Linkuri accesibilitate

Curiozitățile Centenarului: Cererea Uniunii Marilor Proprietari Funciari din Basarabia, prezentată la 6/19 martie 1918 regelui Ferdinand I


Curiozitățile Centenarului: Cererea Uniunii Marilor Proprietari Funciari din Basarabia, prezentată la 6/19 martie 1918 regelui Ferdinand I

„Sire,

Regele Ferdinand I
Regele Ferdinand I

Am crezut că este bine într-un rezumat precis, documentat ca date, să se cunoască adevărata situațiune politică și agrară din Basarabia, căci numai astfel se va putea vedea, cât de dreaptă este aprecierea a tuturor acelora, care într-adevăr prin situațiunea lor intelectuală, culturală, morală și materială, au dreptul și datoria cătră Basarabia de a o apăra în contra acelora, ce voind să abuzeze de o stare de dezorganizare, caută să tragă beneficii personale în detrimentul binelui și al viitorului Țărei.

Cum se va vedea, actualul guvern și pretins Sfat al Țărei este o creație ocazională de oameni politici ocazionali și aventurieri, care profitând de revoltele bolșeviste, pe care le conduceau chiar de la început, deoarece d. Erhan și Inculeț au venit din Petrograd la Chișinău ca delegați bolșeviști; au decretat o republică independentă și au acaparat situațiunea, promițând maselor prădarea averilor, proprietăților și remiterea lor fără nicio plată, distrugerea burjoilor și acordarea unei libertăți anarhice, fără respectul legilor, dreptului și vieților cetățenilor.

Armata Română, alarmată de această revoluție, a intervenit și a potolit dezordinele începute. Guvernul, care l-a început a voit să se opuie armatei române, văzând imposibilitatea, a schimbat atitudinea și a căutat să arate că primește cu plăcere venirea armatei române...

Guvernul actual nu face altceva, decât de a trăi din expediente zilnice, fără a face vre-o organizare administrativă. Această stare de lucruri nu poate dura mai mult. Ea pune în pericol și viitorul Basarabiei și tendințele ei de unire cu România.

De aceea cerem ca, pe baza celor ce vor fi arătate mai jos, să se vadă justa noastră protestare și un moment mai curând România, cu care noi, fără nici un înconjur cerem a fi uniți, să ne dea sprijinul, sfatul și concursul moral și material pentru a înlătura o stare revoluționară organizată de un pretins guvern și un pretins Sfat al Țărei

Rugăm Majestatea Voastră să permită, ca sora noastră România să restabilească aceleași condițiuni de viață corectă și normală, care domnește în România, împiedicând astfel ca demagogia, care întotdeauna însoțește revoluția, să nu întunece cei dintâi pași în organizarea Basarabiei și a unirii ei libere cu România”.

XS
SM
MD
LG