Linkuri accesibilitate

Interviul matinal la Europa Liberă: cu Clara Sorocean, şefa direcţiei generale Evidenţa individuală a contribuţiilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale.


Ca bătrâneţile să nu devină o parodie a vieţii de până la ele, sunt necesare câteva lucruri importante. Inclusiv o pensie, chiar dacă mărimea ei în Republica Moldova deseori nici măcar nu poate fi văzută bine fără ochelari… Iar dacă, deocamdată, proporţiile pensiilor nu sunt chiar motiv de entuziasm, măcar procedurile prin care ajungi într-un final la această pensie ar trebui să nu fie anevoioase şi istovitoare, cel puţin. Cum poate fi posibil? Vom avea o convorbire pentru răspunsuri la această temă cu doamna Clara Sorocean, şefa direcţiei generale Evidenţa individuală a contribuţiilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Europa Liberă: Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) oferă acum fiecărui cetăţean, care achită contribuţii sociale, acces prin internet la contul curent personal şi îndeamnă ca acesta să fie periodic verificat, pentru a evita eventuale probleme la calcularea pensiei, precum şi a altor prestaţii sociale… De când CNAS oferă acest serviciu şi cât de popular se dovedeşte a fi?

Clara Sorocean: Consider că deja pentru o bună parte din cetăţeni nu mai este o noutate serviciul dat, deoarece Casa Naţională de Asigurări Sociale a lansat acest serviciu la data de 16 martie 2010 şi deja până acum avem în jur de 200 de mii de utilizatori ai serviciului dat. Adică, deja aceşti cetăţeni pot oricând prin intermediul site-ului Casei Naţionale de Asigurări Sociale să-şi verifice starea contului curent de asigurări sociale.

Europa Liberă: Dar, ce trebuie să fac ca să mă informez asupra stării contului personal de asigurării sociale (contul curent), care conţine informaţii despre mărimea salariului, a contribuţiilor de asigurări sociale, calculate şi virate la bugetul asigurărilor sociale de stat?

Clara Sorocean: Deci, la contul personal de asigurări sociale se conţin informaţii cu privire la salariu, adică venitul asigurat al persoanei, cu privire la contribuţiile de asigurări sociale calculate şi achitate de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat. Pentru a avea acces la contul curent, deci, fiecare persoană mai întâi trebuie
Parola poate fi eliberată individual sau poate fi primită prin intermediul angajatorului...

să deţină o parolă de acces la contul curent. Parola dată se eliberează prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, sau oficiilor sale teritoriale. Adică, oricare persoană care doreşte să-şi vizioneze contul curent, mai întâi va primi această parolă. Parola poate fi eliberată individual fiecărei persoane care se adresează la Casa Naţională de Asigurări Sociale pe strada Tudor Gheorghe 3, sau ea poate fi primită prin intermediul angajatorului, ceea ce noi pe parcursul ultimilor ani mai des practicăm.

Europa Liberă: Deci, angajatorul asigură această parolă, sau cel puţin a intrat în joc şi angajatorul în primul rând…

Clara Sorocean: Poate fi şi angajatorul, pentru că individual mai puţine persoane se adresează. De regulă se adresează cei care aproape-aproape ating vârsta de pensionare.

Europa Liberă: Chiar voiam să vă întreb: trebuie să fii neapărat în pragul pensiei sau considerabil înaintat în vârstă ca să urmăreşti ce se întâmplă în contul tău personal şi ce te aşteaptă, sau să te fereşti de fel de fel de complicaţii şi să nu umpli după hârtii pe la diferite instituţii pe la diferiţi şefi care probabil nu mai există uneori ?

Clara Sorocean: Oricare persoană, chiar şi cei tineri, se pot interesa, pentru că urmărind starea contului, în general se poate urmări respectarea drepturilor sale salariale. Adică, poate fi văzut salariul real, declarat, care evident va sta la baza stabilirii pensiei şi altor drepturi sociale. Nu se pot adresa doar cei care au ajuns deja
Poate fi văzut salariul real, declarat, care va sta la baza stabilirii pensiei şi altor drepturi sociale...

în pragul de pensionare, dar practic toate persoanele, pentru că din venitul asigurat se stabilesc şi indemnizaţiile de maternitate, şi indemnizaţiile de îngrijire a copilului şi alte tipuri de prestaţii sociale.

Europa Liberă: Aţi vorbit despre 200 de mii deja de beneficiari… E vreo posibilitate de a constata câţi beneficiari sunt de la ţară şi câţi de la oraş? Ori în multe sate gura lumii rămâne unicul Wi Fi sau în general Internet …

Clara Sorocean: Când se distribuie aceste parole, se lucrează absolut cu instituţii din toate ramurile, atât din agricultură, cât şi din alte domenii ale economiei. Sigur că în mare parte ne-am axat pe instituţiile bugetare, deoarece evident aceştia sunt mai aproape de internet şi toate serviciile date, dar oricum dispun de acest serviciu şi persoanele de la sate.

Europa Liberă: Gastarbeiterii moldoveni, cei care locuiesc peste hotare, se regăsesc cumva sau pot să se regăsească în Registrul de Stat al Evidenţei Individuale în Sistemul Public de Asigurări Sociale ? Ei unde apar, sau sunt plecaţi şi punctum, cum se spune?

Clara Sorocean: Conform normelor legale care există la moment, toate persoanele care se angajează la serviciu peste hotarele ţării, la momentul plecării, când au deja
Toate persoanele care se angajează peste hotare şi au deja un contract încheiat sunt obligate să se prezinte mai întâi la Casa Naţională de Asigurări Sociale...

un contract încheiat cu angajatorul de peste hotare, ei sunt obligaţi să se prezinte la Casa Naţională de Asigurări Sociale şi să achite o contribuţie la bugetul asigurărilor sociale, care le asigură un an de stagiu, sau perioada care va fi angajat peste hotare, deci le asigură stagiu de cotizare. Doar că sunt obligate acele persoane care lucrează în ţări cu care Republica Moldova nu are acorduri bilaterale de asigurare socială. Deci, acei care la momentul plecării peste hotare s-au prezentat la Casa Naţională de Asigurări Sociale şi au achitat contribuţia dată, aceste persoane îşi pot regăsi datele la contul curent. Celelalte persoane care activează peste hotare în mod ilegal, sau sunt legale în ţara aceia, deci acei se pot asigura benevol, în mod individual se pot apropia la Casa Naţională de Asigurări Sociale, la casa teritorială şi pot încheia un contract de asigurări sociale.

Europa Liberă: Să precizăm ceva ca să fie foarte clar mai ales pentru oamenii ajunşi în pragul pensiei. Chiar nu mai e nevoie deja să se să se umble după hârtii de confirmare de la foştii angajatori pentru cei aşi adună dosarul pentru pensie ?

Clara Sorocean: După perioada de 1 ianuarie 1999, de când există Registrul de Stat al Evidenţei Individuale, adică există contul individual al persoanei unde se acumulează toată informaţia despre activitatea persoanei, de acum nu mai este necesar de a prezenta certificatele cu privire la salariu.

Europa Liberă: Da până la acea dată?

Clara Sorocean: Până la acea dată, dacă e să examinăm sub aspectul că astăzi pensia se stabileşte din venitul asigurat pentru o perioadă de 15 ani până la 99, adică
După 1 ianuarie 1999, deja nu se mai prezintă certificate cu privire la salariu. Din păcate, nu toţi angajatorii prezintă informaţia privind contribuţiile achitate...

perioada din 1984 până în 1998, deci pentru această perioadă au rămas în vigoare certificatele cu privire la salariu. După perioada de 1 ianuarie 1999, deja nu se mai prezintă certificate cu privire la salariu. Dar din păcate astăzi constatăm situaţii când persoana deja a venit, a depus cererea pentru stabilirea pensiei la Casa Naţională de Asigurări Sociale, dar în contul lui nu se regăsesc datele complete pentru toată perioada de activitate. În aşa situaţie se pomenesc persoanele pentru că pur şi simplu angajatorul nu a prezentat la termen informaţia cu privire la contribuţiile achitate de acea persoană.

Europa Liberă: Ce se întâmplă când angajatorii nu prezintă regulamentar informaţia prevăzută cu privire la salariile angajaţilor şi contribuţiile de asigurări sociale virate? Perioadele cu informaţia lipsă se exclud din stagiul de cotizare la stabilirea pensiei? Cu ce e vinovat însă bietul pensionar şi de ce el trebuie să sufere?

Clara Sorocean: Exact. În cazul în care datele nu sunt acumulate la contul curent de asigurări sociale, perioada dată nu se include la stabilirea pensiei, dar persoanei i se face recalculare la pensie din momentul în care angajatorul a prezentat declaraţiile, toate informaţiile pentru angajaţii săi. Pentru că deja cadrul legal prevede de 15 ani că angajatorii sunt obligaţi să prezinte, dar cu părere de rău mulţi nu se conformează prevederii legale şi nu prezintă informaţia. Fie e vorba ca s-a schimbat contabilul, şi el nu mai poartă responsabilitatea pentru persoana care a lucrat anterior. Deci, sunt probleme de diferit gen.

Europa Liberă: Dar din moment ce contribuţiile s-au făcut, nu există o bază de date care să le ia la evidenţă cumva?

Clara Sorocean: Contribuţiile s-au făcut, dar nu avem descifrarea pe persoane, deci Casa Naţională de Asigurări Sociale nu poate şti numărul şi persoanele care au activat la moment la întreprinderea dată. Înscrierile la contul curent se fac în baza datelor pe c are le prezintă angajatorul.

Europa Liberă: Totuşi ce se întâmplă cu acei angajatori care se fac responsabili pentru neprezentarea acestor date şi pun pe drumuri oamenii, sau îi pun într-o situaţie de a avea pierderi la pensie în urma iresponsabilităţii lor sau poate chiar şi a unor motive obiective?

Clara Sorocean: Codul contravenţional prevede contravenţii administrative pentru neprezentarea în termen. Ceea ce fac astăzi foştii conducători este că posibil achită
Ceea ce fac astăzi foştii conducători este că, posibil, achită şi contravenţia, dar oricum nu prezintă actele. Ei mai bine se conformează atunci când face o presiune asupra lor însuşi angajatul...

şi contravenţia, dar oricum nu prezintă actele. Ei mai bine se conformează atunci când face o presiune asupra lor însuşi angajatul.

Europa Liberă: Şi când angajatorul nu mai există, persoana juridică nu mai există?

Clara Sorocean: Dacă persoana juridică nu mai există, angajatorii, întreprinderile sunt obligate de lege să prezinte documentele în arhivă. Atunci când ele se află în arhivă, persoana aduce o confirmare despre venitul asigurat de la arhivă.

Europa Liberă: Din punctul dumneavoastră de vedere, această construcţie de lege este satisfăcătoare, sau sunt necesare totuşi nişte modificări, astfel încât nici Casa Naţională să nu fie, bănuiesc eu, troienită de fel de fel de interpelări, plângeri, cereri etc., şi nici omul care îşi doreşte o pensie să nu aibă probleme?

Clara Sorocean: Cadrul legal prevede stabilirea drepturilor sociale în baza datelor de la contul curent, ceea ce face Casa Naţională este că încercăm să venim în ajutorul fiecărei persoane, să lucrăm cu fiecare persoană în mod individual în cazul în care lipsesc anumite date din contul curent. Dar în mare parte toţi deja îşi găsesc datele.
Tindem spre aceia că persoana va veni la stabilirea pensiei doar cu certificatul despre atribuirea contului personal de asigurări sociale, în rest toate informaţiile vor fi în baza de date a Casei Naţionale...

Vreau să vă spun că tindem spre aceia că persoana va veni la stabilirea pensiei doar cu certificatul despre atribuirea contului personal de asigurări sociale, în rest toate informaţiile vor fi în baza de date a Casei Naţionale, şi atunci va fi foarte simplu de stabilit drepturile sociale.

Europa Liberă: Am citit îndemnuri din partea CNAS adresate persoanelor cu perspectivă apropiată sau mai îndelungată de pensie de a verifica cu regularitate contul personal ca să nu existe eventuale probleme la calcularea pensiei. Ce trebuie să vadă omul şi ce să facă atunci când verifică şi constată ceva nepotrivit, sau că nu s-au completat nişte date – să intervină imediat, să sesizeze Casa Naţională, să se ducă la şef, ce să facă?

Clara Sorocean: Mai întâi vizitează Casa Naţională de Asigurări Sociale, deci la Casa Naţională de Asigurări Sociale se ridică pe suport de hârtie toate documentele prezentate anterior de către angajator, în cazul în care se confirmă că pentru persoana respectivă nu s-a prezentat informaţia, atunci i se recomandă persoanei de a discuta cu fostul angajator.

Opinia dvs.

Arată comentarii

XS
SM
MD
LG