vineri, noiembrie 27, 2015 Ora Locală 15:39

Blog

Tulburări şi contratimp istoric (I)

 

Se întîmplă lucruri ciudate. Şi mai ciudat e că toate se întîmplă deodată: migraţie, terorism, criză economică. De ce sînt neobișnuite ciudate aceste desăşurări?

Pentru că sînt fenomene de masă, adică evenimente care pun în mişcare sau vătămează grupuri enorme. Brusc, epoca prelungită a crizelor locale care agitau un stat sau o zonă restrînsă a dispărut şi a fost înlocuită de tulburări care leagă ţări şi lovesc de-a valma în cei de foarte aproape şi cei de foarte departe. Schimbarea a luat Occidentul şi, în special, Europa pe nepregătite. Ani şi decenii în şir tot ce s-a întîmplat grav a rămas o evoluţie locală şi, în consecinţă, instituţiile lumii occidentale au fost construite sau au fost reduse la dimensiunile potrivite pentru face faţă acestui tip de evenimente. Rînd pe rînd, sub presiunea normalității prelungite și a crizelor restrînse, statele occidentale și-au micșorat armatele și le-au lăsat fără fonduri, au redus forţele de poliţie și le-au pregătit, mai curînd, să lucreze ca sistem de asistenţă socială și au limitat serviciile de informaţii sau le-au îngrădit cu cu o bogată legislaţie de protecţie.

În tot acest timp, tendinţa inversă a transformat subvenţiile şi aria de drepturi sociale în principala cheltuială şi preocupare a statului. Sistemele de asistenţă au devenit cel mai mare consumator de buget, iar pretenţiile societăţii au devenit practic nelimitate. Cetățenii statelor occidentale s-au obișnuit cu ideea că au dreptul la nenunărate servicii prestate de stat și că pot dicta eliminarea oricărei forme de supraveghere și control. Europa a ajuns destul de repede în situaţia de a împinge într-un colţ minuscul structurile de stat. Această direcţie a funcţionat cu succes şi a convins guvernele că soluţia e bună. Mai serios, absenţa evenimentelor grave de dimensiuni supranţionale şi-a intoxicat promotorii. O confuzie masivă a generat un tipar de gîndire după care însăși lipsa evenimentelor grave la nivel de masă e dovada că sistemul adoptat e bun.

Cînd șocuri masive, ca terorismul şi migraţia, au izbit simultan a apărut deruta. Mai întîi, pentru că acest gen de evenimente părea dispărut, iar reapariţia lui a fost înregistrată ca o ciudăţenie. Apoi, pentru că sistemul a căzut rapid, de la frontiere la capacitatea de răspuns în forţă, Europa şi-a piedut în doar cîteva săptămîni încrederea în aranjamentele care asigurau circulaţia liberă. Suedia, Austria, Germania, Franţa au reintrodus, într-un fel sau altul, controalele de frontieră. Inimaginabilul a devenit foarte repede imaginabil: cele mai occidentale state ale Occidentului s-au lepădat de cele mai prețuite libertăţi ca de un cadou cu care nu mai ştiu ce să facă. La Paris şi, mai ales, la Bruxelles, atentatele teroriste din 13 noiembrie au fost urmate de o avalanşă de răspunsuri în forţă care au eliminat terorişti fără să-le poată preveni crimele şi, în cazul Belgiei, au dat impresia unei operaţii de imagine menită să asigure publicul larg că încă există structuri de forță. Peste tot şi peste toate a planat, însă, impresia că Europa e structural în contratimp cu noul tip de frămîntări. În fond, acţiunile a mai puţin de 20 de oameni au tulburat vieţile a 500 de milioane de europeni. Uluitor, nu? Cum s-a ajuns aici?

TaguriRadio Europa Liberă, Traian Ungureanu, Blog


Furtunile ideologice ale secolului douăzeci

 

Scriind despre eroarea de opțiune a lui Heidegger din anii '30, deci despre momentul de cecitate în care acesta a vorbit despre „grandoarea istorică a nazismului”, Hannah Arendt observa că filosoful german a fost și el prins în furtunile ideologice ale veacului trecut. Nu greșea câtuși de puțin. Asemeni unui Georg Lukács, fascinat de dialectica marxistă, Heidegger a îmbrățișat, pentru scurtă vreme, un radicalism politic de dreapta ce s-a dovedit catastrofal. A contat în mare măsură faptul că mulți intelectuali detestau liberalismul și valorile burgheze în general, blamate pentru ceea ce apărea drept mediocritate și filistinism. În „Cum am devenit huligan”, acel mic tratat de luciditate pe care Mihail Sebastian l-a publicat în anii '30, după scandalul provocat de prefața lui Nae Ionescu la romanul „De două mii de ani”, era detectat faptul că între comunism și fascism existau afinități esențiale legate de ostilitatea ambelor ideologii în raport cu drepturile omului și cetățeanului. Alături de un Elie Halévy, Sebastian a fost printre primii intelectuali care au perceput înrudirile profunde dintre cele două ideologii totalitare.

Convinși că se situează de partea victorioasă a marilor confruntări istorice, mulți intelectuali au fost prinși în mrejele ideologiilor radicale. Mai întâi revoluția bolșevică, apoi alte rupturi categorice în ordinea stabilită, au dus la adeziuni fanatice și pasiuni incandescente. A existat ceva cu totul nou în secolul douăzeci: e vorba de combinația dintre cultul științei, mesianism politic, utopism și voluntarism ideologic nemăsurat. Logodna între elite și gloată, examinată de Hannah Arendt în „Originile totalitarismului” a asigurat formațiunilor revoluționare de dreapta și de stânga reazimul spiritual de care aveau atâta nevoie, în pofida profesiunilor de credință anti-intelectualiste ale doctrinarilor lor (de la Lenin la Goebbels). Era vremea în care, spre a relua o formulă a lui Belu Zilber, „se cădea la Partid” (sau la Mișcare).

Secolul douăzeci a fost unul în care propaganda a devenit omniprezentă și, în state precum URSS, Germania nazistă, Italia lui Mussolini, ori China maoistă, de-a dreptul omnipotentă. În România, stalinismul a fost practicat într-adevar „pentru eternitate”. Partidul de tip nou, înarmat, cum se spunea, cu o ideologie cu pretenții de infailibilitate, a fost principalul agent al disoluției vechii societăți și al construcției unui univers total înregimentat. Nu greșește, cred, Eric Hobsbawm când vorbește despre un secol al extremelor început în 1914 și încheiat prin prăbușirea blocului sovietic în perioada 1989-1991. Primul Război Mondial punea capăt unui ciclu istoric al „certitudinilor burgheze”. Nu mai era loc pentru civilitate și decență. Violența era celebrată drept virtute supremă, iar idealurile umanitare erau denigrate drept tot atâtea mituri sentimentale. În ale sale memorii, Stefan Zweig a surprins declinul „lumii de ieri”, notând înspăimântat ascensiunea noilor tribalisme ideologizate.

Lenin, fondatorul partidului bolșevic, maniac al purității ideologice, iacobin ca structură mentală și dictator prin temperament, a fost personalitatea ale cărei acțiuni și viziuni au jucat un rol decisiv în configurarea noilor stiluri politice ale secolului. Pentru Lenin, lumea era împărțită în prieteni și dușmani. Politicul se reducea la formula anihilării mutuale a unor rivali ireconciliabili: „Care pe care”. Prin Lenin, ideologia, partidul unic conceput ca elită charismatică, propaganda de masă și cultul organizației revoluționare au devenit teme esențiale ale politicii moderne. Menșevicii și liberalii, nepregătiți pentru un asemenea atac, au fost rapid învinși. Marea și nefasta inovație leninistă a fost partidul monolitic bazat pe o ideologie cu ambiții transformatoare absolute. „Fără ideologie revoluționară nu există mișcare revoluționară”, afirma Lenin, postulând astfel supremația dogmei.  Salvarea este făgăduită aici și acum. Celebrarea Revoluției și a Istoriei sunt pentru Lenin și discipolii săi teme sacrosancte. În numele utopiei revoluționare a societății fără clase sunt acceptate și chiar promovate metode teroriste de lichidare a oricărei opoziții (politice sau spirituale). 

Când Hitler afirma că „Fuhrerul este legea”, el se făcea în fond ecoul tezei leniniste privind caracterul „neîngrădit de vreo lege al dictaturii proletariatului”. Astăzi, când fascismul și comunismul ca ideologii și mișcări globale au suferit înfrângeri colosale, există iluzia că ele au fost simple aberații în istoria umanității. În realitate, totalitarismul (în ambele sale ipostaze) rămâne un element al crizei modernității.  Pe scurt, secolul douăzeci, cu ale sale colosale răsturnări sociale și transe ideologice, a fost unul al competiției dintre mitul totalitar (al revoluției, națiunii sau rasei) și neîncheiatul, mereu amenințatul proiect al individualismului civic. Mult aclamata victorie a democrației liberale în competiția cu comunismul nu înseamnă câtuși de puțin dispariția primejdiilor totalitare. Furtunile ideologice ale veacului douăzeci nu s-au încheiat.

TaguriRadio Europa Liberă, Blog, Vladimir Tismăneanu


Tirania comunistă și problema ideologiei

 

Există un truism care nu va fi niciodată îndeajuns repetat: sistemul comunist, în oricare din încarnările sale, s-a întemeiat pe supremația ideologiei. A fost tiranie a certitudinii, spre a parafraza o formulă a lui Daniel Chirot. În absența a ceea ce Soljenițîn a numit ingredientul ideologic, deci factorul justificator menit să anihilize simțul moral, crimele împotriva umanității comise de comuniști, ca și de naziști, nu ar fi fost de conceput. Parte a unei modernități deraiate, acest set de himere ideologice bazate pe cultul comunității celor „aleși”, al partidului revoluționar, a oferit drogul de care aveau nevoie cei care făcuseră apocalipticul pariu pe violența absolută împotriva unei ordini stabilite considerată meschină și mutilantă. Este suprinzător să observăm astăzi încercări de exonerare a ideologiei comuniste în numele unui presupus proiect altruist. Comunismul ca ambiție de reconstrucție a societății, dar și a naturii umane, a capotat. A crede că acest eșec s-a datorat unor erori umane este astăzi o probă de crasă ignoranță. Încă în 1956, chiar și liderul comunist italian Palmiro Togliatti ironiza acest gen de falsă naivitate.

Mă grăbesc să o spun: nu se pune problema condamnării gândirii de stânga în genere. Există un teritoriu al imaginației anti-autoritare, de la anarhiști și până la Castoriadis, Lefort și Norberto Bobbio. Sunt multe lucruri în opera lui Marx care continuă să fie de interes filosofic ori sociologic. Nu este însă mai puțin adevărat că nimeni nu poate vorbi despre leninism fără a recunoaște înrudirile intime dintre demersul bolșevic și un anumit filon despotic, depistat încă de Proudhon, Bakunin și Lassale, din doctrina marxistă. Mai târziu, în „Critica Revoluției Ruse” (1918), Rosa Luxemburg denunța abuzurile politice ale lui Lenin și Troțki, anticipând ceea ce avea să urmeze: emascularea spiritului critic, anihilarea revoltei de la Kronstadt, prigoana împotriva adversarilor reali ori închipuiți. Cum scria Koestler, pentru Lenin nu era destul să-și strivească adversarii. Trebuia să-i facă demni de dispreț. Într-un articol al său, Caius Dobrescu insista pe drept cuvânt asupra responsabilității ideologiei pentru experimentul comunist. A nu lua în considerație doctrina, a încerca să construim imaginea benignă a unui „leninism cu chip uman”, înseamnă să nu înțelegem cum și cu ce finalități a funcționat sistemul. Arestările, deportările și asasinatele în masă și-au avut cauza în proiectul ideologic, în utopia societății fără clase, în cultul partidului ca întruchipare a Rațiunii în Istorie și în sacralizarea violenței revoluționare. În anii '30, poetul comunist Louis Aragon scria ode pentru NKVD și exulta imaginându-și „ochii albaștri ai Revoluției scânteind cu o cruzime necesară”.

Născut din sinteza unui marxism interpretat ca paradigmă mântuitoare cu tradiția mesianismului revoluționar rus, bolșevismul a creat un stat bazat pe „concepția despre lume și viață” atribuită proletariatului. În atari condiții, orice rival politic devine „dușman al poporului”, categorie inventată de iacobini și preluată de către bolșevici. „Comisarii poporului” vegheau pentru ca nimeni să nu se simtă în siguranță în acel univers în care doar ei puteau să-și permită realizarea absurdelor lor visuri de inginerie socială. Moralitatea era abolită: salvarea Revoluției era legea supremă. Troțki, ca și Lenin, îi stigmatiza, în timpul Războiului Civil, pe toți cei care îndrăzneau să ceară un stat de drept. Moralitatea kantiană era privită de Troțki drept expresia unui sentimentalism ipocrit. Mai târziu, în polemica cu John Dewey, același Troțki, între timp expulzat din URSS și urmărit de poliția secretă stalinistă, continua să exalte „scopul nobil al comunismului”, scriind despre „morala lor și a noastră”.

Merită amintit ceea ce afirma Walter Veltroni, primarul Romei între 2001 și 2008 și cunoscută figură a stângii post-comuniste italiene: secolul douazeci a fost „secolul sângelui, secolul în care oamenii au putut să-și imagineze și să realizeze genocidul evreilor, secolul Auschwitz-ului, al victimelor persecuției naziste, precum și secolul tragediei comunismului, al lui Jan Palach, al Gulagului, al ororilor stalinismului”. Obsesia comunistă a fost Omul Nou. Tot ceea ce lega umanitatea de trecut, în special de tradiția drepturilor omului și a proprietății private, trebuia distrus. Burghezii, intelectualii, „chiaburii”, erau vermina. Tocmai din acest motiv, putem defini sistemul comunist drept unul care urmărește exterminismul social. Grigori Zinoviev, cel mai apropiat colaborator al lui Lenin, primul conducător al Cominternului și șeful organizației bolșevice din Petrograd, a spus-o înspăimântător de limpede: „Pentru a-i învinge pe inamicii noștri, ne trebuie propriul nostru militarism socialist. Trebuie să avem de partea noastră 90 de milioane din cei 100 de milioane de oameni care formează populația Rusiei Sovietice. Cât despre ceilalți 10 milioane, nu avem nimic să le spunem. Trebuie anihilati”. Mai este nevoie de vreun comentariu?

TaguriRadio Europa Liberă, Blog, Vladimir Tismăneanu


Castelul de cărţi

 

An de an, în fiecare penultima săptămână a ultimei luni de toamnă, are loc la Bucureşti Târgul de Carte Gaudeamus. Preţ de 5 zile (18 – 22 noiembrie curent), pavilionul central al lui RomExpo seamănă cu craterul unui vulcan activ, „lava” vizitatorilor scurgându-se încontinuu pe treptele de la intrare, apoi pe câteva nivele, chiar dacă în aer mai pluteşte pericolul Total (în chiar perioada târgului s-a mai stins un tânăr, ridicând numărul victimelor teribilului incendiu la 60 de persoane), ca să nu amintim de atentatele de la Paris, trăite ca o tragedie personală şi de locuitorii micului Paris. Prăpădenie de oameni, de toate vârstele & condiţiile sociale, roind într-o veselie printre standuri, de la o editură la alta, de la o lansare la alta, de la un nivel la altul (din cele trei, ceva mai rarefiate în comparaţie cu anii trecuţi). Evenimentele şi ele au încercat să ţină pasul, astfel încât concomitent aveau loc câteva zeci de lansări, la case mari şi mai mici, ale unor autori de primă mână (scriitorul Mircea Cărtărescu cu Solenoid, la Humanitas; omul de televiziune & comentatorul politic Emil Hurezeanu cu Pe trecerea timpului, la Curtea Veche ş.a.m.d.) sau abia intrându-şi în mână. Într-un cuvânt, toate bune şi frumoase…

Pentru un ochi profesionist însă, Gaudeamus-ul din acest an nu este doar prilej de bucurie, şi asta din câteva motive:

  • fără să dispun de datele statistice, s-a văzut dintr-o ochire că numărul editorilor participanţi la târg e în scădere faţă de anii trecuţi;
  • la fel, şi numărul noutăţilor a scăzut drastic, reeditările acoperind probabil peste 75-80% din cărţile aflate pe tarabe;
  • dacă în anii trecuţi, târgul Gaudeamus era şi un foarte bun prilej pentru scriitori să se vadă ei între ei, anul acesta aceştia au avut mai degrabă o prezenţă discretă (nu că ar fi lipsit cu desăvârşire, dar cu greu puteau fi reperaţi printre cetele de vizitatori, de unde altădată formau o castă aparte, lesne recognoscibilă);
  • exceptând câteva lansări cu mare fast, în primul rând cea a lui Mircea Cărtărescu cu Solenoid, de la Humanitas, majoritatea lansărilor s-au consumat „în familie”, având o îndoielnică eficienţă pe planul vânzărilor;
  • nu în ultimul rând, au lipsit dezbaterile radiofonice (amintesc că în anii precedenţi, Radio România Cultural avea un studio în chiar inima târgului, de unde lua, din oră în oră, pulsul evenimentelor).

Pe de-altă parte, s-a văzut mai bine ca oricând ce înseamnă o editură cu program – mă refer la Editura Art, probabil casa cu cele mai multe noutăţi & cele mai variate serii de autor (Hrabal, Cortazar, Modiano, Vonnegut ş.a.). Dintre casele mici, de departe cea mai dinamică mi s-a părut Baroque Books & Arts, urmată de Vellant, ambele de-o eleganţă şi rafinament aparte.

N-am stat la ceremonia de premiere de duminică seara, eram deja pe drumul de întoarcere când un membru al juriului ne-a anunţat că pe lista scurtă se află şi Cartier (desemnată, în 2012, drept „editura anului”); de ce atunci mă urmăreşte senzaţia că târgul de carte Gaudeamus de la RoxExpo seamănă tot mai mult cu un castel de cărţi, pe cât de primitor pentru toţi cei care se refugiază în lectură, pe atât de fragil în faţa seismelor sociale & de alt ordin?!  

TaguriRadio Europa Liberă, Blog, Emilian Galaicu-Păun


Сирийский узел: Россия и США сближают позиции

 

 

По мере того как США, Россия и Франция подают сигналы о возможной координации усилий в борьбе с террористами в Сирии, политики и наблюдатели всё увереннее говорят о сближении позиций Москвы и Вашингтона в более широком смысле. Удобной площадкой стали достаточно плодотворные переговоры международной контактной группы в конце октября в Вене, и президент США Барак Обама впервые признал, что Россия сыграла там «конструктивную роль». 

Выступая в столице Филиппин «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, хозяин Белого дома положительно оценил вклад Москвы в венские переговоры, но оговорился, что противоречия сохраняются. «Тут есть зацепка – она в том, что Москва все еще заинтересована в сохранении Асада у власти, - цитирует Барака Обаму газета Коммерсант. – Но эти разногласия не мешают нам рассматривать вопрос о том, как добиться прекращения огня [в Сирии]». Президент США призвал Россию сосредоточиться на ударах по объектам ИГИЛ: «Возможно, Россия сможет переориентироваться на эти задачи после того, как по вине ИГ с одним из ее самолетов произошла ужасная трагедия. Мы бы это приветствовали».

Сразу после терактов в Париже состоялся новый раунд консультаций в венском формате. Само собой, трагической фон послужил сильным стимулом для поиска и нахождения решений, столь нужных для разрушенной Сирии. Как следует из итогового документа этого раунда, переговоры между сирийским правительством и оппозицией под эгидой ООН «должны начаться как можно скорее – с ориентировочной датой 1 января будущего года», пишет французская газета Le Monde. В течение шести месяцев после установления режима прекращения огня должно быть сформировано переходное правительство, что позволит начать работу над проектом новой конституции Источник. 

Другое французское издание – Les Echos – полагает, что, несмотря на отсутствие определенности по вопросу дальнейшей судьбы Башара Асада, Москва и Вашингтон сближают позиции. Российский и американский лидеры провели конструктивные переговоры 15 ноября «на полях» саммита G20 в Анталье, после чего глава Белого дома заявил, что РФ и США договорились о необходимости смены власти в Сирии, которую будут осуществлять и контролировать сами сирийцы. «Ей будут предшествовать прекращение огня и проводимые при посредничестве ООН переговоры между сирийской оппозицией и режимом Башара Асада», - сообщает газета (Источник тот же). 

Благожелательный отклик получила Россия и от Североатлантического альянса. Как заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, «Россия может играть конструктивную роль в этом процессе» (в сирийском урегулировании). «Однако что касается военных усилий России, мы видим, что значительная часть ее действий проводится в районах, не контролируемых «Исламским государством»», - добавил Столтенберг. Он выразил надежду, что усилия Москвы будут направлены на борьбу с ИГ, а не на поддержку режима Башара Асада, пишет Лента

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко сказал РИА Новости, что попыток со стороны Альянса возобновить сотрудничество с Москвой на каком-либо уровне пока нет. «Хотя на уровне многих национальных делегаций мы слышим сигнал о том, что, конечно, уже надо думать над тем, как восстанавливать взаимодействие», - добавил дипломат.

Последние события обусловили некоторое потепление в отношениях России с традиционно сдержанной Великобританией. На саммите в Анталье Путин признал, что они переживают не самые лучшие времена, но «есть определенное оживление». «Абсолютно доброжелательно, абсолютно конструктивно и в совершенно нормальном рабочем порядке», - характеризовала консультации Светлана Лукаш, шерпа России в «двадцатке». «Некоторые говорят, что они практически армрестлингом занимались, это не так!», - цитирует Лента госпожу Лукаш.

Между тем, в самой Британии тоже обратили внимание на укрепление позиций Путина в диалоге с западными партнерами. Так, газета  The Guardian вышла с материалом под говорящим названием «Путин: из изгоев в политические воротилы, и всё за один год». «Подвергающиеся беспощадным ударам со стороны «Исламского государства», страдающие от кризиса с беженцами и поэтому отчаянно пытающиеся положить конец сирийской войне европейские лидеры при поддержке Обамы пришли к тревожному, но в историческом плане не такому уж и новаторскому выводу: они нуждаются в России», - констатирует издание. 

Газета ссылается на бывшего президента Франции Николя Саркози, который после терактов в Париже призвал создать «новую всеобъемлющую коалицию» для борьбы с ИГИЛ. «Мы должны сделать выводы из ситуации в Сирии, - сказал он. – Нам нужны все, чтобы уничтожить ИГИЛ, в том числе и русские. Двух коалиций в Сирии быть не должно». Олланд поддержал призыв своего предшественника о начале единых международных военных действий совместно с Россией, отмечается в тексте. 

Газета The Guardian приходит к выводу, что «Путин сделал дипломатический хет-трик». Во-первых, он добился от Запада признания того, что российские военные действуют в Сирии на законных основаниях и играют там важную роль. Во-вторых, Обама и Кэмерон вынуждены признать, что Башар Асад может остаться у власти, возможно, на весь 18-месячный переходный период, когда под эгидой ООН будут идти мирные переговоры по Сирии. В-третьих, складывается впечатление, что Путин также добился молчаливого признания той ситуации, которая сложилась в Украине.

«Официальные лица говорят, что Обама на встрече с Путиным в Турции поднимал вопрос об Украине. Но возврат Крыма никто не обсуждал. Можно сделать вывод: рискованное предприятие Путина, когда он самым вопиющим образом нарушил нормы международного права, вполне удалось, и Киев навсегда потерял Крым, - пишет газета. – Однако самодовольная американская оценка, состоящая в том, что Путин – умелый тактик, но плохой стратег, сегодня кажется безнадежно ошибочной. Путинская интервенция в Сирии не ослабила его позиции, а вернула России ее место за главным столом переговоров. Теперь Путин – уже не блюдо из меню; теперь он новый шеф-повар в дипломатии».

В свою очередь, агентство Bloomberg полагает, что российский президент превратился из изгоя в активного участника мировых событий, а американская газета The Wall Street Journal признала, что Путин «оказался на передовых и центральных позициях всего саммита в Турции» Источник.

Директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов считает, что США начинают пересматривать свою политику, но пока не готовы кардинально ее изменить. «…Реалии сегодня таковы, что они заставляют американцев пересматривать какие-то постулаты, которые были для них абсолютными еще год-три назад. Это естественно. То, что произошло с нашим самолетом на Синае, то, что случилось в Париже – влияет на умы и на настроения всех американцев без исключения, особенно тех, кто понимает, что если не идти в ногу со временем, можно безнадежно отстать. Вот поэтому американцы и пошли на некоторые шаги, о которых мы говорили давно – нужно мирное политическое урегулирование в Сирии, нужно действовать сообща», – сказал Попов в эфире радио Sputnik.

Российский политолог Федор Лукьянов уверен, что венские переговоры по Сирии – это второй, после иранского вопроса, случай «переговоров с открытым финалом, когда формат решения должен определиться в ходе дискуссии, а не предписан заранее, так что участникам остается только обсуждать путь его достижения». «Перемены произошли, конечно, не столько благодаря России, сколько по причине того, что прежние подходы зашли в тупик. И американская военно-политическая монополия, и ценностно-обусловленный метод решения конфликтов, и «дипломатия без альтернатив» не в состоянии справляться с нарастающим клубком проблем. Тем не менее, агентом перемен послужила именно Россия, что и принесло Путину очередную победу в номинации самого влиятельного политика по версии «Форбс»», - пишет эксперт на сайте Газеты

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что идея создания коалиции против ИГИЛ принадлежит не США, а Франции в лице ее президента Франсуа Олланда. «В то же время было бы непростительной ошибкой не заметить изменения тона американской стороны, готовой к взаимодействию с Москвой на разных уровнях», - сказал политолог в интервью Коммерсанту

По словам эксперта, две встречи Обамы и Путина, прошедшие этой осенью – в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и в кулуарах саммита G20, - принципиально отличаются друг от друга. «Если после Нью-Йорка продолжалось нагнетание жесткой риторики, то сегодня США уже склонны рассматривать Россию скорее не как часть сирийской проблемы, а как сторону, участвующую в ее решении», - заявил Кортунов.

Продолжение следует…

 

 

 


Сирийский узел: Асад – меньшее из зол?

 

Нынешней осенью сирийский кризис обозначился двумя фундаментальными переменами: официальным вступлением России в конфликт и едва скрываемым признанием Западом того, что незамедлительный и безоговорочный уход Башара Асада более не является непременным условием для урегулирования. 

20 октября совершенно неожиданно для всех в Москве появился сам сирийский президент. Известно, что он не покидал страну четыре с половиной года – всё время, пока идет конфликт. И раз он прервал затворничество, на то были, надо полагать, очень веские причины. «Спасибо, что, несмотря на драматическую ситуацию в Вашей стране, Вы, тем не менее, откликнулись на нашу просьбу и приехали в Россию», - сказал Путин Асаду. (Обратим внимание, что Асад приехал по просьбе Путина – не исключаю, что хозяин Кремля собирался огласить гостю какое-то важное решение, а какое – можно только гадать).

На открытой части встречи Путин заявил, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто на основе политического процесса при участии всех политических сил, этнических и религиозных групп». Асад поблагодарил Россию за то, что ее действия «не позволили событиям развиваться по более трагическому сценарию», и заявил, что видит дальнейшие действия в политическом поле. «Конечно же, каждый понимает, что любое военное действие предполагает дальнейшие политические шаги. И, конечно же, единой целью для всех нас должно быть то, что хочет видеть сирийский народ в будущем своей страны», - цитирует «Газета» сирийского лидера.

«Визит Асада – это не только благодарность Путину и его генералам за спасение, однако и необходимость послушать, как Москва собирается осуществлять переход власти в Сирии от Асада другим политическим силам. Путин вызвал Асада в Москву, чтобы объяснить ему, как можно сохранить власть и при этом начать политический процесс ее смены», - сказал постоянный собеседник «Газеты», аналитик Gulf State Analytics Теодор Карасик.

В свою очередь, востоковед Мураз Аджоев полагает, что визит Асада был «не только для согласования личной судьбы сирийского президента», но и «судьбы самой Сирии». «Мне кажется, что все стороны признают, что единство и целостность Сирии – полная утопия, и сейчас идет поиск решения, приемлемого для всех стран», - поясняет эксперт.

«Это первый выезд Асада за границу за очень долгий срок, - отмечает консультант Московского центра Карнеги Николай Кожанов. – Это показывает, что теперь он более уверен в стабильности своих позиций. России удалось добиться, по крайней мере, одной своей цели – укрепить режим в Дамаске. С другой стороны, эта встреча также важна и для Москвы».

«Под переходом власти имеется в виду, с кем может работать Москва, чтобы сохранить свое влияние, - добавляет Теодор Карасик. – Процесс этот должен включать в себя мнения и суннитов, и алавитов. Участником этого хочет быть Иран, однако согласится ли на это Москва или нет – вопрос обсуждения».

Путин, между тем, на заседании дискуссионного клуба «Валдай» признал, что Асад не возражает против сотрудничества Москвы с сирийской оппозицией в борьбе с террористами. «Я его [Асада] спросил: как Вы отнесетесь к тому, если мы найдем сейчас в Сирии даже вооруженную оппозицию, но готовую противостоять и реально воевать с террористами, с ИГИЛ? Как вы отнесетесь к тому, если мы поддержим их усилия в борьбе с терроризмом так же, как поддерживаем сирийскую армию?» - рассказал Путин. По его словам, Асад ответил: «Отношусь к этому положительно».

Как следует из официальной информации, Путин и Асад обсудили борьбу с террористическими группировками, планы поддержки сирийских вооруженных сил, детали российской операции, аспекты двусторонних отношений. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов, говорилось ли на встрече о политическом будущем Башара Асада, пишет «Лента».

В конце октября в Вене благодаря усилиям России и США состоялись консультации по определению будущего Сирии. Во встрече приняли участие пять постоянных членов Совбеза ООН, а также Иран, Ливан, Ирак, Саудовская Аравия, Египет, Турция и другие страны. Несмотря на противоречия, удалось согласовать коммюнике из 9 пунктов, пишет «Лента». Документ предусматривает формирование переходного правительства, принятие новой Конституции и всеобщие выборы. В рамках переговоров правительству и оппозиции Сирии предстоит под эгидой ООН договориться «об инклюзивном управлении». Однако по одному из главных вопросов – что делать с Башаром Асадом – участники саммита не пришли к единому мнению. В Москве продолжают считать, что на этот вопрос должны впоследствии ответить сами сирийцы.

А французская газета La Libération после терактов в Париже написала, что Франсуа Олланд отныне считает ИГИЛ главным врагом в Сирии. «Тем самым французский президент ответил на критику оппозиции во Франции, которая упрекает его в игнорировании России, поддерживающей правящий режим», - приводит газета слова директора Фонда стратегических исследований Камиля Гранда (Источник).

Тем не менее, немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на некий российский «секретный документ» по стратегии решения сирийского вопроса, пишет, что Путин не будет способствовать удержанию Асада у власти и, по всей видимости, готов выполнить главное требование Запада о его отставке. «Кремль ясно дает понять, что не будет держаться за Асада», - говорится в статье, которую цитирует Newsru.com.

Однако в Москве дают понять, что, с одной стороны, не «цепляются» за сирийского президента, с другой стороны, не представляют себе переговоры и вообще урегулирования без него. «Никаких договоренностей, что президент Асад не будет участвовать в том или ином этапе политического процесса, достигнуто не было», - сказал 18 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с ливанским коллегой Джебраном Бассилем (Источник).

…Как видим, разброс мнений достаточно широк, и даже в пределах одной страны нет единства. Россия, скорее всего, поняла, что Асаду придется уйти, но торопить его она не собирается – пусть сроки определяет Совет Безопасности ООН. Американцы по-прежнему не желают видеть 50-летнего Асада на посту президента, но вряд ли ставят во главу угла его немедленный уход. Французы наконец-то поняли: «Исламское государство» настолько опасно, что даже сирийский лидер не так страшен – жаль, что для понимания этого пришлось пройти через беспрецедентный теракт в Париже.

Как банально это ни звучит, противники сирийского лидера вынуждены признать ошибочность своей политики последних лет. Точнее, они, возможно, были правы, требуя ухода Асада, но уж точно ошибались, когда закрывали глаза на растущую угрозу со стороны террористического интернационала. Пятый год подряд талдычить о плохом диктаторе и снабжать хороших боевиков оружием и деньгами – априори дорога в никуда, но противники Дамаска по ней сознательно пошли и вполне ожидаемо оказались в тупике.

Марш-бросок ИГИЛ в Ираке в июне 2014 года объяснялся отнюдь не безграничной мощью джихадистов – всё дело в том, что самую жестокую группировку в Сирии упорно «не замечали». А потом уже «было рано». Надеюсь, теперь международное сообщество поймет, что надо сначала разбить головорезов, а потом уже думать, куда «уйти» Башара Асада. Он и сам давно готов, я уверен, - но не раньше, чем ИГИЛ останется в истории…

Сирийский узел: Мочить во всех сортирах

Сирийский узел: Россия и США сближают позиции

Читайте также:

Русско-арабская весна. Сирия. Перезапуск: Часть 1 Часть 2 Часть 3

Бросок на юг: русские в Сирии. Часть 1 Часть 2 Часть 3

Сирийский клубок: плохие против худших

Сирийский пирог для курдов

США и Сирия: дружить нельзя враждовать

 

TaguriRadio Europa Liberă, Ernest Vardanean, Blog


Сирийский узел: мочить во всех сортирах

 

Ноябрь в Старом Свете проходит в черных тонах. Сначала Россия, а потом Франция столкнулись с вылазками террористов. Федеральная служба безопасности РФ официально сообщила, что на борту аэробуса А321, летевшего из Шарм-аш-Шейха в Петербург, была взорвана бомба.

А пятница 13 ноября стала трагическим днем для Парижа – более полутора сотен человек стали жертвами невиданной атаки. Стадион «Сен-Дени», на котором проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии; концертный зал «Батаклан», торговый центр «Ле Аль», камбоджийский, японский и итальянский ресторан – все они стали мишенями одновременного нападения группы злоумышленников. Это был крупнейший теракт в Европе за последнее десятилетие, уступающий по числу жертв только взрывам на железной дороге в Испании 11 марта 2004 года.  

Сразу после терактов, ответственность за которые взяло на себя «Исламское государство», Франция нанесла массированный ракетно-бомбовый удар по «столице» ИГИЛ – Ракке. Поздно вечером 15 ноября 10 боевых самолетов сбросили на цели 20 бомб. Как пишет «Коммерсант», первые удары пришлись по командному пункту ИГ, где содержался склад боеприпасов и центр набора добровольцев, а также по лагерю для подготовки джихадистов. Ранее премьер-министр Мануэль Вальс предупредил, что серия терактов в Париже послужит Франции аргументом для продолжения атак на ИГ в Сирии.

В свою очередь, руководство России дало понять, что атака на самолет – это атака на само государство. «Относительно наших действий, как подчеркнул президент [Путин], они будут основываться на статье 51 Устава ООН. Эта статья предполагает право любого государства на индивидуальную или коллективную самооборону в случае нападения на него», - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, добавив, что «право на самооборону будет реализовываться всеми доступными средствами: и политическими, и военными, и по линии специальных служб, разведки». Ранее сам президент РФ на совещании в Кремле заявил о террористах, взорвавших самолет: «Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем». (Источник).

Вечером 16 ноября президент Франции Франсуа Олланд выступил перед обеими палатами парламента и предложил глобальную коалицию против ИГИЛ. «Франция находится в состоянии войны. Это не война цивилизаций. Мы воюем с джихадистским терроризмом, который угрожает всему миру, не только Франции», - цитирует Олланда газета «Коммерсант». Президент назвал Сирию крупнейшим «инкубатором» террористов и предложил «объединить мощь» Франции, России и США. Ожидается, что для реализации этой задумки хозяин Елисейского дворца посетит Вашингтон 24 ноября и Москву 26 ноября.

Между тем, американский президент на саммите «Большой двадцатки» в Анталье дал понять, что коалиция может стать реальностью. «Здесь, на саммите G20, наши страны сделали четкое заявление: мы едины перед лицом этой угрозы. ИГ – это лицо зла. Наша цель, как я уже много раз говорил, - ослабить и полностью уничтожить эту жестокую террористическую организацию», - заявил Обама.

«На полях» саммита американский лидер побеседовал с Владимиром Путиным и отметил важность усилий Москвы в Сирии. Как пишет Newsru.com со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, главы государств согласились друг с другом, что для урегулирования ситуации в Сирии «необходимы политические преобразования, которым должны предшествовать переговоры при посредничестве ООН между сирийской оппозицией и режимом Асада». А помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил «Интерфаксу», что стратегические цели Москвы и Вашингтона в борьбе с ИГ «в принципе, очень близки друг к другу, а по тактике стороны по-прежнему расходятся».

Госсекретарь США Джон Керри, выступая на конференции по безопасности в Вашингтоне, сказал, что его страна рассчитывает на более тесную координацию действий с другими странами в борьбе с ИГ. «Мы видели в последние два дня, что Россия и Франция усилили бомбардировки позиций ИГ в Сирии», - отметил он (Источник).

В Пентагоне, тем временем, тоже отметили увеличение ударов российской авиации по ИГИЛ в Сирии. «Большая часть последних авиаударов наносились по территориям, контролируемым ИГ», - заявил пресс-секретарь Минобороны США Питер Кук. При этом российская авиация, по его словам, также наносила удары по сирийской оппозиции. «Мы бы хотели, чтобы Россия сосредоточилась не только на борьбе с ИГ, но и на продвижении дипломатического урегулирования в Сирии, которое должно быть достигнуто благодаря большому влиянию, которое Россия имеет на режим Асада», - цитирует Кука РИА Новости. Однако Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что 17 ноября, перед атаками на позиции «Исламского государства» в Ракке, Россия уведомила о своих намерениях США (Источник).

С другой стороны, сам Путин признал, что информация о расположении боевиков ИГИЛ предоставляется не кем иным, как сирийской оппозицией. «Между тем, мы готовы учитывать в наших действиях любую достоверную информацию о нахождении террористических группировок. У нас даже есть опыт сотрудничества с Сирийской свободной армией. Российская авиация нанесла несколько ударов по указанным ею целям. При этом мы исключили районы, обозначенные командирами ССА как подконтрольные им. К слову, это ещё раз подтверждает то, что мы не бомбим так называемую «умеренную» оппозицию и мирное население», – цитирует президента РФ Russia Today.

Известный российский политолог Федор Лукьянов сравнивает ноябрь-2015 с сентябрем-2001, отмечая, что тогда США «были выведены из равновесия», а сейчас «разбужена» Европа. «Эмоциональное воздействие «черной пятницы» в Париже очень велико, тон изменился радикально. Российское руководство, кстати, умело использовало перемену атмосферы, признав именно в этот момент, что самолет над Синаем погиб в результате теракта. Тем самым Кремль подчеркнул свое моральное право перейти в жесткую контратаку и играть ведущую роль в операции возмездия», - пишет автор на сайте «Газеты».

«Интересы Франции, США, России (а также Тегерана и Дамаска) объективно совпали, прочим же остается с этим согласиться. Скоро увидим, какой политический эффект смогут (или захотят) выжать из этой ситуации основные действующие лица. Иными словами – насколько такое совпадение будет использоваться для пропаганды идеи именно совместной борьбы», - добавляет эксперт.

Продолжение следует…

TaguriRadio Europa Liberă, Ernest Vardanean, Blog

În exclusivitate