătrundă în universul mental al lui Lenin la ceasul marii schisme dintre cele două grupări rivale, deci între facțiunea ce și-a zis majoritară și cea care a fost botezată, în urma unui vot nu tocmai semnificativ în acea clipă, dar fatidic pe lungă durată, minoritară.

Insulta devine la Lenin a doua natură, îi definește identitatea, îl diferențiază de cei pe care încearcă, și adeseori reușește, să-i anihileze politic. Sudalma ține loc de argument. A fi rezonabil este, pentru Lenin, o probă de lașitate. In tribul revoluționar marxist, Lenin este campionul injuriei, al atacului ad hominem. Este măcinat, devorat, dominat de ură, de furie, de resentiment. Inamicii săi ideologici devin in demonologia leninistă dușmanii proletariatului si ai revoluției. Violența retorică extremă, de sorginte iacobină, este privită drept virtute stilistică. Ea prefigurează teroarea politică a dictaturii bolșevice.

Pentru cel adeseori supranumit Maximilien Lenin, nu putea exista o critică inocentă. Oricine se îndoia de adevărul absolut al spuselor și scrierilor sale era un oportunist incurabil aflat pe drumul fară întoarcere al renegării și, deci, al capitulării și trădării. El era cel care dicta linia partidului, iar orice rezervă in raport cu această devenea automat o deviere. Cei care deviau, erau taxați, anatemizați si, în final excomunicați, ca deviaționiști. Așa i-a privit pe liderul menșevic Iuli Martov și pe ceilalți foști camarazi de luptă social-democrată. Nu i-a iertat niciodată veteranului socialist Pavel Akselrod o formulă care s-a dovedit premonitorie: bolșevismul ca utopie organizațională cu caracter teocratic” (v. N. Valentinov, „Encounters with Lenin”, prefață de Leonard Schapiro, Oxford University Press, 1968, p. 116). Numele lui Akselrod apare invocat ca echivalent al abjurării principiilor esențiale în lucrarea „Un pas înainte, doi pași înapoi”, moment-cheie, afirmă corect istoricul Lars Lih, în cristalizarea cosmologiei politice leniniste. Povestește Valentinov, aflat în Elveția ca emigrant politic în perioada când Lenin își redacta opusculul în 1904, cum liderul bolșevic nu-i putea ierta nici măcar o banală conversație cu Akselrod.

Pentru Lenin, totul este politic, inclusiv o discuție despre vreme. Chiliasmul bolșevic era total și totalizant, nu lăsa loc pentru nișele spațiului privat. În clipa în care îi denunța pe menșevici, scrie Valentinov, Lenin era consumat de „o ură arzătoare, nelimitată și sălbatică”. (p. 126) Să o numim transa resentimentului. În volumul „Materialism și empiriocriticism” (1909), va scrie în aceiași termeni vituperanți despre filosofii pe care îi percepea drept exponenți ai primejdiosului „idealism subiectiv” (Mach și Avenarius). Îl va stigmatiza pe Aleksandr Bogdanov pentru lipsa „vigilenței revoluționare” în plan filosofic. Iar după luarea puterii, într-un acces de furibundă agresivitate retorică, va scrie în termeni incalificabili împotriva celui pe care cândva îl venerase: teoreticianul social-democrației germane, Karl Kautsky, declarat „renegat” și acoperit de toate injuriile imaginabile. Invectivele lui Lenin întreceau cu mult atacul lui Troțki împotriva aceluiași Kautsky în lucrarea „Terorism și comunism”, republicată în anii recenți cu o introducere de Slavoj Žižek.

Dar cel mai intens, cel mai feroce l-a urât Lenin, în anii luptei acerbe pentru dominație în partidul social-democrat, pe Akimov (pseudonimul revoluționar al lui V. P. Makhnovets), un social-democrat care a surprins, printre primii (dacă nu chiar primul, cum spune Valentinov) potențialul terorist și antidemocratic al doctrinei întemeiate de Lenin în numele salvgardării marxismului ortodox. Akimov a fost singurul care a votat împotriva programului de tip iacobin propus de Plehanov și grupul de la ziarul „Iskra” din care făcea parte și Lenin. A protestat împotriva atitudinii paternaliste care făcea din proletariat un instrument al partidului, iar nu invers. Delegații la acel congres au ironizat nonsensul spuselor lui Akimov. În noiembrie 1917, nonsensul real s-a transformat în dictatură politică.

Să reținem că în 1904, cunoștințele filosofice ale lui Vladimir Ulianov erau precare. Nu-i citise nici pe Hegel, nici pe Feuerbach, sigur nu avusese acces la Fichte și Schelling, citise mult Marx, dar nu se apropiase de opera de tinerețe a acestuia, nu ajunsese să ințeleagă semnificația dialecticii. Ma îndoiesc că a citit „Sfânta familie”. „Manifestul Partidului Comunist” era pentru el literă de evanghelie. Din tradiția democrat-revoluționară rusă era marcat, mai presus de orice, de sectarismul mesianic al unor Piotr Tkaciov și Nikolai Cernîșevski. Scrisese „Ce-i de făcut?” cu gândul la cel de-al doilea, de fapt ca un omagiu pentru personajul venerat de fratele său executat în 1877. Când Valentinov i-a spus că romanul lui Cernîșevski este de fapt un schematic pamflet politic, fără nicio valoare estetică, Lenin a explodat de indignare. În Tolstoi a văzut „oglinda revoluției ruse”. Considerațiile filosofice ale lui Tolstoi îl agasau. Îl destesta pe Dostoievski și admira doar unele din scrierile lui Turgheniev. Estetic vorbind, era de un reducționism năucitor.

Pentru Lenin, decisivă era mobilizarea ideologică a proletariatului, de neconceput în absența unei avangarde compusă din intelectuali deveniți revoluționari de profesie, după modelul lui Rahmetov din romanul lui Cernîșevski. Acesta a fost rolul istoric al inteligentsiei ruse, acea clasă bazată pe indignare morală și resentiment politic (lucru demonstrat de Richard Pipes în a sa „History of the Russian Revolution”). Trecut prin experiența clandestinității revoluționare, Akimov nu accepta ideea că proletariatul este o masă de manevră pentru jocurile doctrinare ale unor ideologi fanatici. Îl interesau proletarii reali, nu arhetipurile descărnate izvorâte din patimi utopice. În Belgia, a lucrat într-o mină de cărbune pentru a putea trăi experiența vie, autentică a proletarilor. Pentru Lenin, care nu a vizitat probabil nicio fabrică în toți anii de dinainte de 1917, era vorba de ceea ce ulterior avea să denunțe, în polemicile cu Rosa Luxemburg și cu stângiștii occidentali, drept „spontaneism”. La fel de grav, a te îndoi de omnisciența avangardei leniniste însemna „lichidatorism” și „codism„ (de la rusescul „khvostism”, devierea care face partidul, pasămite, să se târască în coada clasei sociale pe care este menit de Istorie să o lumineze și să o ghideze).

În pamfletul amintit, Lenin îl stigmatizează pe „deviaționistul” Akimov fără cruțare, îl acuză de „cretinism”. Ca și în cazul lui Akselrod, nu se pune problema de a-i acorda adversarului prezumția unei minime bune credințe. Ideea nu este doar de a-l înfrânge politic, ci, cum avea să accentueze peste ani Arthur Koestler, important este să-l faci demn de dispreț, să-l umilești. Se naște astfel un stil politic de un autoritarism exacerbat, pandant retoric al ultra-centralismului organizațional. Partidul este o piramidă, organele inferioare se supun celor superioare, minoritatea acceptă fără murmur verdictul majorității, conducerea supremă este învestită cu atributul infailibilității. Îndoielile lui Akimov sunt denunțate drept tot atâtea abdicări mizerabile. „Akimovismul” este denunțat drept o patologie.

Akimov a murit în 1921, Valentinov a apucat să-l mai vadă. Între timp, modelul bolșevic triumfase în Rusia. În 1922, Lenin însuși avea să scrie o serie de texte în care părea să se ivească umbra unor îndoieli privind propria filosofie despre partid. Era prea târziu. Menșevicii, eserii, anarhiștii, fuseseră interziși și suferiseră persecuții teribile. Gruparea numită „Opoziția muncitorească”, orice critică de jos, toate formele de rezistență de la stânga fuseseră anihilate. Stihia mic-burgheză, adică lupta pentru pluralism, era privită drept un pericol mortal. Partidele democratice fuseseră interzise. În martie 1921, fusese zdrobită revolta marinarilor de la Kronstadt.

Distrugerea „devierii akimoviste”, petrecută în 1904, a fost preludiul unui modus operandi criminal la ceasul când bolșevicii aveau să preia puterea absolută în Rusia. Au creat un pattern reprodus în „democrațiile populare” de după cel de-al II-lea Război Mondial, în China maoistă, etc. Insultele proferate de Lenin la adresa menșevicilor au prefigurat eliminarea politică și chiar fizică a ereticilor (reali sau imaginari) din anii stalinismului. Ceea ce Lenin distrugea în efigie la începutul veacului XX avea să piară în realitate în sângerosul angrenaj al dictaturii partidului unic, oriunde acesta a ajuns la putere.

Despre resurecția  ispitei neo-comuniste, recomand un excelent articol al profesorului Jeffrey C. Isaac de la Universitatea Indiana din Bloomington. Precizez că revista „Dissent”, unde a fost publicat, este de orientare socialist democratică. Fondată de Irving Howe si Michael Harrington, revista a fost condusă, timp de decenii, de renumitul filosof politic Michael Walzer. In „Dissent” au apărut texte esențiale de Shlomo Avineri, Lewis Coser, Cornelius Castoriadis, Ralf Dahrendorf, Claude Lefort, Agnes Heller, Gabriel Zaid, Milovan Djilas, Octavio Paz si ale altor reprezentanți ai stângii anti-totalitare.

http://www.dissentmagazine.org/article/the-mirage-of-neo-communism

Pentru o perspectiva inovatoare in interpretarea leninismului, recomand capitolul „Lenin and Bolshevism” de Lars T. Lih, in Stephen A. Smith, ed., „The Oxford Handbook of the History of Communism”, Oxford University Press, 2014, pp. 53-71.

TaguriRadio Europa Liberă, Blog, Vladimir Tismăneanu


Marxism, leninism, stalinism: Leszek Kolakowski și cataclismele utopice

 

x

Propoziția cu care debutează trilogia de neegalat a lui Leszek Kolakowski despre principalele curente ale marxismului afirmă memorabil: „Karl Marx a fost un filozof german”. Similar, am putea prefața orice discuție despre ideile lui Kolakowski cu ajutorul afirmației: Leszek Kolakowski a fost un filozof polonez. În 2009, când a trecut în lumea celor drepți, Kolakowski era celebrat universal drept filozoful Solidarității, gânditorul care, alături de Papa Ioan Paul al-II-lea și dizidenții polonezi, a formulat ideile ce au dus la apariția unei mișcări sociale non-violente antitotalitare, o  revoluție a clasei muncitoare, poate unica dacă a existat vreuna vreodată, care a generat căderea regimului comunist în Polonia și a declanșat transformările din 1989.

Scriitor desăvârșit și teoretician captivant, Kolakowski a încarnat ceea ce Thomas Mann a definit drept noblețea spiritului. Istoricul Tony Judt l-a numit corect drept „ultimul cetățean ilustru al Republicii Literelor din secolul douăzeci”. Ceea ce face gândirea lui Kolakowski  atât de interesantă este vibranta ei viața interioară, modul original de a impune asocieri intelectuale și prezența permanentă a unei perspective morale.

Scrierile lui Kolakowski reprezintă un important avertisment asupra faptului că ideile chiar contează și că ideile greșite pot avea consecințe catastrofale...

El a refuzat o interpretare monistă  a istoriei, dar a rămas întotdeauna fidel principiului că adevărul există și nu poate fi divizat în elemente care se află în conflict unul cu celălalt. Într-o perioadă în care radicalismul pare să fi căpătat o traiectorie ascendentă, când valorile liberalismului sunt atacate de adepții „ipotezei comuniste” (de exemplu, filozoful marxist francez Alain Badiou sau excentricul gânditor sloven Slavoj Zizek), scrierile lui Kolakowski reprezintă un important avertisment asupra faptului că ideile chiar contează și că ideile greșite pot avea consecințe catastrofale.

Kolakowski răspunde la întrebarea care dă titlul volumului de față în maniera sa tipic sarcastică: „Ne putem imagina fericirea dar nu o putem trăi. Dacă ne imaginăm că iadul și purgatoriul nu mai există și că toate ființele umane, fiecare în parte fără excepție, au fost mântuite de Dumnezeu și  se bucură de grația divină, fără absolut nicio privațiune, perfect satisfăcuți, fără să mai simtă durere sau moartea, atunci ne putem imagina că fericirea lor este reală și că necazurile și suferințele din trecut au fost  uitate. O asemenea condiție poate fi imaginată, dar nu a fost cunoscută vreodată. Nu a fost cunoscută niciodată.” (pp. 214-15)

Prezentul volum (v. nota finală), care a fost tradus în mare parte de fiica filozofului, Agnieszka Kolakowska, care a și scris o pertinentă introducere, este o  colecție edificatoare, și, într-adevăr impresionantă, a principalelor sale contribuții la înțelegerea naturii și valorilor stângii (radicală și democratică) în secolul douăzeci, și pentru căutarea adevărului într-o epocă a incertitudinii și a unui relativism galopant. Kolakowski și-a început itinerariul filozofic în perioada imediată de după cel de-a Doilea Război Mondial, într-o Polonie devastată de atrocitățile naziste și  dominată de imperialismul sovietic.

După o scurtă perioadă în care a fost fascinat de stalinism, Kolakowski a devenit, după  dispariția tiranului sovietic în 1953, principala voce a revizionismului marxist est european, un dinam intelectual extraordinar de subversiv. Ideile revizioniste au infirmat mitologia comunistă auto-justificatoare și au onorat renașterea rațiunii critice. Volumul include unele dintre cele mai incitante eseuri scrise (și interzise de cenzura comunistă) pentru a protesta împotriva constrângerilor birocratice asupra spiritului liber și împotriva perpetuării rușinoaselor minciuni despre originile și consecințele stalinismului. Citind unele dintre aceste texte, nu putem să  nu remarcăm actualitatea, intensă și molipsitoare, a gândirii lui Kolakowski. Este ușor de înțeles de ce zbirii ideologici au respins ipotezele sale asupra socialismului, cu accentul lor asupra centralității drepturilor individuale și asupra respingerii pretenției de infailibilitate epistemică a partidului/stat. Nimeni nu are dreptul de a monopoliza adevărul, aceasta este esența intervenției lui Kolakowski. El a atacat noile forme de alienare politică și a protestat împotriva reprimării imaginației umane în universul asfixiant al sovietismului.

În timpul primei faze a revoltei sale intelectuale, Kolakowski s-a bazat pe scrierile din tinerețe ale lui Karl Marx. Mai târziu, a rupt cu marxismul. L-a perceput drept o raționalizare sofisticată a resentimentului social și politic, o fantasmă gigantică, cosmică a redempțiunii menită să nască noi forme de servitute. Unul dintre cele mai impresionante eseuri  incluse în antologie discută rădăcinile marxiste ale stalinismului. Mulți dintre cei care se situează la stânga spectrului politic au fost (și unii sunt încă) dispuși să accepte ereditatea leninistă a stalinismului, dar consideră inacceptabilă conexiunea dintre apariția distopiei bolșevice și ideile lui Karl Marx. Kolakowski a privit cu suspiciune orice formă de determinism mecanic, nu doar în legătură cu istoria politică, dar și în raport cu istoria ideilor. El nu a pretins că marxismul dă naștere inevitabil hubrisului totalitar. Dar a găsit în marxism visul unității totale în respingerea pluralismului, premisa pentru experimentele autoritare care au urmat. Absolutismul leninist neo-iacobin și-a avut originile, conform interpretării lui Kolakowski, în repudierea absolută a statului de drept și în demonizarea proprietății private.     

Volumul include unul dintre ele mai importante texte ale istoriei dezbaterilor de stânga în secolul douăzeci: răspunsul lui Kolakowski la încercarea istoricului E. P. Thompson de a disocia gândirea și practicile radicale occidentale de experiența criminală a blocului sovietic, că să nu mai spunem de China și alte experimente comuniste asiatice. Kolakowski a insistat că ca astfel de viziuni sunt, în mod fundamental, forme de fariseism. Thompson se înșela afirmând că  decenii de stăpânire totalitară de inspirație marxistă în Est sunt irelevante pentru luptele occidentale în numele aceleași utopii.

Libertatea totală înseamnă anarhie și anarhia duce la dominația celor mai puternici - libertatea totală se transformă în opusul său...

Eseul se încheie cu observație melancolică, un avertisment asupra încercărilor neîncetate de a revitaliza proiectul prometeic utopic: „Egalitatea absolută poate fi realizată numai într-un regim despotic care de fapt maschează privilegiile - distruge egalitatea. Libertatea totală înseamnă anarhie și anarhia duce la dominația celor mai puternici - libertatea totală se transformă în opusul său. Eficacitatea ca valoare supremă generează la rândul ei despotism, iar despotismul este ineficient economic dincolo de un anumit nivel tehnologic. Dacă repet aceste vechi truisme, o fac pentru că am impresia ca ele continuă să fie ignorate de gândirea utopică. Din acest motiv nu există nimic mai ușor pe această lume decât conceperea unei utopii” (p. 139).

În întreaga sa operă, o mărturie a căutării neobosite a demnității într-un secol în care barbaria a renăscut și regimurile totalitare au ucis milioane în numele unor minciuni ideologice fetișizate, Leszek Kolakowski a apărat eroic acele valori non-negociabile precum libertatea, civilitatea și responsabilitatea.       

Leszek Kolakowski, Is God Happy? Selected Essays (London: Penguin. 2012) recenzie de Vladimir Tismăneanu publicată în International Affairs, 89:5, 2013 (traducere din limba engleză de Bogdan C. Iacob). Versiune actualizata. Cartea a apărut in românește la Curtea Veche Publishing in 2014.

TaguriRadio Europa Liberă, Blog, Vladimir Tismăneanu

În exclusivitate