Linkuri accesibilitate

Anatolie Zolotcov: „ne-am asumat responsabilitatea ca să reducem de două ori consumul de energie la clădiri”.


Cum ne păstrăm căldura în blocurile în care locuim? Ce trebuie făcut ca risipa de energie tot mai pronunţată în clădirile tot mai îmbătrânite să fie mai mică? Vom încerca să găsim nişte răspunsuri în acest sens vorbind cu ministrul adjunct al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor Anatolie Zolotcov.

Europa Liberă: Dle ministru, înţelegem dintr-un comunicat al ministerului, că experţi ai Secretariatului Comunităţii Energetice a Comisiei Europene (CE) vor efectua în perioada 2011-2012 un studiu al eficienţei energetice a clădirilor din Republica Moldova. În primul rând - foarte scurt - ce-ar trebui să înţelegem prin eficienţă sau cum se mai spune performanţă energetică a clădirilor?

Interviul matinal EL: cu Anatolie Zolotcov despre performanțe și reabilitări energetice ale clădirilor de locuințeAnatolie Zolotcov:
„Mulţi înţeleg că eficienţa energetică a clădirilor se obţine numai prin izolarea termică a faţadelor. Însă aceasta nu este corect. Deci, performaţa energetică se obţine prin întreprinderea unui complex de măsuri şi anume: prin perfectarea sistemelor inginereşti, adică de încălzire, sistemul de alimentare cu apă caldă, sistemul de condiţionare, sistemul de ventilare, iluminare etc. La fel, performanţa energetică se obţine şi prin utilizarea materialelor de construcţie. Materialele de construcţie să fie termoizolante, să fie materiale cu impact asupra eficienţei energetice a clădirilor; şi nu în ultimul rînd este şi armonizarea standardelor, tot sistemul de standarde care este elaborat încă în fostul imperiu sovietic cu cele europene.

Vreau să vă spun şi cîteva cifre - clădirile din R. Moldova consumă aproximativ 200 KWh pe metru pătrat, faţă de 100 KWh - cerinţa minimă în UE. Deci, clădirile sunt cel mai mare consumator de energie, aproximativ se consumă 45 la sută din totalul de energie din R. Moldova.”

Europa Liberă: Dle ministru, aşa cum vorbiţi dv. despre performanţa energetică parcă am vorbi despre un paradis arhitectural. Cred că situaţia este mai puţin îmbucurătoare atunci cînd vorbim despre starea în care se află clădirile noastre. Dar vroiam să vă întreb - de ce este nevoie exact de acest studiu, de vreme ce există un proiect de program de reabilitare a blocurilor de locuit multietajate care evident este bazat şi pe constatarea stării de fapt sau a stării de performanţă energetică a clădirii; că nu începem toate acuma de la capăt, nu ?

Anatolie Zolotcov:
„Asupra acestui program se vorbeşte demult, dar cu regret nu s-au întreprins careva măsuri. În prezent noi lucrăm deja la concret. Pînă în prezent, noi deja am elaborat unele proiecte de legi, anume ceea ce se referă la performanţa energetică. Am elaborat regulamentul privind performanţa energetică a clădirilor, am elaborat metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor; deci acum lucrăm asupra regulamentului privind inspecţia periodică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire şi, clar lucru, că aceste documente conţin şi elaborarea certificatului de performanţă energetică a clădirii, cel mai important document.”

Europa Liberă: Înţelegem, dar mai înţeleg că suntem abia ca şi la început în acest sens. Pînă acum, de la independenţă încoace nu s-a făcut nimic în acest sens decît să se elaboreze nişte acte sau o bază legislativă în acest domeniu?

Anatolie Zolotcov:
„Pînă în prezent cam se efectua izolarea termică a faţadelor, aşa, în mod haotic. Dar iarăşi vreau să menţionez că performanţa energetică se obţine nu numai prin izolarea termică a faţadelor, dar prin întreprinderea unui complex de măsuri.”

Europa Liberă: Dacă vorbim de eficienţa căldurii pentru încălzire, apă caldă şi prepararea hranei cât procentual se foloseşte din cantitatea de căldură livrată de surse?

Anatolie Zolotcov:
„Pentru apă caldă?”

Europa Liberă: Pentru încălzire în general, tot ce este utilizat ca energie termică – încălzire, apă caldă...

Anatolie Zolotcov:
„Am să vă răspund. Deci, pentru încălzire, pentru încălzirea termică, apă caldă în prezent noi consumăm în R. Moldova 200 KWh metru pătrat, ceea ce este de două ori mai mare decît în ţările UE. De aceea, devenind membru a Tratatului privind eficienţa energetică, deci R. Moldova este membră a acestui tratat...”

Europa Liberă: Da, din 2009, din cîte îmi dau seama, sau de mai tîrziu un pic...


Anatolie Zolotcov:
„... noi ne-am asumat responsabilitatea ca să reducem de două ori consumul de energie la clădiri, deci să ajungem pînă la 20 de procente pînă în anul 2020.”

Europa Liberă: Dle ministru, da dacă vorbim de energia termică furnizată la început, de primul furnizor, cît se pierde din cauza cum să zic stării insatisfăcătoare a blocurilor multietajate?

Anatolie Zolotcov:
„Aşa studiu s-a elaborat încă la începutul anilor ʼ90. Spre regret, se pierde prin transportarea energiei termice de la 10 la 20 la sută pînă ce ajunge la consumator.”

Europa Liberă: Dle ministru, dar aveţi o cifră – cît se renovează anual şi – dacă se merge pe acest ritm – de cât e nevoie ca să readucă în bune condiţii fondul locativ?

Anatolie Zolotcov:
„În prezent noi elaborăm un program de reabilitarea termică a blocurilor şi nu numai a blocurilor locative, dar şi a căminelor studenţeşti. Anume pînă în 2020 noi trebuie să finalizăm programul de reabilitare a căminelor studenţeşti. Nu ne-am ocupat pînă acum, nu avem aşa cifre câte clădiri au fost izolate termic pînă în prezent. Se vorbeşte despre mii de metri pătraţi, dar nu cred că e real aşa ceva. Vă spun că se efectuează aceasta în mod haotic, nu după un program anumit. Noi avem un fond locativ foarte vechi, învechit, care are 40-60 de ani, care cu regret nu corespunde cerinţelor termice actuale.”

Europa Liberă: Dar există blocuri de locuit care corespund celor mai elementare standarde şi norme, inclusiv privind eficienţa energetică?

Anatolie Zolotcov:
„Vă spun, repet, că eficienţa energetică a clădirilor se obţine printr-un complex de măsuri. În prezent se execută numai izolarea termică a pereţilor exteriori. Normativele care sunt elaborate, nici o casă nu se dă în exploatare dacă nu este efectuată izolarea termică a pereţilor, şi nu numai a pereţilor, dar să fie utilizate şi ferestre de sistem termopan. Dacă noi izolăm pereţii, dar ferestrelele le lăsăm să nu corespundă cerinţelor, atunci degeaba noi efectuăm această izolare termică, că nu obţinem eficienţa energetică planificată.”

Europa Liberă: Dle ministru, dar în general cînd este vorba despre reabilitarea termică şi de reabilitarea generală a clădirilor, blocurilor de locuit, cine stabileşte o anumită listă sau cine urmează să stabilească şi conform căror criterii? Că de exemplu eu pot să mă cert cu vecinul din blocul vecin, că el va avea casa reabilitată, iar eu care sunt la 200 de metri într-un bloc cam de aceeaşi vîrstă voi rămîne cu ţăvăraia şi sistemul de pe timpul lui Nichita Hruşciov?

Anatolie Zolotcov:
„Acum noi lucrăm asupra elaborării Legii privind performanţa energetică a clădirilor şi acolo va fi stabilit cine va participa la acest proces. Pentru că nu numai guvernul va veni cu intervenţii financiare, dar şi locatarii. Fără aceasta noi nu vom obţine ceea ce ne-am dorit. Pentru că de exemplu în ţarile europene locatarii participă la eficienţa energetică. Undeva 30-40 la sută este participarea locatarilor.”

Europa Liberă: Participă cu bani... ?

Anatolie Zolotcov:
„Participă cu bani. Şi iată chiar vecinii, în România, locatarii participă cu 30 % din costul obţinerii performanţei energetică, iar 70 %ă vin de la administraţia publică locală. Deci aceasta va fi stabilit printr-un program, printr-o lege, şi nu înseamnă că un vecin doreşte, dar altul nu doreşte. Toţi locatarii vor fi impuşi prin lege.”

Europa Liberă: Dle ministru, cât de pregătită este societatea din punctul dv. de vedere, iată pentru o renovare capitală, radicală a întregului fond de locuinţe. Pentru că după cum vorbeam nici bani nu se dau cu prea multă dorinţă în acest sens pentru reparaţie, nici măcar nu se înţelege prea bine ce ar urma, complexitatea ceea de factori despre care aţi repetat dv. ?

Anatolie Zolotcov:
„Totul se obţine prin comparaţie. Cînd acelaşi locatar va vedea că el va achita pentru încălzirea apartamentului cu 20-25 % mai puţin, ei vor participa. Sigur va participa.”

Europa Liberă: Dle Zolotcov, vă mulţumim.
XS
SM
MD
LG