Linkuri accesibilitate

Sergiu Ostaf: „cred că există suficientă înțelepciune pentru a merge înainte cu sistemul de integritate”


Postere anti-corupție la Chișinău

Interviul dimineții cu Directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CreDO).

Pachetul de legi anticorupţie privind testarea integrităţii profesionale, confiscarea extinsă şi îmbogăţirea ilicită la un an de la adoptare. Ce a urmat aşteptărilor societăţii faţă de aceste legi? Ce a lipsit? Şi de ce timidele realizări în această privinţă sunt eclipsate de îngrijorarea pronunţată a multora că cei care au fost chemaţi să lupte cu corupţia se pot pomeni la un moment dat dezarmaţi?

Vom discuta în această dimineaţă pe această temă cu Sergiu Ostaf, Directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CreDO).

Europa Liberă: Pentru astăzi a fost anunţată desfăşurarea unei mese rotunde cu genericul „Pachetul de legi anticorupţie: între aşteptări şi realizări”. CNA, care organizează reuniunea în parteneriat cu Consiliul Europei, îşi doreşte o dezbatere despre aşteptări, legi şi fapte pe parcursul primului an de după adoptarea legilor respective. Cum spuneam, genericul reuniunii este „Pachetul de legi anticorupţie: între aşteptări şi realizări”. Aşteptări – da, dar realizări? Nu e prea devreme sau riscant să facă vorbire despre realizări?

Sergiu Ostaf: „Cred că există mai multe acțiuni care trebuie să fie discutate, pentru că acest pachet anticorupție a fost adoptat în luna decembrie a anului 2013 și avem deja o perioadă de timp de funcționare. Nimeni nu pune la îndoială importanța acestui pachet de legi, mai mult ca atât, ca urmare a adoptării acestui pachet Republica Moldova a beneficiat de o susținere importantă din partea Uniunii Europene.

Să vă spun în două-trei cuvinte, ca să înțelegem despre ce este vorba: desigur este vorba despre legea cu privire la testarea integrității, utilizarea poligrafului pentru a vedea cât de curați, să spunem așa, sunt funcționarii publici, la fel, utilizarea măsurilor pentru infracțiunile de îmbogățire ilicită - atunci când o parte din funcționarii publici obțin averile în mod ilegal să fie posibilități să fie trași la răspundere în raport cu averile respective, confiscarea extinsă, o altă noțiune care a fost utilizată, sancțiuni pecuniare pentru infracțiuni de corupție.

Deci, acest set de măsuri adoptat atunci, deja începe să producă anumite rezultate. Deocamdată nu sunt atât de tangibile și palpabile, dar oricum aceste măsuri au constituit, să spunem așa, punctul de referință în relații cu societatea per ansamblu, dar și în raport cu partenerii de dezvoltare. Prin urmare trebuie să vedem într-adevăr în ce măsură produc efecte aceste legi în R. Moldova. Cred că trebuie să evaluăm rezultatele acțiunilor acestor legi.”

Europa Liberă: În viziunea Dvs. personală, care a fost sau este progresul în eradicarea corupţiei pe parcursul anului trecut?

Sergiu Ostaf: „Anul acesta nu a fost unul simplu în sensul combaterii corupției. Înțelegem că în afară de măsurile de sancționare a corupției, e important să fie ridicat costul funcționarilor publici implicați în această activitatea, adică pedeapsa să fie atât de mare, încât să defavorizeze sau să descurajeze utilizarea acestor procedee.

Pe de altă parte, să existe niște acțiuni de prevenire care încearcă să demonstreze că acest comportament nu este doar unul costisitor pentru ei, ci și cu anumite consecințe de ordin penal. Şi pe de altă parte creează un cadru care previne un astfel de comportament, ca unul dăunător pentru societate. Deci, combinarea acestor două măsuri ar putea și să producă un anumit rezultat.

Gradul de eficiență este unul deocamdată insuficient. Pe de altă parte, în societate deja tot mai mult se conturează înțelegerea și percepția că acest comportament de corupție este foarte riscant, cu consecințe care deocamdată nu sunt clare și profilate. Dar oricum avem un număr destul de mare de persoane care sunt denunțate vizavi cu comportamente corupționale și există și anumite dosare care sunt pe rolul instanțelor de judecată, fiind remise de către CNA, de către poliție și Procuratură. În final vreau să vă spun că aceste finalități nu sunt suficient de tangibile și palpabile, dar trebuie să alocăm și câțiva ani pentru aceasta, ca să vedem produsele tangibile profilate în acest sens. ”

Europa Liberă: În același timp, iată, Uniunea ONG-urilor Alianţa Anticorupţie şi Consiliul de participare au difuzat chiar aseară o declaraţie în care îşi declară îngrijorarea în legătură cu posibilitatea compromiterii regimului de testare a integrităţii şi altor mecanisme de diminuare a corupţiei. De unde, din ce tendinţe, dl Ostaf, provine această îngrijorare?

Sergiu Ostaf: „Există în raport cu acest pachet anticorupțional o sesizare la Curtea Constituțională depusă de câțiva deputați din partea PCRM. Ei susțin că efectele sau acțiunile acestui pachet de legi ar putea să aibă efecte negative asupra nu funcționarilor publici, dar asupra judecătorilor, pentru că aceasta ar putea să îngusteze independența acestora.

Pe de o parte, această îngrijorare este una legitimă, pentru că există suficiente evaluări ale Comisiei de la Veneția și specialiștilor de la Consiliul Europei că într-adevăr acest mecanism de testare a integrității trebuie să fie foarte și foarte bine nuanțat, așa ca să nu producă anumite efecte negative, nefaste asupra judecătorilor. Pe de altă parte, această sesizare nu ar trebuie să fie interpretată ca fiind una care să producă efecte, să limiteze, să îngusteze sau chiar să sisteze activitatea aceasta de promovare a integrității profesionale în raport cu funcționarii publici - cealaltă categorie, cea mai mare, cea mai importantă care cade sub incidența acestei legi. Sper foarte mult că Curtea Constituțională va examină această sesizare doar în raport cu efectele eventuale ale acestei legi asupra judecătorilor, nu și asupra lucrătorilor sistemului judiciar, cum ar fi grefierii, alţi angajați.”

Europa Liberă: Dar există această temere că, iată, această excepție aplicată judecătorilor să se poată aplica în general tuturor celor vizați și în acest sens efectele acestui pachet de legi ar putea fi redus la zero, până la urmă?

Sergiu Ostaf: „Într-adevăr, aceasta ar fi o concluzie și un rezultat foarte nefast și nebenefic pentru Republica Moldova. Într-adevăr vedem că proiectul de lege care a fost propus spre examinare de către Ministerul Justiției atunci în luna decembrie 2013 conținea anumite neclarități, nu era foarte clar dacă se referă și la judecători sau nu. Ulterior, Parlamentul când a examinat în anul 2013 această lege a precizat și a specificat foarte clar că acest proiect de lege nu se referă și la judecători, prin urmare eu am fost surprins să văd această sesizare care vorbește în exclusivitate de judecători.

Mai mult ca atât, a existat și o opinie a Comisiei de la Veneția care spunea că în momentul în care acest proiect de lege sau această lege produce efecte negative pentru casta judecătorilor, atunci ar putea să existe așa numite semne de întrebare vizavi de această lege. Însă există și o opinie de la Consiliul Europei care la fel vorbea despre importanța unui sistem de integritate în sistemul judecătoresc, însă aceasta trebuie să fie non stat și să nu existe implicarea directă a organelor executive sau a instituțiilor ca CNA în acest proces. În principiu această îngrijorarea este legitimă. Mai repet încă odată ,ca să fie foarte clar, acest pachet de lege targhetează în primul rând integritatea funcționarilor publici, cum ar fi lucrătorilor din ministere, cei din organele executive, organele poliției, inclusiv fiscul și altele.”

Europa Liberă: Dl Ostaf, dar dacă judecătorii au fost puşi la adăpost faţă de metodele prevăzute până acum de descurajare a coruperii, cum va fi sau cum poate fi asigurată o garanţie a integrităţii lor profesionale, cine o va asigura?

Sergiu Ostaf: „Cerințele față de gestionarea și asigurarea integrității comportamentelor judecătorului în toată lumea sunt asigurate de organul de autoadministrare în acest domeniu, cum este CSM. Fie că momentul în care trebuie să fie implicate și alte instituții în afara de CSM, trebuie să existe și anumite garanții suplimentare pentru independența judecătorilor. Deci, în sensul acesta rolul CSM și al organelor de autoadministrare trebuie să crească important sau să existe garanții suplimentare, peste acele garanții care există, în raport cu ceilalți funcționari publici din Republica Moldova. În sensul acesta, sper foarte mult că Curtea Constituțională va examina și nu va răsfrânge concluzia sa față de întreaga lege și toate categoriile de funcționari publici din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Să vedem ce va zice Curtea. Şeful delegaţiei UE, Pirkka Tapiola a calificat drept „o mare dezamăgire” reforma justiţiei în Moldova şi a comunicat că Uniunea Europeană a decis să reducă finanţarea sa din cauza lipsei progresului”. Dl Tapiola mai spunea că în domeniul justiţiei „continuă să fie interese înguste. „Deşi salariile judecătorilor au fost majorate. Ce ar putea din punctul Dvs. de vedere să-l facă pe dl Tapiola mai fericit, mai puţin dezamăgit din acest punct de vedere, când zic dl Tapiola, zic firește Uniunea Europeană, la modul practic.

Sergiu Ostaf: „La modul practic, sigur că se dorește finalitatea mai multor dosare care vizează persoanele de răspundere, persoanele cu funcții importante în Republica Moldova, pentru că cunoaștem mai multe dosare în acest sens, acesta este unul, doi - aplicarea acestui pachet de lege vizavi de funcționarii publici cei care sunt aproape de procesele decizionale și deseori se întâmpla că iau anumite decizii în favoare personală, decât în favoarea interesului public, adică să fie denunțate aceste cazuri. Și al treilea lucru important este ca acest pachet de lege să nu fie omorât, pentru că de fapt Republica Moldova a primit multă susținere tehnică pentru punerea în aplicare a acestui pachet de lege. Să existe sigur că acest efect preventiv asupra tuturor funcționarilor, în sensul în care integritatea acestora să fie evaluată periodic și riscurile care emană comportamentul decizional să fie eliminate.

Deci, cred că în linii mari aceasta se dorește de către Comisia Europeană față de Republica Moldova, pentru că a existat în acest sens și sprijin pentru activitatea bugetară a Republicii Moldova și milioane de euro au fost alocate pentru punerea în aplicare a acestui pachet legislativ. Și, sigur dacă decizia Curții Constituționale va fi una de invalidare a întregului pachet, nu doar în privința judecătorilor, aceasta cu siguranța va supăra și Uniunea Europeană, pentru că atunci se invalidează un pachet întreg de legi la care a muncit o țară întreagă, au fost eventual oferite și surse importante financiare pentru acest pachet de lege.”

Europa Liberă: Dvs. dl Ostaf, vedeți chiar un motiv pentru invalidarea întregului pachet de legi? Puteți admite în varianta cea mai pesimistă să spunem așa că iată, s-ar putea neutraliza un întreg pachet de legi, ci nu unele prevederi care sunt discutabile sau nu sunt conforme cu?

Sergiu Ostaf: „Sincer, nu cred că aceasta se va produce, fiindcă există suficientă înțelegere a diverselor categorii de persoane care cad sub aceste legi. Am văzut că există înțelegerea bună și în cadrul Curții Constituționale despre divizarea și distincția foarte clară între regimul de integritatea și de prevenire a conflictelor de interese care creează deja un impact pozitiv preventiv pentru întregul corp de funcționari publici. Și totodată de eventualele sensibilități și îngrijorări care ar putea să se producă în raport cu regimul acesta, în raport cu judecătorii, inclusiv acei de la Curtea Constituțională.

În sensul acesta cred că există suficientă claritate, clarviziune din partea Curții Constituționale. Mai mult ca atât, există în sprijinul acestei înțelegeri distincții clare și avizul Comisiei de la Veneția care diferențiază foarte clar aceste lucruri, există și expertiza din

Cred că există suficientă înțelepciune în Republica Moldova ca să mergem înainte cu sistemul de integritate...

partea departamentului respectiv a Consiliului Europei care la fel foarte clar punctează diferențele. Și eu cred foarte mult că Curtea Constituțională este o instituție capabilă și competentă pentru a face aceste distincții și în cazul în care va decide, va spune foarte clar că acest pachet de lege se referă doar la invalidarea sau îngustarea interpretării în sensul judecătorilor. Eu cred că există suficientă înțelepciune în Republica Moldova ca să mergem înainte cu sistemul de integritatea și combatere a conflictelor intereselor care produce deja efecte pozitive asupra societății.”

XS
SM
MD
LG