Linkuri accesibilitate

Despre o nouă platformă on-line pentru cei cu spirit cetăţenesc activ, în dialog cu Olga Manole, coordonatoare de proiect la Asociaţia Promo-LEX.


Monitor.md – un nou portal, lansat de Asociația Promo-LEX în parteneriat cu Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER), o platformă on-line pe care cetăţenii preocupaţi direct de felul în care sunt guvernaţi vor putea lua cunoştinţă de diverse aspecte ale funcţionării instituţiile publice. Amănunte despre acest proiect, în convorbirea cu Olga Manole, coordonatoare de proiect la Asociaţia Promo-LEX.

Europa Liberă: Aşadar, dnă Manole, monitor.md – o nouă platformă on-line pentru cei care doresc să se ţină la curent – într-un mod cetăţenesc activ – cu activitatea instituţiilor publice, cu felul în care ajung sau nu ajung realitate politicile puse pe hârtie… Este, din câte înţelegem, lansarea acestui portal, parte a unui proiect mai amplu, cu rostul de a spori responsabilitatea Guvernului prin monitorizarea reformei în sectorul justiţiei”, nu-i aşa?

Olga Manole: Exact. În septembrie 2012, Promo-LEX împreună cu Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă a lansat proiectul respectiv: sporirea responsabilităţii guvernului prin monitorizarea reformei în domeniul justiţiei şi elaborarea acestui portal, monitor.md, este doar o activitate din cadrul acestui proiect. În mare parte, proiectul este axat pe monitorizarea implementării reformei în domeniul justiţiei din Republica Moldova şi în cadrul acestei activităţi monitorizăm atât implementarea Planului de acţiuni din Strategia de reformă, cât şi şedinţele de judecată din instanţele judecătoreşti. Venim de asemenea cu rapoarte de monitorizare periodice. Primul raport deja a fost lansat în luna mai, iar în septembrie urmează să lansăm al doilea raport. Toate aceste rapoarte, toată informaţia, precum şi din alte domenii – rezultate ale monitorizărilor - vor fi incluse în acest portal. Deci, acesta este scopul de bază – să fie un portal-resursă, cu activităţi de monitorizare.

Europa Liberă: Ce vor putea vedea, analiza şi judeca cetăţenii prin intermediul acestui instrument suplimentar de responsabilizare a guvernării – doar produsele de monitorizare ale celor două organizaţii, sau şi rezultatele supravegherii realizate de alte organizaţii, alte entităţi non-guvernamentale de exemplu?

Olga Manole: Aveţi dreptate. Pagina nu este destinată doar Promo-LEX-ului şi AGER-ului, ci este o resursă pentru societatea civilă. Toate rapoartele de monitorizare din mai multe domenii vor fi plasate pe această pagină. Parţial, ea conţine deja rapoarte din anii precedenţi, începând cu 2009, care sunt axate pe mai multe domenii – pe procesele electorale, buna guvernare, drepturile omului, sectorul justiţiei, avem şi o rubrică care se numeşte „cu ochii pe poliţie” care se axează pe monitorizarea activităţii organelor de drept şi acolo vor fi disponibile rapoarte elaborate de mai multe organizaţii ale societăţii civile. Deci, este o platformă comună, nu doar pentru Promo-LEX.

Europa Liberă: De fapt, ca cetăţean de rând, să zicem, cu privilegiul unui computer în faţă, ce m-ar face curios să rămân pe monitor.md? Care ar fi, de exemplu, plusvaloarea unei astfel de monitorizări pe lângă cea obişnuită a presei, de exemplu?

Olga Manole: Aici sunt rapoarte foarte detaliate pe diferite domenii. Putem să vedem şi cum se cheltuiesc bani publici, şi cum se realizează reformele din justiţie, şi cum se respectă drepturile omului pentru o anumită categorie de persoane, deci este o resursă care adună la un loc toate resursele de monitorizare şi care pot să ne arate, să ne indice modul în care sunt implementate reformele în Moldova, modul în care decurg anumite procese în Republica Moldova, cum sunt implementate politicile publice, modul în care activează instituţiile publice, deci este o sursă de informaţie amplă, pe domenii de monitorizare. Pentru cetăţenii cointeresaţi de monitorizare ar fi mai dificil să caute singuri separată această informaţie - cetăţenii neavizaţi în domenii, care nu cunosc foarte multe organizaţii neguvernamentale, pe când aici ele sunt plasate toate la un loc. Şi de asemenea avem şi anumite instrumente interactive, puse la dispoziţia cetăţeanului simplu, care poate să raporteze anumite încălcări sau chiar şi anumite situaţii pozitive pe care le observă în diferite domenii, precum ar fi drepturile omului, procesele electorale, activitatea organelor de drept, atunci când sesizează o încălcare, o abatere sau cum am mai spus o situaţie pozitivă, cetăţeanul poate să fie parte la o monitorizare civică.

Europa Liberă: Deci, va fi cumva ca un fel de condică de reclamaţii publică, mereu deschisă pentru cei care vor să se plângă sau să critice ceva?

Olga Manole: Exact. Monitorizarea este ca un termometru, pentru că prin monitorizare vedem cum decurg lucrurile şi dacă merg într-o direcţie bună, putem să vedem care este starea de sănătate a societăţii, a reformelor şi a proceselor democratice şi, respectiv, în baza inclusiv a sesizărilor cetăţenilor, organizaţiile societăţii civile, precum şi autorităţile pot să facă anumite concluzii, pot să-şi orienteze activitatea în anumite direcţii, pentru că dacă apar foarte multe semnalări, de exemplu ştim că Anul 2014 este un an electoral şi dacă la rubrica semnalărilor electorale vor apărea multe sesizări de încălcări în anumit domeniu, într-o anumită localitate, sau la o secţie de votare, deci autorităţile pot chiar să se autosesizeze, să verifice informaţia. Deci, va fi un plus de valoare pentru monitorizarea pe care p realizează organizaţiile neguvernamentale într-un mod mai comprehensiv şi mai profesionist, în baza unor tehnologii mai complicate. Această monitorizare din partea cetăţenilor este sursa primară de informaţie, informaţia de la firul ierbii să zicem, care ne ajută pe noi, juriştii, specialiştii în diferite domenii să venim cu diferite constatări şi recomandări pentru îmbunătăţirea proceselor democratice.

Europa Liberă: Birocraţia, pe de altă parte, de la diverse instituţii ale statului a învăţat, se pare, un lucru ce i se pare foarte eficient împotriva a tot ce este monitorizare, supraveghere cetăţenească - ignorarea, trecerea cu vederea, neglijarea a tot ce le iese, arată urât în oglindă… După principiul, deseori, „caravana trece…” şi aşa mai departe. În opinia Dvs. produsele de monitorizare care se vor regăsi pe portal, de exemplu, cum ar urma să fie luate în consideraţie de instituţiile vizate?

Olga Manole: În acest sens avem experienţe diferite desigur. Şi avem şi experienţe pozitive, atunci când constatările din rapoartele de monitorizare chiar sunt luate în calcul de autorităţi. Aici aş putea să dau un exemplu de succes: Comisia Electorală Centrală cu care Asociaţia Promo-LEX colaborează foarte strâns în perioada proceselor electorale şi nu doar. Împreună avem un scop comun: să îmbunătăţim procesul electoral în Republica Moldova şi chiar aş vrea să vă spun că foarte multe din recomandările pe care le-a formulat Promo-LEX şi Coaliţia 2009 pentru alegeri libere şi corecte, ca rezultat al monitorizării proceselor electorale, au fost luate în calcul şi astăzi se regăsesc în Codul electoral, în politicile şi procedurile electorale. Şi într-adevăr au contribuit la îmbunătăţirea procesului electoral. Eu sunt sigură că şi alte organizaţii, din alte domenii, care lucrează direct cu instituţiile pe care le vizează în rapoartele de monitorizare, de asemenea reuşesc să promoveze anumite recomandări care sunt luate în calcul şi sunt realizate. Desigur este foarte dificil să vezi o schimbare radicală într-o instituţie sau o anumită politică peste noapte, durează ani de zile, dar aceasta este punctul de pornire. Pentru că doar prin monitorizare poţi să-ţi dai seama dacă ceva merge prost şi dacă este necesară modificarea unor politici sau a unor practici şi atunci lucrezi cu instituţia respectivă şi, treptat, ajungi la anumite rezultate. Desigur că sunt şi situaţii când mai multe rapoarte de monitorizare şi constatările lor rămân trecute cu vederea de către autorităţile care ar trebui să se autosesizeze şi să încerce să depună efort să modifice situaţia, să implementeze aceste recomandări, dar din păcate nu tot timpul se reuşeşte. Asta e.

Europa Liberă: Atunci autorităţilor li se spune: la revedere, ne reauzim la alegeri, cum s-ar spune… În oraşe, doamnă Manole, înţelegem că această monitorizare se poate face mai lesne… Cum se rezolvă problema la nivel local însă? Se trimite vreun desant din capitală?

Olga Manole: Atunci când vorbim de monitorizarea civică din partea cetăţenilor, tot de ce e nevoie este să aibă ochi şi urechi ca să observe anumite nereguli. Şi în acest sens eu cred că orice cetăţean în mod intuitiv posedă cunoştinţe de monitorizare, pentru că atunci când cineva este greşit şi nu este corect, şi este o abatere, un abuz, o încălcare, persoana intuitiv îşi dă seama că îi este încălcat un anumit drept, sau a fost comisă o încălcare a procesului electoral, sau poliţia nu a procedat corect şi a uzat de situaţie. Şi atunci ei pot să raporteze aşa cum îşi dau ei seama, în baza cunoştinţelor proprii pot să semnaleze o încălcare. Nu este nevoie de anumite cunoştinţe vaste în domeniul drepturilor omului sau proceselor electorale. Atunci când vorbim de organizaţii neguvernamentale la nivel local, desigur că acesta şi este scopul portalului – de a oferi mai multă informaţie, inclusiv organizaţiilor noi, fără prea multă experienţă în domeniu, să poată să vadă cum lucrează alte organizaţii şi practici internaţionale. Avem şi rubrica „practici internaţionale” în cadrul portalului monitor.md, care oferă idei noi şi idei care ar putea fi implementate în Republica Moldova. Foarte multe rapoarte includ şi informaţii despre metodologia de monitorizare pe anumite domenii şi astfel ele pot să preia din aceste practici şi experienţe şi să înveţe să fie şi monitori în localitatea şi comunitatea lor.
XS
SM
MD
LG