Linkuri accesibilitate

Figură în repaos


1. „Mo-o-r“ – şopti abia venin­du-şi în fire, dar, înspăimântat de cele rostite, îşi duse numai­decât palma la gură,

2. totuşi târziu, căci vocea-i trecu prin gaura din mijlocul pal­­mei şi, înşurubându-se în aer, pe spirală, în cercuri tot mai largi, goli spaţiul din juru-i: „mo-o-r!“

3. Ca să nu vadă cum se înde­păr­tează copacii, casele, vietăţile şi oamenii – unde-unde spre oriunde ori niciunde –

4. lăsându-l într-un gol desă­vâr­şit, îşi duse mâinile la ochi,

5. totuşi târziu, căci privirea-i trecu prin găurile din mijlocul palmelor şi, bifurcându-se,

6. îşi luă lumea-n cap şi se tot duse unde-or duce-o ochii.

7. Zăcea nemişcat în capul oa­selor, cu palmele deschise spre cer, simţind cum prin mijlocul lor se scurg liniile vieţii şi sorţii şi, picătură cu picătură, su­doa­rea.

8. „De-acum nimeni nu-mi va mai ghici în palmă“, gândi şi gân­du-i se scurse printr-una din găurile din palme.

9. Să nu i se vadă rănile, au încercat să i le bandajeze, ca unei mumii, dar bandajele s-au scurs prin găurile din palme şi degetele oamenilor, băgate în rană – să creadă! –, la fel s-au scurs, lărgindu-i găurile.

10. Hainele de-asemeni, de la mâneci spre poale, i s-au scurs prin găurile din palme, zgândă­rându-i-le cu nodurile şi cusătu­rile lor, lărgindu-i-le.

11. I s-au scurs încălţările, pră­fuite şi roase, cu tot cu dru­mul pe care l-au parcurs.

12. Şi cuiele care l-au ţintuit locului s-au scurs prin palmele deschise şi oarbe, găurindu-le.

13. Adăpostul în care s-a năs­cut i s-a scurs prin găurile din pal­­me, cu tot cu vite şi steaua de deasupra, cu tot cu magii veniţi să i se închine şi pruncii tăiaţi în locul lui.

14. A luat într-o mână nisip şi nisipul i s-a scurs prin găurile din palmă. A încercat să-l adune în cealaltă mână, dar i s-a scurs şi din aceasta. „Sunt un Mână-Spar­tă“, şopti.

15. Zăcea nemişcat, osândin­du-şi oasele, cu palmele deschise spre cer, simţind cum înfăţişarea i se scurge prin găurile din palme: prima impresie mai întâi, adevă­rata sa faţă mai apoi, aerul de absenţă şi, la urmă, faţa ascunsă, deschisă spre mister.

16. Din braţe şi picioare i s-au scurs gesturile, apoi, ca nişte fluvii în timpul secetei, braţele şi picioarele.

17. Tot ce a îmbrăţişat şi pe ce a pus mâna vreodată i s-a scurs prin găurile din palme.

18. Noroc de simetria axială, altfel plămânii, rinichii, inima, ficatul, plexul solar etc., etc. s-ar fi îmbulzit să se scurgă printr-o singură gaură şi, Doamne fereşte! s-ar fi putut opri undeva, zăgă­zuind trecerea.

19. Numai creierul, încăpă­ţâ­­natul, nu s-a decis mult timp prin care gaură să se scurgă, căutând argumente pro şi contra pentru fiecare din ele.

20. Neamul întreg, viii şi mor­ţii, i s-a scurs prin găurile din palme: rudele după mamă – prin partea inimii, cele după tată – prin partea dreaptă.

21. Totul în juru-i prinse a se roti, extatic, devenind lumină şi muzică a sferelor, dar şi aceas­tă muzică s-a scurs prin palmele găurite-n mijloc, ca două feţe separate ale unui singur disc, deşi e greu de închipuit cum pot fi separate feţele aceluiaşi disc.

22. Timpul însuşi s-a scurs prin găurile din palme, fără a-i vindeca rănile.

23. „Ce clepsidră desăvâr­şită“, gîndi el când ultimele linii şi trăsături scurse din palme s-au adunat într-o altă dimensiune, formând aceeaşi palmă.

24. „De-acum palmele mele vor fi table de legi“, se coagulă, adunându-se pe sine într-o altă dimensiune, gândul scurs prin găurile din palme.

25. „Noroc de simetria axială, mai gândi atunci, altfel cum m-ar fi crucificat dacă aveam o sin­gură mână?“

26. Bandajele, de-asemeni hai­nele şi încălţările, scurse în altă dimensiune, i s-au aşezat pe tru­pul scurs într-o altă dimensiune.

27. Tot ce a îmbrăţişat şi pe ce a pus mâna, scurgându-i-se prin găurile din palme, s-a adu­nat într-o altă dimensiune.

28. Neamul întreg, viii şi mor­ţii, scurs prin găurile din palme, s-a înfăţişat într-o altă dimensi­une: rudele după mamă – în partea inimii, cele după tată – în partea dreaptă.

29. Lumea însăşi, scursă prin găurile din palmele sale, s-a tran­sfigurat, căpătând o altă dimen­si­u­ne; timpul însuşi, scurs prin găurile din palmele sale, s-a schim­bat la faţă, fără a-i vindeca rănile.

30. A luat într-o mână nisip şi nisipul i s-a scurs prin gaura din palmă în altă dimensiune. A în­cercat să-l adune în palma din altă dimensiune, dar el s-a scurs şi de-acolo în palma lui de cândva.

31. „Sunt un Mână-Spartă...“, şopti, dar înspăimântat de cele rostite, îşi duse palma la gură...

32. „…un Mână-Spartă cu dare de mână: Luaţi, mâncaţi…!”, dar înspăimântat de cele văzute şi nevăzute, îşi duse palmele la ochi...

33.1/3 .„...dar lumea nu L-a cunos­cut“

XS
SM
MD
LG