Linkuri accesibilitate

Averile şi afacerile membrilor cabinetului de miniştri (Ziarul de gardă)


„Republica Moldova e în bătaia vântului. Ultimele zile au subliniat o înclinație fantastică de a instala haosul” (Iulian Chifu/deschide.md).

Două titluri din „Adevărul Chişinău”: “Protestatarii forţează anticipatele. Platforma DA şi-a unit forţele cu liderii proruşi Usatîi şi Dodon”; şi “Prima şedinţă a Guvernului Filip: Bugetul ţării este la pământ”. Articolele doar punctează , fără a cita şi aprecieri.

Petru Bogatu de la „Ziarul Naţional”, însă, găseşte de cuviinţă să-şi exprime neliniştea legată de fuzionarea protestatarilor pro-europeni cu cei pe care îi numeşte „ortacii” lui Renato Ustîi şi socialiştii lui Dodon. O face pe o reţea de socializare: „o fuziune contraproductivă şi chiar dubioasă, deoarece induce riscul unei deturnări periculoase a protestelor”, scrie el. Bogatu crede că nu trebuie să se meargă până-n pânzele albe cu cererea de anticipate. „Guvernul instalat îmi repugnă”, scrie el. „Nu cred însă că merită să dăm toate pe una pentru a-l da jos cu mâinile lui Dodon şi Usatîi. Nu consider normal să facem parte dintr-o inginerie rusească de destabilizare a Republicii Moldova”, îşi explică Bogatu schimbarea de macaz şi continua: „radicalismul exaltat al liderilor pro-ruşi este suspect şi pare a fi o provocare ordinară. Este limpde că R.Usatîi şi Dodon nu sunt luptători cu oligarhia. Dimpotrivă, aceştia sunt profitorii statului captiv. Ei folosesc manifestanţii ca o carne de tun pentru a veni la putere. Ce vrem, de fapt? Să schimbăm tanda cu manda?”

În „Timpul, Marin Basarab scrie că miercurea trecută, când s-a învestit guvernul, a avut parte de un spectacol cu de toate: laşitate, incompetenţă, pumni, înjurături. „Un guvern învestit în timp record, care mai apoi a fugit precum şobolanii de poporul pe care chipurile îl reprezintă.” Toate instituţiile statului au luat apă în gură în timp ce mulţimea intra în Parlament. Nici o declaraţie oficială, nimic. Guvernarea surdo-muţilor. Proaspătul premier în general a lansat o aberaţie mai mare decât el, cică „n-are timp să calmeze spiritele, e ocupat cu ceva mai important”. La fel au făcut şi liderii opoziţiei, Năstase, Dodon şi Usatîi. În loc să stea cu protestatarii şi să-i calmeze, aceştia s-au dus pe la televiziuni să se dea cu părerea. Halal pro-europeni şi socialişti. Lumea a fost lăsată singură, fără nici un lider, a intrat în Parlament şi neştiind ce să facă mai departe a plecat acasă. Nimic nou, totul e pe vechi.” Protestatarii cer anticipate însă anticipatele nu vor schimba nimic, se declară convins autorul, doar feţele care ne conduc. „Voi repeta pentru a câta oară că unica soluţie este Unirea”, scrie el. „Doar aşa vom pune capăt acestui bâlci numit Republica Moldova.”

Analistul de la Bucureşti, Iulian Chifu, care îşi publică editorialele despre Republica Moldova pe deschide.md, lansează astăzi un comentariu „peste rând”, adică în regim de urgenţă, pentru a face o avertizare: „Republica Moldova e în bătaia vântului. Ultimele zile au subliniat o înclinație fantastică de a instala haosul. Iar sub imperiul unei neînțelegeri generale a realităților, a unor narațiuni paralele, pescuitorii în ape tulburi să-și facă mendrele și agendele personale.” După o explicaţie amănunţită a manipulărilor pe care le-a depistat în spaţiul informational de la Chişinău, analistul trece la essential: e nevoie de ajutor financiar de urgență, de negociere cu FMI și acord de finanțare pe termen lung, altfel putem declara falimentul economiei, finanțelor și a statului și nici Plahotniuc, nici Dodon, nici Usatâi, nimeni nu va plăti din buzunar pentru aceasta. A intra în mecanismul normal al finanțării internaționale înseamnă mai întâi reforme economice, modernizare, construirea instituțiilor independente și orientarea pro-europeană. Toate încep cu existența unui guvern. De aceea toată comunitatea internațională, România, UE și statele membre, SUA, toate susțin reformele și combaterea corupției la Chișinău, deci măsuri, acțiuni, fapte ce pot fi probate, nu oameni, guverne, majorități, programe.

De aceea un nou ciclu electoral acum nu este de bun augur, pentru că vine după aproape trei luni fără guvern și un an de stagnare, în condițiile în care alegerile anticipate nu vor face decât să altereze drumul. Deci actualul guvern nu face decât să cumpere ceva timp, cu promisiunea subsidiară că va face, eventual, și reforme. Dacă nu face reforme, se va prăbuși imediat. În loc să agite apele pe un proces neclar și discutabil, cu violență în stradă, haos și risc de a da oportunități pescuitorilor în ape tulburi, actorii care-și doresc binele propriului stat ar trebui să purceadă în politică, să întărească noi forțe politice, să le înregistreze și să le dezvolte și să se pregătească de un moment de alegeri viitor în care să preia puterea de la cei aflați acum în Parlament, este calea sugerată pe final de analist.

Ziarul de gardă” listează averile şi afacerile membrilor cabinetului de miniştri, pomenind şi scandalurile în care au fost unii dintre ei implicaţi. Despre minis­trul Afa­ce­ri­lor Externe și Inte­gră­rii Euro­pene, Andrei Gal­bur, publicaţia reaminteşte că Gal­bur a fost amba­sa­do­rul R. Mol­dova în Fede­ra­ția Rusă în peri­oada în care în presă apă­ru­seră infor­ma­ţii că mai multe per­soane dubi­oase, inclu­siv Ilan Șor şi soţia sa, Jas­min, cir­culă prin Moscova cu auto­mo­bile cu numere diplo­ma­tice, eli­be­rate de Amba­sada R. Mol­dova în Rusia. Despre Octa­vian Armașu de la minis­te­rul Finan­țe­lor ziarul scrie că a acti­vat în func­ția de direc­tor finan­ciar al com­pa­niei „Süd­zu­c­ker” Mol­dova, acu­zată ade­sea de mono­po­lism în impor­tul zahă­ru­lui. Pensionarul” de 41 de ani de la MAI – aşa-l identifică publicaţia pe Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Interne, Ale­xan­dru Jiz­dan, care este pen­sio­nar MAI, deși are doar 41 de ani. Alte detalii despre acelaşi ministru: a plecat din MAI după ce a fost audiat de comi­sia par­la­men­tară în cazul vână­to­rii din Pădu­rea Domnească, fiind sus­pec­tat că ar fi inter­zis comi­sa­ru­lui de Fălești, Vale­riu Cojo­caru, să rapor­teze omo­rul de la vână­toa­rea de lux.

În articol se reamintesc şi înre­gis­trările publicate de Rise Mol­dova în care Renato Usa­tîi, pri­ma­rul de Bălți, pare să pretindă că Jiz­dan îi pres­tează ser­vi­cii pri­vate con­tra cost. Despre Octa­vian Cal­mîc de la economie, ziarul scrie că e repre­zen­tant al sta­tu­lui în Con­si­liul de Admi­nis­trare al Mol­do­va­gaz și Mol­dexpo, dar și pre­șe­dinte al CA „Maga­zi­nul Unic” și „Metal­fe­ros”. Din pos­tura de vice­mi­nis­tru, Cal­mîc a fost și repre­zen­tant al sta­tu­lui în Con­si­liul de Admi­nis­tra­tori ai BEM, aflată acum în pro­ces de lichi­dare. Despre Edu­ard Grama de la agricultură - ziarul scrie că și-a făcut stu­di­ile uni­ver­si­tare timp de 7 ani, la sec­ția frec­vență redusă, Facul­ta­tea de Drept, a Insti­tu­tu­lui Nis­trean de Eco­no­mie și Drept de la Bălți, insti­tu­ție de învă­țământ pri­vată.

Aplicația pentru mobil/tabletă

XS
SM
MD
LG