Linkuri accesibilitate

Vlad Filat: „Noi urmărim să construim o societate modernă, dar solidară”


Vlad Filat

Primul ministru Vlad Filat în dialog cu Valentina Ursu despre aşteptările pentru anul 2013 în economia şi societatea moldovenească.


Vlad Filat: „Noi aşteptăm în acest an o creştere economică de 4%, aşa cum arată şi prognozele. Sperăm foarte mult să avem un an agricol bun şi să concentrăm tot ce ţine de activitatea instituţiilor statului, pentru a îmbunătăţi atmosfera investiţională şi de activitate economică în ţara noastră. Ceea ce înseamnă inclusiv implementarea într-o manieră exemplară a tuturor proiectelor de infrastructură în Republica Moldova. Avem
Aşteptăm în acest an o creştere economică de 4%, aşa cum arată şi prognozele...

resurse foarte mari care urmează să fie investite în anul 2013. Şi aceste proiecte vor reprezenta mici motoare de dezvoltare economică.”

Europa Liberă: Pe interior bani mai pot fi găsiţi?

Vlad Filat: „Anul acesta au intrat în vigoare un şir de modificări la legislaţia care are caracter de administrare fiscală. Urmează să avem şi impozitare indirectă. Urmează, în general, să îmbunătăţim administrarea fiscală.”

Europa Liberă: Dar unii experţi zic că impozitarea indirectă ar putea, într-un fel, să afecteze negativ procesul colectării impozitelor.

Vlad Filat: „Depinde ce urmăresc unii sau alţii care fac pronosticuri. Din punct de vedere al statului, impozitele urmează a fi colectate. Iar cei care sunt, conform prevederilor legale, în situaţia să plătească impozitele, trebuie să le plătească, fiindcă doar aşa noi vom avea acumulări la bugetul statului şi vom face faţă cerinţelor care vin din partea întregii societăţi, nu doar dintr-o parte. Noi urmărim să construim o societate modernă, dar solidară. Aceasta înseamnă că cei care pot urmează să contribuie inclusiv în beneficiul celor care se află în dificultate.”

Europa Liberă: Domnule premier, totuşi să vorbim un pic despre dimensiunea evaziunii fiscale din Republica Moldova care pare a fi încă mare. Cei care critică mai spun că se poate vorbi despre o administrare fiscală şi vamală bună. Problema e în personalul de la aceste două entităţi – în felul cum adună taxele şi impozitele – cel care-l asediază pe contribuabil şi-l face, într-un fel, să viseze la evaziune, atunci când e vorba despre colectarea taxelor şi impozitelor.

Vlad Filat: „Acest lucru putem să-l extindem şi pentru alte domenii, şi al celor care activează în domeniul de certificare, în domeniul energetic, în administrarea drumurilor, transportului şi aşa mai departe. Noi putem să continuăm vizavi de calitatea clasei
Trebuie să ne modernizăm noi înşine, trebuie să învăţăm mai mult, trebuie să ne culturalizăm în sensul direct al cuvântului. Şi, în rezultat, să trăim bine în ţara noastră...

politice din Republica Moldova, despre calitatea presei din Republica Moldova... Suntem o societate, aşa cum suntem noi, cu bunele şi cu relele noastre. Doar că trebuie să ne modernizăm noi înşine, trebuie să învăţăm mai mult, trebuie să ne culturalizăm în sensul direct al cuvântului. Şi, în rezultat, să trăim bine în ţara noastră.”

Europa Liberă: O îmbunătăţire a climatului investiţional ce ar însemna, în viziunea guvernului? Cât de prietenos poată să ajungă a fi mediul de afaceri în Moldova?

Vlad Filat: „Din punct de vedere legislativ, Republica Moldova este atractivă. Avem nevoie de a mări viteza de reacţie din partea instituţiilor statului, în oferirea răspunsurilor, dacă apar din partea potenţialilor investitori sau deja actualilor investitori, în rezolvarea problemelor cu care se confruntă investitorii în Republica Moldova. Masa critică la capitolul capacitate administrativă există, doar că trebuie să ne organizăm mai bine, ceea ce vom face şi vom avea o comunicare, în primul rând, mai bună, şi viteză de reacţie mai mare în decizii. Imediat după sărbătorile de iarnă, deci după ce vom petrece şi Crăciunul, pe data de 7 ianuarie, voi semna dispoziţia privind instituirea Consiliului Economic pe lângă primul ministru, ceea ce va îmbunătăţi calitativ această comunicare. Şi mai mult decât atât, această comunicare va contribui, pe de o parte, la ajustarea cadrului legislativ, dar şi (dacă va fi cazul) va impune o anumită conduită instituţiilor statului abilitate cu funcţii care vizează activitatea economică.”

Europa Liberă: V-aţi întâlnit cu reprezentanţii mediului de afaceri, care au scos în prim plan câteva probleme cu care se confruntă. Am avut şi pe parcursul anului 2012 câteva cazuri mai nefericite. Asupra căror momente veţi insista să fie îmbunătăţite?

Vlad Filat: „Eu nu pot să scot din contextul general anumite momente. Noi, în primul rând, trebuie să ajustăm prevederile Codului Muncii, să asigurăm echilibru între interesul angajatului, dar să nu uităm şi de angajator. Şi cu certitudine să continuăm clarificarea actului legislativ, să nu avem neconcordanţă. În foarte multe situaţii, avem legi diferite care au reglementări pe acelaşi domeniu. Este un lucru de nedorit. Dar oricum avem această situaţie care reglementează ambiguu sau contradictoriu una şi aceeaşi problemă. După care mai avem un şir de acte sublegislative care creează confuzie şi mai mare. Şi atunci oferim posibilitate funcţionarilor de rea credinţă, dar şi confuzie pentru cei care sunt de bună credinţă în a implementa o normă sau alta. Şi aceasta
Avem obiectiv foarte clar – reforma justiţiei. Fără o justiţie funcţională, asigurarea întru totul a acestui drept fundamental, dreptul la proprietate nu îl vom putea garanta...

este una din cele mai mari probleme de care trebuie să ne ocupăm şi să asigurăm această claritate. Şi desigur stabilitatea politicii fiscale. Cei care investesc vor să aibă perspectivă clară. Şi un element indispensabil: fortificarea la capitolul securitatea investiţiilor, securitatea proprietăţii. Aici avem obiectiv foarte clar – reforma justiţiei. Fără o justiţie funcţională, fără o justiţie care să facă dreptate, respectând norma legală, asigurarea întru totul a acestui drept fundamental, dreptul la proprietate nu îl vom putea garanta.”

Europa Liberă: Aţi purtat negocieri cu ultima misiune a Fondului Monetar Internaţional şi aţi lăsat pentru începutul acestui an semnarea unui nou acord.

Vlad Filat: „Am solicitat extinderea programului cu 3 luni de zile, ca să avem datele finale. Din păcate, situaţia economică a fost foarte oscilantă, din motive obiective: seceta, conjunctura regională şi internaţională, fiind privită per ansamblu. De la o creştere economică iniţial programată de 4% pentru 2012, ulterior redusă la 3%, s-a ajuns să fie de 0,3% creşterea la nivel de prognoză, urmează să avem datele finale, să avem închis programul cu date exacte, după care vom intra în discuţie cu cei de la Fondul Monetar Internaţional, în vederea semnării unui nou acord. Asupra parametrilor unui eventual nou acord mă voi pronunţa, atunci când voi avea date suficiente la acest capitol. Doar că vreau să mai spun: la ora actuală, bugetul statului este unul în deplină capacitate. Noi pentru finanţarea ţării nu avem tranşe de la Fondul Monetar Internaţional. Avem sigur alte proiecte cu finanţare externă sub formă de credite concesionale. Dar ele vizează proiecte de dezvoltare, nu de consum şi avem proiecte care ţin de relaţiile noastre cu Uniunea Europeană. Este vorba de surse sub formă de grant oferite
La ora actuală, bugetul statului este unul în deplină capacitate...

Republicii Moldova. Un program cu Fondul Monetar Internaţional nu înseamnă doar resurse care vin de la această instituţie. Înseamnă o evaluare obiectivă a situaţiei economice, e un certificat de sănătate, în baza căruia vin investiţii, în baza căruia poţi să stabileşti şi alte parteneriate. Speculaţii multe au existat pe parcursul timpului. Însă, datorită programului cu Fondul Monetar Internaţional, noi am dorit să evităm falimentul şi să lansăm un şir de proiecte importante, să ajungem cu capacitate deplină a bugetului, să avem disciplină fiscală. E loc de îmbunătăţire şi vom munci în acest sens să atragem alţi parteneri de dezvoltare şi să avem previzibilitate pentru perioada de viitor.”

Europa Liberă: Domnule premier, pentru anul care a rămas în istorie, 2012, aţi avut planuri mari de privatizare, venituri de sute de milioane de lei, atât v-aţi propus să încasaţi în urma privatizării patrimoniului public. Se zice că statul ar putea încasa şi mai mulţi bani, dacă îi va reuşi, în cele din urmă, să scoată la privatizare operatorul naţional de telefonie fixă, Moldtelecom, dar şi Banca de Economii. Pe lista privatizărilor s-ar mai regăsi şi alte obiective. Ce vă propuneţi pentru acest an, 2013?

Vlad Filat: „Acest an ar trebui să fie unul mai dinamic sub aspectul procesului de privatizare, menţionând că nu este vorba doar de procesul de comercializare în baza căruia obţii bani la bugetul statului. Este vorba de atragerea capacităţilor de administrare într-un domeniu sau altul şi integrarea acelui activ economic aflat în proprietatea statului la ora actuală, care, din păcate, nu aduce plusvaloare, în circuit internaţional. Eu aici vorbesc despre investitori relevanţi. Totodată noi nu trebuie să ne propunem obiective din acestea foarte punctuale, noi suntem într-o perioadă dificilă sub acest aspect. Deci, nu este suficient ca noi să dorim să comercializăm un activ sau altul, este nevoie să avem investitori şi, încă o dată, investitori de calitate. Noi nu urmărim privatizarea de dragul privatizării. În urma privatizării, urmărim impact pozitiv imediat, sunt acele surse pe care urmează să le obţinem la buget, în urma vânzării. Dar mai importantă este intrarea
Noi nu urmărim privatizarea de dragul privatizării. În urma privatizării, urmărim impact pozitiv imediat...

într-un circuit economic sănătos a întreprinderii date, a activelor economice care să aducă plusvaloare în procesul propriu-zis de activitate. Vizavi de obiectele care urmează a fi supuse privatizării, este lista obiectelor pasibile privatizării, stabilite prin lege. Deci aceste active, atunci când îndeplinesc condiţiile legale, pot fi supuse procesului de privatizare. Vreau să fac o menţiune aici: atunci când vom vorbi de întreprinderi relevante din Republica Moldova, dumneavoastră aţi enumerat câteva: Banca de Economii, Moldtelecom, sunt întreprinderi în domeniul energetic, sigur atenţia guvernului va fi una mai sporită la capitolul transparenţă. Aceasta înseamnă că vom crea comisii guvernamentale pentru privatizare. Nu e nevoie să oferim motive sau situaţii de supoziţie şi aşa mai departe. Vom asigura un proces foarte şi foarte transparent în procesul de privatizare.”

Europa Liberă: Domnule Filat, despre securitatea energetică se spune că trebuie să fie sporită prin diversificarea resurselor energetice. Moldova doreşte sau poate chiar să-şi diversifice sursele de import de resurse energetice?

Vlad Filat: „Sigur, priorităţile în domeniul energetic sunt următoarele: continuarea negocierilor în vederea semnării unui nou acord cu Gazpromul.”

Europa Liberă: De ce e important să existe un asemenea acord bilateral?

Vlad Filat: „Pentru că avem nevoie de previzibilitate pe termen mediu, cel puţin. Deci, noi avem nevoie de acest contract, pentru a avea un preţ adecvat pentru consumatorii din Republica Moldova, pentru a rezolva problema care ţine de datoriile agenţilor economici din stânga Nistrului faţă de Moldovagaz, în rezultat faţă de Gazprom, probleme care ţin de tranzitul gazului livrat către Balcani prin Republica Moldova. Deci, toată complexitatea problemelor şi mai mult decât atât, noi avem necesitatea semnării unui acord interguvernamental în domeniul energetic, fiindcă, dincolo de domeniul gazier, mai avem foarte multe relaţii în domeniul energiei electrice, în domeniul livrării de
Nu suntem în situaţia în care să ne gândim: vom avea sau nu vom avea gaze naturale. Preţurile, la fel, sunt foarte clare, pentru anul 2013 vor fi în scădere...

produse petroliere, tot ce ţine de energie. Este important că avem pentru acest an asigurată, prin contract, livrarea de gaze naturale, nu suntem în situaţia în care să ne gândim: vom avea sau nu vom avea gaze naturale. Preţurile, la fel, sunt foarte clare, pentru anul 2013 vor fi în scădere, nu cu atât cât ar fi fost necesar. Dar este o tendinţă, va fi media de circa 370 de dolari pentru mia de metri cubi de gaz. Totodată în acest domeniu urmează să finalizăm construcţia gazoductului Iaşi-Ungheni, pentru a avea diversificare în livrarea gazului natural.”

Europa Liberă: S-au găsit mijloace financiare suficiente pentru a ajunge şi la darea în exploatare a acestui gazoduct?

Vlad Filat: „Angajamentul între doi prim-miniştri, Victor Ponta, prim-ministrul României şi Vlad Filat, prim-ministru al Republicii Moldova este ca, la sfârşitul anului 2013, să fie dat în exploatare. E un angajament public, este asigurat tot ce ţine de necesităţi, inclusiv financiare. Totodată avem un şir de proiecte în domeniul energetic pentru 2013. Unele ţin de domeniul guvernamental, din păcate, avem o implicare la nivel de guvern ceea ce ţine de procesul de reorganizare în Termocom, care afectează foarte mult întreg
Avem proiecte importante de investiţii în sistemul energetic de transport şi distribuţie...

sistemul energetic din Republica Moldova. Este vorba de o sumă foarte mare de datorii, peste 2 miliarde de lei care, în lanţ, curg către CET-uri, ulterior către Moldovagaz. Avem proiecte importante de investiţii în sistemul energetic de transport şi distribuţie. Deci, avem un an foarte important. În acelaşi context, importantă este adoptarea Strategiei în Domeniul Energetic. Documentul este elaborat de către Ministerul Economiei, urmează să-l discutăm, calitativ să-l discutăm la guvern, să-l aprobăm şi ulterior să-l remitem Parlamentului pentru examinare şi aprobare.”

Europa Liberă: Partenerii din exterior se arată deschişi să susţină eforturile statului pe direcţia intensificării reformelor. Ceea ce cer ei cu insistenţă acuma – lupta cu corupţia. E posibil ca anul curent să fie unul decisiv pentru a combate acest flagel?

Vlad Filat: „Lupta cu acest flagel – cum l-aţi numit dumneavoastră foarte corect – nu poartă caracter temporar: un an sau altul. Este o activitate permanentă, fiindcă noi vorbim despre prevenţie, despre combatere propriu-zis şi ulterior despre procesul de administrare a cazurilor de corupţie. Aceasta înseamnă că avem nevoie de un cadru legislativ perfect, să nu ofere posibilitatea de deviere de la norma legală sau de interpretare. Avem nevoie de instituţii funcţionale, ca să intervină la toate etapele eficient. Şi, nu în ultimul rând, ca acei care au fost implicaţi în infracţiunea cu caracter corupţional să fie sancţionaţi, să nu ne regăsim iar în situaţii de acestea de formă, dar
Avem nevoie de instituţii funcţionale, ca să intervină la toate etapele eficient. Şi, nu în ultimul rând, ca acei care au fost implicaţi în infracţiunea cu caracter corupţional să fie sancţionaţi...

nu de conţinut. Cred că anul trecut s-au făcut multe lucruri. Parte de reformă în justiţie e realizată. La capitolul instituţionalizare, reforma şi transformarea CCCEC în CNA, instituirea CNI (cu toate necazurile care au însoţit acest proces şi care încă continuă), reformele la Ministerul Afacerilor Interne. La acest capitol, instituţional, dar şi legislativ, am oferit această platformă. Urmează să avem şi rezultate. Doar că eu categoric sunt împotrivă ca acest proces să poarte caracter politic. Europenii nu au cerut astăzi şi nu au cerut ieri şi, în general, partenerii noştri externi, ca să avem eficienţă în acest domeniu: lupta cu corupţia. Este firească aşteptarea să fie eficienţă în această luptă, nici nu trebuie să schimbăm accentele. Şi mai mult decât atât, eu nu vreau ca să fie o activitate de aceasta cu planificări: anul acesta, noi trebuie să punem la puşcărie un anumit număr de oameni din anumite domenii şi aşa mai departe, pentru că nu va avea rezultat. Noi avem nevoie de activităţi de sistem, de temelie în activităţile noastre. De aceea eu cred că, în anul acesta, instituţiile fiind reorganizate, altele instituite, cu cadrul normativ ajustat, au capacitatea să ofere eficienţă. Însă încă o dată: nu una planificată, dar una firească, care reiese din norma legală şi din activitatea acestor instituţii.”

Europa Liberă: Domnule premier, şi totuşi odată cu semnarea acordului de constituire a Alianţei pentru Integrare Europeană, indirect s-a încercat politizarea multor instituţii în stat, ceea ce şi joacă, într-un fel, festa.

Vlad Filat: „Eu nu vreau să revin la acea perioadă de timp.”

Europa Liberă: Acordul e în vigoare.

Vlad Filat: „Este adevărat, dar este o etapă depăşită. Eu sper foarte mult că şi clasa politică, dar şi întreaga societate a tras lecţiile de rigoare. Şi pentru perioada de viitor, atunci când vom avea exerciţii în constituirea noilor alianţe, nu vom repeta aceste greşeli. Eu menţin punctul de vedere pe care l-am enunţat permanent: instituţiile statului, care au chemare să înfăptuiască justiţia în Republica Moldova, trebuie să fie în afara jocurilor politice. Atunci noi vom avea categoric rezultat, pentru că o problemă sau alta nu poate fi privită diferit de la un partid la altul sau de la faptul că un membru sau altul, altuia partid este implicat într-un proces ilegal sau nu. Legea este egală pentru toţi. Şi pentru aceasta cei care administrează un domeniu sau altul – mai cu seamă mă refer la cei care înfăptuiesc justiţia – trebuie să fie imparţiali.”

Europa Liberă: Republica Moldova nu reuşeşte să treacă la următoarea etapă, postmonitorizare, de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Printre restanţele pe care le are Republica Moldova, este şi reforma Procuraturii, de ce e atât de greu?

Vlad Filat: „Vorbeam anterior despre sistem. Procuratura este parte din acest sistem. Nu vom avea rezultatul scontat, dacă vom avea reformat Ministerul de Interne, CNA,
Nu vom avea rezultatul scontat, dacă vom avea reformate MAI, CNA, CNI, justiţia, SIS, dar nu vom avea reformată Procuratura...

CNI, justiţia, SIS, dacă nu vom avea reformată Procuratura. Este un element indispensabil şi foarte important în acest sistem.”

Europa Liberă: De ce atât de greu se reformează Procuratura?

Vlad Filat: „Probabil, aşa s-a dorit sau nu se doreşte. Cred că greşit s-au stabilit inclusiv termenii de reformă a Procuraturii. Eu nu înţeleg de ce s-a putut, într-un an de zile, să reformăm CCCEC-ul, de ce aproape jumătate de an am realizat o reformă profundă în Ministerul de Interne – care, vreau să vă spun, are un număr foarte mare de angajaţi, şi care are activităţi foarte multe şi complexe – şi nu reuşim să ne mişcăm suficient de repede în reforma Procuraturii. Vom discuta în continuare la Alianţă. Eu nu cred că Procuratura trebuie să aştepte anul 2016, pentru a fi reformată. Noi nu putem să intrăm în Uniunea Europeană cu o Procuratură pur sovietică ca şi structură şi ca mod de funcţionare în interior.”

Europa Liberă: Pentru a obţine semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, trebuie demonstrată fermitate în aplicarea legilor adoptate. E o aşteptare mare din partea cetăţenilor Republicii Moldova semnarea Acordului privind liberalizarea regimului de vize. Acuma nu vreţi să mai spuneţi termene concrete?

Vlad Filat: „De ce nu vreau să spun termene? Eu am spus termenele: către summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, noi urmează să avem Planul de Acţiuni implementat. Deci, Republica Moldova urmează, până la summit, să prezinte raportul final de implementare, iar în cadrul summit-ului acest raport să fie aprobat. Ceea ce ţine de procedurile la nivel de comisie şi la nivel de parlament european, şi proceduri interne ale statelor membre, aceasta este o realitate, nu trebuie să ne ascundem de ea. Totodată
În perioada ce urmează, trebuie să ne concentrăm plenar pe implementarea cerinţelor pentru semnarea Acordului de Asociere la UE...

lucrul acesta nu este (cum să vă spun?) o scuză unde noi trebuie să ne concentrăm nu la ceea ce trebuie să facă partenerii noştri europeni, dar la ce trebuie să facem noi. De aceea, în perioada care urmează, trebuie să ne concentrăm plenar în implementarea a tot ce înseamnă cerinţe pentru semnarea Acordului de Asociere, pentru semnarea Acordului de Liber Schimb şi pentru implementarea Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize. Şi vreau să vă spun că, dacă vom fi sinceri cu toţii, dacă vom fi responsabili cu toţii, categoric, noi, în noiembrie 2013, la Vilnius, vom avea realizate aceste 3 obiective.”

Europa Liberă: Acuma haideţi să vedem în ce măsură semnarea acestor acorduri se va răsfrânge şi asupra zonei transnistrene?

Vlad Filat: „Republica Moldova nu este privită separată de raioanele din Est.”

Europa Liberă: Ei nu prea sunt parte la proces şi atunci?

Vlad Filat: „Noi i-am invitat să participe. Din partea Tiraspolului, a participat un reprezentant în calitate de observator în negocierile privind Acordul de Liber Schimb. Dar participarea sau neparticiparea lor ţine deja de înţelegerea proceselor care au loc şi care urmează să aibă loc. Important este că tot ceea ce facem noi în acest proces de integrare europeană vizează întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv raioanele din Estul ţării.”

Europa Liberă: Părerile sunt împărţite, atunci când vine vorba despre vectorul politicii externe. Cei de la Tiraspol ar agrea mai mult Uniunea Euroasiatică şi nici nu ascund acest lucru, declară cu text deschis că drumul lor este spre Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Ce se întâmplă, când Tiraspolul vrea spre Est şi Chişinăul insistă pe eurointegrare?

Vlad Filat: „Eu vorbesc în numele Republicii Moldova, nu în numele Tiraspolului, Bălţului sau altor oraşe. Şi Republica Moldova are o cale stabilită şi un scop bine
Republica Moldova are o cale stabilită şi un scop bine determinat – Uniunea Europeană...

determinat – Uniunea Europeană. Şi, cu această ocazie, vreau să reiterez poziţia mea fermă şi convingerea mea fermă: Republica Moldova nu are alternativă. Ceea ce putem noi să pierdem – timp. Şi ar fi mare păcat, deja am pierdut foarte mult timp. Noi trebuie să ne mişcăm cu pas cadenţat către realizarea acestui obiectiv.”

Europa Liberă: Pe calea reunificării ţării, ce ar putea să aducă bun şi nou anul 2013?

Vlad Filat: „Noi vom continua să fortificăm acţiunile şi rezultatele avute în ultimii 3 ani de zile. Vom insista pe aprofundarea dialogului. Anul 2013 este an în care Ucraina deţine Preşedinţia OSCE. Deci acest lucru iarăşi este unul relevant. Dincolo de proiectele, care au vizat domenii şi sectoare bine determinate, noi urmează să discutăm şi dimensiunea politică. Bine, aici viziunile sunt diferite. Noi insistăm că e timpul să începem să avem aceste discuţii şi să ne mişcăm în continuare solidar, împreună cu toţi partenerii de dialog, pentru identificarea unei soluţii viabile şi durabile în reglementarea conflictului transnistrean.”

Europa Liberă: Cine trebuie să propună un proiect de statut pentru regiunea transnistreană?

Vlad Filat: „Până la urmă, este mult mai puţin important cine va propune.”

Europa Liberă: Dar trebuie să existe acest document?

Vlad Filat: „Documente există mai multe. Documentul final urmează să fie acel compromis rezonabil, realizat între Chişinău şi Tiraspol şi cu sprijinul partenerilor noştri de dialog. Când vorbesc de compromis rezonabil, trebuie să se înţeleagă că noi nu avem cum să realizăm un compromis care ar aduce atingere statutului de stat independent, suveran şi integru. Acestea sunt 3 principii de la care Republica Moldova nu va devia. În rest, este procesul de negocieri. Este vorba de compromis la capitolul care vizează gradul de autonomie şi multe-multe-multe aspecte. În acest sens, avem
Documentul final urmează să fie acel compromis rezonabil, realizat între Chişinău şi Tiraspol şi cu sprijinul partenerilor noştri de dialog...

experienţe multiple în lume. Totodată noi trebuie să înţelegem – mă refer mai cu seamă la clasa politică din Republica Moldova – că soluţia care urmează a fi identificată va fi una, repet, de compromis, în numele integrităţii ţării şi în numele viitorului ţării. Eu regret că foarte des aud diferite comentarii despre faptul că merită sau nu merită reunificarea ţării. Eu cred că cei care pun astfel problema trebuie să se uite în jur şi în istorie. Eu nu am văzut şi nu am întâlnit situaţii în care o ţară să renunţe sau să pună în discuţii cedarea unei palme de pământ, nu unei părţi importante din teritoriul său. Astfel, acest obiectiv este unul prioritar, este vital pentru ţara noastră, trebuie să-l atingem prin acţiuni consecvente, responsabile şi respectând interesul naţional al Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Podul de la Bâcioc, de la Gura Bâcului, poate fi dat în exploatare?

Vlad Filat: „Poate şi multe alte proiecte pot fi realizate. Vreau să vă spun că, înainte de Revelion, am avut o întâlnire cu domnul Şevciuk. Am avut o discuţie foarte bună cu el, dincolo de ceea ce mai apare prin presă. Eu cred că noi vom continua nu doar să dialogăm, dar să rezolvăm probleme care vizează viaţa de zi cu zi a oamenilor, să extindem domeniile de colaborare şi de apropiere şi totodată să discutăm deja şi pe dimensiunea reglementării politice a conflictului.”

Europa Liberă: Chiar partenerii dumneavoastră de Alianţă spun că costurile reîntregirii sunt foarte mari, ţinând cont şi de faptul că, odată cu redeschiderea circuitului feroviar, calea ferată are de pierdut.

Vlad Filat: „Nu ştiu cum şi cine evaluează costul reintegrării ţării. Eu, încă odată, vreau să spun că acest proces sau acest obiectiv nu are preţ. O întreprindere din Republica
Să nu uităm de oamenii care locuiesc în stânga Nistrului. Să nu uităm că ei sunt concetăţeni ai noştri...

Moldova trebuie să-şi administreze în aşa fel afacerea, încât să aibă beneficiu nu folosind anumite metode conjuncturale, dar metode care sunt bazate pe principiile economiei de piaţă. Dar eu cred că prea mult vorbim despre o întreprindere. Încă odată, reintegrarea nu are preţ şi noi trebuie să investim atât cât va fi necesar, pentru acest obiectiv vital al nostru, reîntregirea ţării. Să nu uităm de oamenii care locuiesc în stânga Nistrului. Să nu uităm că ei sunt concetăţeni ai noştri. Să nu uităm că şi ei au dreptul să trăiască liber, să aibă instituţii funcţionale şi să trăiască în bunăstare, aşa cum avem dreptul noi, cei care vieţuim în dreapta Nistrului, aşa au drept şi ei. Şi să nu uităm niciodată de dânşii.”

Europa Liberă: Şi totuşi cei trei preşedinţi ai Rusiei, Belarusului şi Kazahstanului au însărcinat deja guvernele lor să pregătească, până la 1 mai, tratatul privind înfiinţarea Uniunii Economice Euroasiatice. Domnul Putin spunea că principala sarcină este crearea acestei Uniuni Economice Euroasiatice, până la 1 ianuarie 2015, dar până atunci trebuie să fie finalizate procedurile interstatale şi tratatul să intre în vigoare. Chiar dacă liderul de la Kremlin subliniază că integrarea economică euroasiatică este alegerea conştientă, independentă, suverană a fiecărui stat, se insistă pe această Uniune Euroasiatică. Ce răspuns ar avea Republica Moldova?

Vlad Filat: „Noi nu suntem în situaţia în care să dăm răspunsuri, pentru că noi nu am avut comunicare în acest sens. Republica Moldova are obiectiv clar. Deci procesul de integrare europeană este incompatibil cu procesul de integrare în spaţiul euroasiatic. Noi suntem ţară-membră a CSI. Acest statut al nostru nu contravine cu obiectivul nostru
Procesul de integrare europeană este incompatibil cu procesul de integrare în spaţiul euroasiatic...

de integrare europeană. Deci noi ne regăsim în această calitate. Avem semnat Acordul de Liber Schimb cu statele CSI. Avem un şir de proiecte pe dimensiunea economică, umanitară, culturală, ştiinţifică şi aşa mai departe la care suntem activi, vom fi în continuare. Noi vom munci foarte mult şi în acest an, pentru a consolida relaţia noastră cu partenerii din Est, cu Federaţia Rusă, cu Ucraina, cu alţi parteneri din Est, deoarece acesta este interesul nostru. Noi avem interes să avem relaţii cu adevărat strategice, nu doar pe hârtie, dar în fapt cu Federaţia Rusă. Însă noi avem interesele noastre naţionale şi noi urmărim interesele noastre naţionale.”

Europa Liberă: Ia-ţi lansat o invitaţie omologului dumneavoastră rus, Dmitri Medvedev să viziteze Republica Moldova?

Vlad Filat: „Noi am convenit asupra anului 2013. Eu sper că vom fi în situaţia în care să organizăm această vizită. Este important pentru noi, încă o dată, să fortificăm aceste relaţii.”

Opinia dvs.

Arată comentarii

XS
SM
MD
LG