Linkuri accesibilitate

Gheorghe Cojocaru: „Decizia de condamnare a regimului totalitar comunist răspunde necesității de a face dreptate într-o chestiune de interes major și principial.”


Istoricul Gheorghe Cojocaru a salutat votul de astăzi al parlamentului pentru condamnarea crimelor fostului regim comunist sovietic. Într-un interviu cu Vasile Botnaru, Gheorghe Cojocaru a spus că istoricii au făcut demult cea ce politicienii moldoveni au reușit doar azi.

Gheorghe Cojocaru: „După disoluția URSS, din momentul în care oamenii de știință din Republica Moldova au dobândit libertatea de expresie și accesul liber la fondurile de arhivă care deconspiră ororile comise de fostul regim totalitar comunist, ei au încercat să scoată în vileag adevărata față a epocii sovietice și să livreze publicului cele mai diverse și mai consistente date în legătură cu aceasta. Cu alte cuvinte, datoria mediului academic a fost și rămâne să informeze cu maximă competență societatea asupra trecutului, respectând faptele și adevărul istoric și urmărind să pună umărul la debarasarea de reflexele și mentalitatea inoculată de fostul regim”.

Europa Liberă: Ce au realizat și ce nu au reușit să realizeze în acest sens cercetătorii trecutului și cadrele universitare?

Gheorghe Cojocaru: „Au produs o serie importantă de lucrări științifice care oferă o bază documentară și interpretativă solidă în raport cu fenomenul totalitarismului roșu. Au oferit un cadru istoriografic pertinent pentru editarea unor manuale de istorie în strictă conformitate cu adevărul istoric și rigorile academice.

În baza acestor realizări, s-a operat o reformă a învățământului istoric, s-au votat o serie de hotărâri și acte legislative prin care s-a urmărit să se facă dreptate victimelor regimului totalitar comunist.

Prin informarea societății asupra fărădelegilor fostului regim, oamenii de știință au realizat, în fond, o condamnare morală a acestuia, dar, cu regret, așa, după cum au arătat evoluțiile politice din anii 2001-2009, aceasta nu a fost suficient. Nu s-a realizat o desprindere ireversibilă de trecutul totalitar comunist, fapt care a condus la repunerea acestui subiect pe agenda publică în condițiile preluării puterii de actuala Alianță pentru Integrare Europeană”.

Europa Liberă: Spectatorii şi ascultătorii care au urmărit dezbaterea marathon din Parlament s-au întrebat probabil ce efecte va avea condamnare oficială, politică și juridică, a fostului regim totalitar communist, or cine nu s-a lăsat convins pînă acum că regimul sovietic a comis atriocităţi e puţin probabil să îşi schimbe părerea?

Gheorghe Cojocaru: „Condamnarea regimului totalitar comunist pentru fărădelegile comise va descuraja, este de presupus, orice tentative de repetare a unor asemenea orori și violări în masă a drepturilor fundamentale ale omului. Astfel, se va face un pic de dreptate în plus pentru cei care au avut de suferit pe nedrept de pe urma represiunilor și deportărilor, vor fi eliminate din viața publică echivocurile în ceea ce privește atitudinea față de fenomenul totalitarismului de tip comunist.

Și, în definitiv, printr-o Hotărâre a Parlamentului, se vor pune bazele unei noi abordări nu atât a trecutului, iar aici libertatea de cercetare și explicare a trecutului nu are cum să fie limitată, cât a prezentului și viitorului democratic al societății din Republica Moldova”.

Europa Liberă: Cum era şi de aşteptat, corpul de deputaţi s-a împărţit în două tabere – pentru una ziua de astăzi este e una istorică, pentru alţii este o zi a „rușinii”, după cum au calificat-o oponenții condamnării regimului totalitar communist. Dumneavoastră ce calificative aţi aplica?

Gheorghe Cojocaru: „Decizia de condamnare a regimului totalitar comunist răspunde necesității de a face dreptate într-o chestiune de interes major și principial și este în consens cu rezoluțiile respective ale forurilor europene. Or, această hotărâre, fără precedent în istoria Republicii Moldova, este opera actualei clase politice democratice. În pofida tuturor criticilor de astăzi și a dificultăților care vor trebui depășite ulterior, condamnarea politică și juridică a răului totalitar comunist este o manifestare de curaj civic și de demnitate umană”.
XS
SM
MD
LG