Linkuri accesibilitate

Societatea civilă în sprijinul unei justiții responsabilă, transparentă, eliberată de corupție


Olesea Stamate: „Avem nevoie de judecători profesionişti, independenţi de influenţe politice şi orice alt fel de influenţe din exterior.”


Două ong-uri moldoveneşti, Promolex şi Asociaţia pentru guvernare eficientă şi responsabilă (AGER), şi-au trimis 38 de observatori în instanţele de judecată din toată ţara ca să se uite peste umărul magistraţilor şi să vadă cum răspund aceştia nevoilor de reformă. Monitorizarea se desfăşoară în cadrul unui proiect, „Sporirea responsabilităţii guvernului prin monitorizarea reformelor din justiţie”, cu o durată de 24 de luni şi finanţat cu aproape 300 de mii de euro de UE. Alţi trei experţi angajaţi de UE vor observa cum se realizează reforma justiţiei la nivel de politici. Despre condiţiile în care vor colabora societatea civilă şi autorităţile în cadrul acestei monitorizări, am discutat cu preşedinta AGER, Olesea Stamate:

Olesea Stamate: „Proiectul este compus din două părţi, din două componente de bază. Este vorba în primul rând despre monitorizarea implementării reformei sau a planului de acţiuni din strategia pentru reforma sectorului justiţiei. Aici ne uităm pe realizarea acţiunilor din fiecare pilon, fiind şapte piloni, şi noi urmărim fiecare acţiune să vedem dacă ea este îndeplinită la timp, dacă este îndeplinită calitativ, dacă este asigurată transparenţa, participarea publicului la luarea deciziilor, ne uităm pe proiectele de legi cele mai importante şi putem să oferim recomandări sau feed-back-ul nostru către actorii implicaţi în reformă.

Şi a doua componentă foarte importantă este monitorizarea şedinţelor de judecată. Deci, noi privim această componentă ca o componentă practică sau aplicativă, care ne va ajuta să măsurăm impactul pe teren al acestor acţiuni. Chiar dacă nu vom putea vorbi la sfârşitul acestor doi ani despre un impact real al reformei în sectorul justiţiei pe care l-am observat noi în sălile de judecată, oricum va fi un punct de reper vizavi de care noi vom putea să comparăm care este situaţia în 2013, care va fi în 2015, 2017, 2020 ş.a.m.d. Ca să vedem care a fost de fapt efectul acestui efort de reformă în sectorul justiţiei.”

Europa Liberă: Efectul scontat este totuşi să fie eliminată corupţia din sistemul judecătoresc, nu?

Olesea Stamate:
„În principiu, da. Este vorba de o justiţie echitabilă, este vorba despre o justiţie responsabilă, transparentă, o justiţiei accesibilă tuturor. Este vorba deci şi de accesul la justiţie. Dar corupţia în principiu este un impediment pentru toate aceste principii.”

Europa Liberă: Ca să înţeleagă foarte bine ascultătorul, de ce e nevoie ca sistemul acesta a justiţiei să fie reformat?

Olesea Stamate:
„Avem nevoie de judecători profesionişti, independenţi de influenţe politice şi orice alt fel de influenţe din exterior. Asta implică o dotare materială respectivă, instruire calitativă şi garanţii pentru eliminarea oricăror influenţe din afară.”

Europa Liberă: La nivel de colaborare cu autorităţi, cum va derula aceasta? Atunci când observaţi o problemă, o raportaţi autorităţilor şi vă aşteptaţi la o reacţie sau cum?

Olesea Stamate:
„Noi vom avea anumite produse ale proiectului. Deci, o dată în trei luni noi vom veni cu un raport trimestrial, o dată la şase – un raport comprehensiv. Totodată noi vom veni cu note de progres, anumite opinii, păreri, vizavi de anumite acţiuni, pe parcurs, oricând intervine necesitate.

Dacă este vorba despre un proiect de lege care este prezentat guvernului spre aprobare şi considerăm că anumite prevederi ale acestuia contravin anumitor practici europene sau norme ale legislaţiei europene. Atunci intervenim cu recomandări spre a fi corectate.

Cei trei experţi care participă la monitorizarea realizării acţiunilor din strategie, participă la şedinţele grupului de lucru pentru realizarea reformei: observăm procesul, observăm în ce măsură sunt făcute publice datele, rapoartele, tot ce este produs în cadrul acestui proces de reformă şi în ce măsură publicul are acces la aceste date.”

Europa Liberă: La ce fel de reacţii totuşi din partea autorităţilor se aşteaptă cei care realizează acest proiect? Atunci când vor fi descoperite anumite probleme, cum ar trebui să răspundă autorităţile, ar trebui să ia act de observaţii, ar trebui imediat să intervină?

Olesea Stamate:
„În principiu sperăm să avem o colaborare deschisă, transparentă şi prietenoasă. Sperăm în principiu să le putem fi de ajutor. Scopul nostru nu este doar de a critica, ci de a recomanda anumite acţiuni corective, dacă este cazul, de a zice bravo autorităţilor care au realizat anumite succese.”

Europa Liberă: Multe măsuri din pachetul de reformă a justiţiei stârnesc diferite tipuri de discuţii. Ar fi suficient aici să invoc propunerea cu lipsirea de imunitate a judecătorilor bănuiţi de acte de corupţie. În acest caz, cum procedaţi: porniţi de la documentul pe care îl aveţi în faţă, din moment ce este un document aprobat la nivel de autorităţi înseamnă că asta este direcţia, asta este viziunea autorităţilor?

Olesea Stamate:
„Scopul nostru nu este a rescrie strategia. Cu siguranţă. Nu intervenim în conţinutul strategiei propriu-zise. Însă aceleaşi acţiuni de care vorbim că pot fi controversate la un moment dat, ele pot fi realizate în diferite moduri. Spre exemplu, dacă vorbim de eliminarea acelor cuşti din cadrul sălilor de judecată.

Pe de o parte, prezumţia nevinovăţiei zice că nu putem să plasăm persoana respectivă după gratii, cel puţin până la demonstrarea contrariului. Pe de altă parte, cum rămâne cu siguranţa şi securitatea celorlalţi participanţi la proces dacă este vorba despre o crimă deosebit de gravă? Din ce ne-au relatat deja unii observatori, în unele instanţe au fost înlocuite cu nişte boxe de sticlă, care sunt mai OK din punctul de vedere al prezumţiei nevinovăţiei, însă ele deja au creat anumite probleme din punct de vedere al acusticii, persoana nu aude efectiv ce se vorbeşte în şedinţa de judecată. Deci, e o latură negativă a intenţiei pozitive de a elimina aceste gratii.”

Europa Liberă: Există voci care au făcut aprecieri nu tocmai bune strategiei de reforme a justiţiei. Au zis că ar fi mai mult de faţadă, că până la urmă toată lumea înţelege că nu se poate reforma justiţia cu astfel de măsuri…

Olesea Stamate:
„Reforma propriu zisă este foarte ambiţioasă şi acoperă întreg sectorul justiţiei: şi Procuratură, şi MAI, sistemul judecătoresc fireşte, executorii judecătoreşti, asistenţa juridică garantată de stat etc. Deci, este un exerciţiu extrem de complex.

Pe de o parte, sunt de acord că nu poţi lua doar instanţele, fără să vizezi procuratura, MAI, etc. Pe de altă parte, o asemenea reformă complexă trebuie petrecută la fiecare din aceste sub sectoare. Şi acest lucru deja se întâmplă, la MAI de exemplu. Ei au concepţia proprie de reformă.

Acum, în ce măsură acestea două, componenta poliţiei şi concepţia generală de reformă, în ce măsură sunt ele interconectate şi coordonate, aici sunt anumite semne de întrebare. Vizavi de Procuratură este acelaşi lucru. Ar fi speranţa noastră ca procuratura va fi supusă unui proces de reformă comprehensiv în următorii câţiva ani. Şi atunci trebuie de văzut în ce măsură acţiunile care sunt prevăzute deja în strategia de reformă în sectorul justiţiei sunt într-adevăr necesare şi vor fi cuprinse de reforma care este aşteptată în cadrul organelor Procuraturii.”

Europa Liberă: Da eu înţeleg corect că această reformă deocamdată nu a atins în nici un fel Procuratura?

Olesea Stamate:
„La nivel de amendamente legislative deocamdată. Dar mai multe vă voi putea spune când observatorii noştri vor monitoriza implementarea în teren. Două ong-uri moldoveneşti, Promolex şi Asociaţia pentru guvernare eficientă şi responsabilă (AGER), şi-au trimis în jur de 40 de observatori în instanţele de judecată din toată ţara ca să se uite peste umărul magistraţilor şi să vadă cum răspund aceştia nevoilor de reformă.
XS
SM
MD
LG