Linkuri accesibilitate

Natalia Gherman: Declarația comună a summitului de la Riga - un compromis rezonabil


Natalia Gherman

Şefa diplomaţiei moldovene răspunde întrebărilor trimisului special al Europei Libere la summitul Parteneriatului Estic din capitala letonă.

La încheierea summit-ului de la Riga, viceprim-ministra responsabilă cu afacerile externe și integrarea europeană, Natalia Gherman, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că declarația finală este un „compromis rezonabil”.

Europa Liberă: Doamnă ministră, sunteți mulțumită de rezultatele summitului de la Riga?

Natalia Gherman: „Cel mai important rezultat este că avem declarația comună a summitului Parteneriatului Estic de la Riga, care a fost aprobată acum cinci minute. Și acest text reprezintă un compromis rezonabil, ținându-se cont de faptul că a fost negociat de către cele 28 de state membre ale Uniunii Europene și șase parteneri estici. Pentru Republica Moldova acest rezultat este unul pozitiv, deoarece în paragraful 7 al declarației summitului de la Riga se face o referință foarte și foarte clară la aspirațiile europene și la alegerea europeană a statelor din Parteneriatul Estic, care au încheiate Acordurile de

Pentru Republica Moldova acest rezultat este unul pozitiv, deoarece în paragraful 7 al declarației summitului de la Riga se face o referință foarte și foarte clară la aspirațiile europene...

Asociere. Și este reiterat faptul că aceste state împărtășesc cu Uniunea Europeană valori comune, precum supremația legii, statul de drept, drepturile omului, principiile economiei de piață. Și Uniunea Europeană, și aceste state sunt pe deplin angajate să le promoveze în continuare. Sunt de asemenea reiterate toate angajamentele care au fost incluse în Acordul de Asociere și alte documente de relevanță între statele Parteneriatului Estic cu Acordul de Asociere încheiat și Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Uniunea Europeană condiționează apropierea Republicii Moldova de UE?

Natalia Gherman: „Integrarea în Uniunea Europeană este întotdeauna condiționată de implementarea reformelor pro-europene și de promovarea valorilor comune pe care le împărtășim cu Uniunea Europeană. Toate condiționalitățile pe care ni le-am asumat voluntar sunt reflectate pentru noi la această etapă în Acordul de Asociere pe care l-am semnat, l-am parafat și acum îl implementăm, în prevederile Zonei de Comerț Liber. Este foarte important că în textul declarației de la Riga de câteva ori este menționat principiul diferențierii între statele din Parteneriatul Estic și principiul mai mult pentru mai mult. Este foarte clar reflectat, de asemenea, faptul că fiecare stat al Parteneriatului Estic este în drept să își aleagă propriul nivel de ambiție sau obiectivul în relațiile sale cu Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană va examina și va analiza acest obiectiv individual, exprimat de fiecare stat din Parteneriatul Estic.”

Este foarte important că în textul declarației de la Riga de câteva ori este menționat principiul diferențierii între statele din Parteneriatul Estic și principiul mai mult pentru mai mult...

Europa Liberă: Demnitarii de la Bruxelles spun că Parteneriatul Estic nu ar fi un instrument pentru lărgirea Uniunii Europene.

Natalia Gherman: „Republica Moldova oricum trebuie să facă toate reformele pro-europene, pentru a se moderniza și pentru a asigura implementarea standardelor, înainte de lansarea următoarei etape, în relația cu Uniunea Europeană, cea a negocierilor de aderare. Parteneriatul Estic oferă posibilitatea încheierii Acordurilor de Asociere, ale Zonei de Comerț Liber și de asigurare a unei mobilități sporite pentru cetățenii din statele respective.

Republica Moldova deja a făcut rost și a pus în valoare toate aceste elemente și etape importante. Suntem unicul stat care deja beneficiază de regimul de călătorii fără vize pentru cetățeni. Și acest element a fost menționat astăzi, practic, de toate delegațiile statelor membre ale Uniunii Europene, la nivel de șefi de stat sau de guvern, că acesta este un succes comun incontestabil al Republicii Moldova și al statelor din Uniunea Europeană.

Natalia Gherman despre rezultatele summitului de la Riga
Așteptați

Nici o sursă media

0:00 0:13:41 0:00

Pe lângă aceste elemente importante care deja la noi sunt în proces de realizare, Parteneriatul Estic oferă, de asemenea, oportunități sporite de cooperare sectorială, de exemplu, în domeniul energetic. Iarăși este reflectat foarte pozitiv progresul pe care l-a obținut Republica Moldova și Uniunea Europeană în valorificarea oportunităților din mediul energetic, conectării Republicii Moldova la piața europeană comună energetică. Deci, domeniul transporturilor, de asemenea, domeniul politicii externe şi de securitate comună, domeniul promovării întreprinderilor mici şi mijlocii şi foarte multe alte domenii.

Dacă citiţi, toate succesele şi toate progresele înregistrate sunt foarte atent reflectate în compartimentele speciale din textul declaraţiei summitului de la Riga.”

Europa Liberă: Vorbiți despre o diferenţiere. Credeţi că Moldova poate fi în afara acestui pachet, care se numeşte Parteneriatul Estic, în afara celor alte cinci state?

Trei state – Ucraina, Georgia şi Republica Moldova – pledează foarte clar şi bine articulat pentru integrarea în Uniunea Europeană...

Natalia Gherman: „Dumneavoastră aţi observat cât de mult diferă la moment poziţiile statelor incluse în Parteneriatul Estic. Trei state – Ucraina, Georgia şi Republica Moldova – pledează foarte clar şi bine articulat pentru integrarea în Uniunea Europeană, au menţionat importanţa asigurării perspectivei europene pentru aceste trei state şi lucrează foarte insistent la implementarea reformelor pro-europene.

Celelalte trei state – Belarus, Azerbaidjan şi Armenia – astăzi au declarat că pledează pentru acorduri şi aranjamente diferite de Acordurile de Asociere pe care le au celelalte trei state în relaţia lor specială cu Uniunea Europeană. Şi astăzi foarte clar s-a conturat această perspectivă pentru aceste trei state. Armenia, Belarus şi Azerbaidjan probabil vor avea alte acorduri diferite de acordul nostru, de exemplu, către următorul summit al Parteneriatului Estic, care va avea loc în 2017.”

Europa Liberă: Summitul ar putea să aibă loc la Chişinău?

Natalia Gherman: „Delegaţia Republicii Moldova a pledat foarte clar pentru organizarea următorului summit al Parteneriatului Estic în capitala Republicii Moldova în 2017 şi foarte multe delegaţii ne-au și susţinut. Nouă ni se pare că organizarea unui eveniment de asemenea anvergură în capitala Republicii Moldova va aduce această susţinere atât simbolică, cât şi de substanţă, de care beneficiem din partea Uniunii Europene în ţara noastră şi, respectiv, tot ceea ce ne propunem atât în comunicarea despre beneficiile integrării europene, cât şi despre necesitatea intensificării cursului de reforme, va fi mult mai bine reprezentată dacă următorul summit va avea loc într-o ţară membră a Parteneriatului Estic şi într-o ţară lider al Parteneriatului Estic.

Majoritatea delegaţiilor s-au referit la Republica Moldova drept lider în implementarea prevederilor Parteneriatului Estic...

Vreau să insist asupra acestui element, deoarece astăzi majoritatea delegaţiilor s-au referit la Republica Moldova drept lider în implementarea prevederilor Parteneriatului Estic. Aceasta nu înseamnă că totul deja este făcut. Din contra, trebuie să continuăm acum mult mai intens mersul reformelor pro-europene în Republica Moldova, obiectivele sunt foarte clar stipulate. Am început să punem în aplicare prevederile acordului anul trecut, la 1 septembrie 2014. Și acum, având în vedere că avem şi guvern, şi Parlament pe deplin funcţional în Republica Moldova, sunt toate premisele pentru a intensifica acest efort de implementare. Vom fi judecaţi pe măsura ce vom livra rezultatele în implementarea acestui document-cadru foarte important pentru parcursul european al ţării noastre.”

Europa Liberă: S-au prevăzut și nişte cifre de finanţare din care să fie clar că Moldova este tratată diferit?

Natalia Gherman: „În textul declaraţiei Parteneriatului Estic de la Riga cifre nu sunt, însă sunt menţionate realizări importante de care deja am dat dovadă, mai ales după intrarea în vigoare a prevederilor Zonei de Comerţ Liber între Moldova şi Uniunea Europeană. A fost menţionat că au crescut considerabil exporturile produselor moldoveneşti pe piaţa Uniunii Europene, importurile şi Uniunea Europeană, între timp, a devenit principalul partener comercial pentru Republica Moldova. În discursul naţional a fost foarte clar stipulat că exporturile mărfurilor moldoveneşti pe piaţa Uniunii Europene au sporit cu minim 10%, importurile cu peste 5%, acum mai mult de 53% din volum total comercial al Republicii Moldova este cu Uniunea Europeană.

Din momentul punerii în aplicare a prevederilor Zonei de Comerţ Liber, Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova şi aceasta schimbă şi maniera în care noi în continuare planificăm creşterea acestor exporturi, deoarece producătorii din Republica Moldova acum înţeleg foarte bine că trebuie de investit în calitatea produselor, în competitivitatea lor, astfel încât vom spori şi în continuare volumul exporturilor şi comerţului între Moldova şi Uniunea Europeană.

Sunt mai multe mecanisme şi instrumente care ni se pun la dispoziţie în perioada post-Riga...

Tot ce este important de reţinut din textul declaraţiei recent adoptate, că sunt mai multe mecanisme şi instrumente care ni se pun la dispoziţie în perioada post-Riga. Se vorbeşte despre mai multe instrumente pentru a spori şi consolida businessul mic şi mijlociu. Există un program prin care Uniunea Europeană va investi în crearea întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova şi alte state ale Parteneriatului Estic. Mai există un instrument Connecting Europe Facility, care va fi pus la dispoziţia statelor partenere pentru finanţarea programelor de infrastructură. Mai este instrumentul european de vecinătate. Am auzit astăzi mai multe propuneri din partea conducerii Băncii Europene pentru Investiţii şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, deci, împreună cu instrumentul european pentru vecinătate vor fi finanţate mai multe proiecte de interconectare a Republicii Moldova la piaţa europeană energetică, la piaţa europeană a transporturilor, spaţiul european al transportului prin conectarea la coridoarele europene de transport şi multe altele.

Perioada post-Riga pentru noi va fi perioada de implementare într-o manieră foarte angajantă a tuturor prevederilor din Acordul de Asociere, Zona de Liber Schimb. Şi Uniunea Europeană ne răspunde pe potrivă, prin oferirea mai multor mecanisme şi instrumente de asistenţă, inclusiv de finanţare.”

Europa Liberă: Demnitarii europeni zic că Parteneriatul Estic nu este îndreptat împotriva Federaţiei Ruse. Admiteţi că autorităţile de la Kremlin ar putea să continue să facă presiuni asupra statelor din acest aranjament regional?

Natalia Gherman: „Toată lumea astăzi a menţionat în declaraţiile naţionale că această politică nu este îndreptată împotriva nimănui, a niciunui stat. Şi chiar din primele paragrafe în textul declaraţiei este clar stipulat că fiecare stat din parteneriat este în drept să-şi aleagă propria opţiune de dezvoltare, de securitate, de politică internă şi externă. Lucrul acesta este respectat şi asigurat şi de dreptul internaţional. Este foarte important să reţinem că Moldova se modernizează, Moldova promovează aceste reforme europene, pentru a spori nivelul de trai al populaţiei, pentru a avansa în foarte multe politici sectoriale. Aceasta, de fapt, constituie şi esenţa programului de guvernare adoptat de către noul guvern şi de către noul Parlament, toate aceste obiective sunt preluate foarte şi foarte clar din capitolele Acordului de Asociere, care este documentul de bază pentru asigurarea viitorului european al ţării noastre.”

Europa Liberă: Dar în Planul de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere vor fi unele modificări după summitul de la Riga? Cât timp va fi valabilă această declaraţie?

Noi plecăm de la Riga cu un sentiment al misiunii îndeplinite...

Natalia Gherman: „Noi facem prima revizuire a Planului de acţiuni în implementarea Acordului de Asociere, la un an după lansarea procesului de implementare. Trebuie să vedem ce deja este implementat şi ce urmează să întreprindem în continuare. Evident, pe măsură ce vom avansa, vom introduce noi elemente, apar, după cum am declarat, deja noi instrumente de asistenţă şi finanţare, este un proces în dinamică continuă. Este foarte important pe bază de diferenţiere Republica Moldova să fie apreciată şi evaluată şi, respectiv, mecanismele de asistenţă să ne fie asigurate.

Noi plecăm de la Riga cu un sentiment al misiunii îndeplinite, deoarece există şi reflectarea aspiraţiilor, şi a alegerii noastre europene, există abordarea diferenţiată faţă de noi, sunt menţionate absolut toate progresele şi în domeniul energetic, şi în domeniul afacerilor, şi în domeniul comerţului, transporturilor, politicii comune de securitate şi apărare. Este foarte clar reflectată voința Uniunii Europene de a se angaja în continuare cu Republica Moldova şi alte state care doresc acest parcurs european pentru a avansa şi mai mult şi pentru a spori nivelul de trai al populaţiei prin acest efort de integrare europeană.”

XS
SM
MD
LG