Linkuri accesibilitate

Monitorul social: fiecare al patrulea copil din Moldova trăieşte în sărăcie


Un nou studiu de la Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” despre condiţia copiilor din Republica Moldova.


Monitorul social prezentat azi de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, arată că 20 la sută dintre copiii din Republica Moldova suferă din cauza sărăciei, şi respectiv, nu au acces la servicii sociale de calitate. Realizatorii studiului au analizat calitatea vieţii copiilor, având în vedere influenţa mai multor factori, precum situaţia socio-economică, veniturile familiei sau migraţia la muncă. La ce alte concluzii au ajuns experţii, aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu:

Deosebit de expuşi sărăciei sunt copiii care trăiesc în comunităţile rurale, constată studiul, estimând şi cota respectivă de 85 la sută, faţă de 15 la sută ce revin mediului urban. Foarte vulnerabili sunt copiii care cresc în familii cu trei sau mai mulţi copii. Una din autoarele studiului, Olga Gagauz spune că în Republica Moldova calitatea vieţii copiilor depinde de bunăstarea familiei, lucru care, în opinia sa, scoate în vileag o crasă inechitate socială, întrucât nu dor familia trebuie să fie responsabilă pentru creşterea şi dezvoltarea copilului:

„Calitatea vieţii copiilor este o problemă strigătoare, în toate aspectele educaţiei, aspectul sănătăţii, aspectul comportamentului. Noi nu mergem pe linia ascendentă, ci pe linia descendentă în acest aspect. Deci, nu statul, nu societatea a luat asupra sa obligaţiile în ceea ce priveşte dezvoltarea, calitatea vieţii copilului.”

Tot în mediul rural sunt înregistrate cele mai multe familii al căror venit nu este suficient pentru a asigura minimul de existenţă al unui copil. Olga Gagauz spune că, din acest motiv, devine o problemă alimentaţia sănătoasă a copiilor, accesul la educaţia preşcolară, dar şi la serviciile de sănătate:

„Se evidenţiază inegalităţi mari între copii în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate. Sărăcia determină accesul la serviciile de sănătate, deşi asistenţa medicală pentru copii este gratuită. Pentru copiii cu vârsta mai mare de 5 ani medicamentele trebuie să fie procurate de familie, ceea ce, deseori, reprezintă o problemă dificilă şi depăşeşte posibilităţile celor săraci."

Autoarele studiului notează că nivelul de trai al populaţiei a influenţat creşterea numărului de familii cu un singur copil şi diminuarea celor cu doi sau mai muţi copii. Iată de ce, una din recomandări vizează îndemnizaţiile pentru creşterea copilului, întrucât aceste plăţi lunare acoperă doar jumătate din necesarul minim de existenţă.

Datele statistice cu care operează ministerul muncii arată că, în ultimii ani, în fiecare a cincea familie, cel puţin un părinte este plecat peste hotare. În anul 2012 au fost înregistraţi peste 105 mii de copii sub 18 ani care cresc fără grija unuia dintre părinţi. Experta Mariana Buciuceanu-Vrabie spune că migraţia, din cauza căreia mulţi copii cresc fără control şi îngrijire, afectează calitatea vieţii lor, îndeosebi la nivel de educaţie şi dezvoltare a personalităţii:

„Este vorba despre consumul de alcool de către copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 19 ani. Statistica actuală ne arată o creştere în ultimii zece ani. A sporit numărul avorturilor în rândul tinerelor, se evidenţiază absenteismul şcolar. O altă componentă care deja în ultimii cinci ani este evidentă în statistica infracţională este creşterea numărului copiilor culpabili de o anumită infracţiune şi care au cel puţin un părinte plecat.”

Prognozele experţilor atrag atenţia că în următorii zece ani se va micşora semnificativ numărul copiilor din grădiniţe, şcoli. În consecinţă, urmând a fi afectat şi fluxul verigii universitare a sistemului de educaţie. De asemenea, se va reduce şi numărul populaţiei apte de muncă. Având în vedere acest lucru, specialiştii recomandă autorităţilor revederea sistemului de indemnizaţii pentru familii, responsabilizarea societăţii şi a organelor de asistenţă socială, respectarea dreptului copilului şi recunoaşterea şi atestarea calităţii vieţii copiilor drept factor de impact în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.
XS
SM
MD
LG