Linkuri accesibilitate

Andrian Candu l-a felicitat pe președintele ales Igor Dodon


Pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Andri­an Can­du, l-a feli­ci­tat pe pre­șe­din­te­le ales, Igor Dodon, dar și pe con­tra­can­di­da­tul său, Maia San­du. El a sub­lini­at că ambii au tre­cut printr-o cam­pa­nie difi­ci­lă. „Vii­to­rul euro­pean al Repu­bli­cii Mol­do­va nu depin­de de un sin­gur om, fie el chiar Pre­șe­din­te. Par­la­men­tul rămâ­ne anga­jat pe dru­mul euro­pean așa cum a fost man­da­tat de cetă­țe­ni. Este un exer­ci­țiu nou pen­tru Mol­do­va, să aibă Pre­șe­din­te de stân­ga și guver­na­re de dreap­ta. Dar și așa, vom avea o cola­bo­ra­re insti­tu­țio­na­lă con­struc­ti­vă cu pre­șe­din­te­le nou ales de către cetă­țe­ni, în limi­te­le foar­te bine deli­mi­ta­te de Con­sti­tu­ție și în inte­re­sul cetă­țe­ni­lor, a spus președintele Parlamentului de la Chisinau.

Aplicația pentru mobil/tabletă

XS
SM
MD
LG