Linkuri accesibilitate


Vineri, 30 martie curent, în incinta USM a avut loc Adunarea anuală, rebotezată ad-hoc generală, a scriitorilor, având pe ordinea de zi adoptarea unui nou statut. Contrar unor temeri ale noii conduceri că nu se va întruni cvorumul, la ora deschiderii în sală erau prezenţi peste 160 de membri ai USM, inclusiv ex-preşedintele Mihai Cimpoi & echipa de zgomote de la Literatura şi Arta care s-a ilustrat prin contestarea legitimităţii alegerii lui Arcadie Suceveanu în funcţia de preşedinte (pe 29 octombrie 2010) într-un mod total lipsit de eleganţă, publicând în tot acest timp numeroase atacuri la persoană şi calomnii la adresa noii administraţii.

Însuşi faptul că perdanţii din toamna lui 2010 s-au prezentat in corpore (mai puţin Valeriu Matei, omul-cheie al lui Mihai Cimpoi) constituia o premieră – pentru prima oară de la Congresul USM din 29 octombrie ’10, cele două tabere adverse se vedeau la faţă nu într-o sală (de fapt – săli, fiindcă au fost mai multe) de judecată sau tribunal, ci într-un cadru familial, ca între colegi de breaslă. Nu-i mai puţin adevărat că în ultimele sale două numere Literatura şi Arta publicase nişte apeluri chemând la boicotarea acestei adunări, considerând-o din oficiu nelegitimă atâta timp cât nu s-a pronunţat o sentinţă definitivă în dosarul alegerii preşedintelui, acum întors la Curtea de Apel. Dincolo de tonul revanşard al contestatarilor, prezenta lor la adunare legitima de facto noua administraţie. Pacea sau cel puţin un armistiţiu păreau atât de aproape.

N-a fost să fie – raportul de activitate pe perioada octombrie 2010 – martie curent al preşedintelui Arcadie Suceveanu, redactat în cheie de pamflet, l-a făcut pe acad. Mihai Cimpoi să părăsească sala, după primele 5-7 minute, iar pe adepţii domniei sale să-l întrerupă în mai multe rânduri pe vorbitor. Nici susţinătorii noii administraţii nu s-au simţit confortabil, securea dezgropată a războiului fluturând pe deasupra capetelor tuturora. De unde şi unii şi alţii chemau la unitate, dezbinarea din sânul USM s-a accentuat – nu e nici o îndoială că se vor găsi zeloşi şi dintr-o tabără şi din alta care să forţeze nota până la ruptura finală. (Altminteri, s-a şi strigat la adresa unora sau altora: „Afară!”, ba chiar: „Să fie arestaţi!”, semn că libertatea cuvântului nu face casă bună cu maeştrii cuvântului scris.)

Profund dezamăgit de felul în care s-au derulat ostilităţile, nu voi insista în căutarea celor vinovaţi – dincolo de adoptarea noului statut (care prevede, între altele, că un preşedinte nu poate ocupa această funcţie mai mult de două mandate consecutive), adunarea generală a USM a dat în vileag frustrările unei bresle în căutare de statut social, înainte de a-şi pune problema identităţii în noile condiţii. Să fie oare o simplă întâmplare că timp de mai bine de patru ore nu s-au luat în dezbare şi problemele de creaţie, nu s-a suflat un cuvânt despre procesul literar la zi, nu s-a reacţionat la politica statului în domeniul cărţii?!

A propos despre aceasta din urmă – reproduc mai jos, fără alte comentarii (decât că-i rog pe cititorii împătimiţi să bifeze numele de scriitori mai mult sau mai puţin cunoscuţi), hotărârea Ministerului Culturii cu privire la politica editorială pentru 2012 (de ce nu pentru un cincinal?!).

„MINISTERUL CULTURII al REPUBLICII MOLDOVA
Hotărîrea
Colegiului Ministerului Culturii
nr._01____din 28 februarie 2012

Cu privire la examinarea şi aprobarea Programului editorial 2012
Nr.d/o Autorul şi titlul cărţii

1. Suceveanu Arcadie. Jurnal de bord: Proză şi poezie
2. Bogatu Ion. Vînătoarea bourului
3. Botezatu Eliza. Dumitru Matcovschi – poetul şi prozatorul
4. Butnaru Leo. Legea scrînciobului…
5. Vasilcău Traian. Călugăr fără schit: Poezii
6. Cenuşă Zina. Povestiri
7. Codreanca Lidia. Nufăr îngheţat: Poezii
8. Diordiev Ion. Culegînd frumoasele poveţe: Poezie
9. Grosu Valeria. Zicerea pămîntului
10. Hîncu Maria. Antologie de poezie româno-spaniolă
11. Hlib Lidia. Piese pentru copii
12. Mânăscurtă Ioan. Carte de eseuri (60 ani de la naştere)
13. Melnic Ştefan. Satana pe pămînt: Proză
14. Moraru Haralampie. Viaţa de mai tîrziu. Proză
15. Palladi Tudor. Metafora între cuvînt şi dram: Eseuri
16. Portas Valentin Mondirul: Fabule
17. Rău Alexe. Poeme
18. Exupery A. de Saint. Micul Prinţ/ Trad. de I.Creţu
19. Slutu Nina. Poezii
20. Ştirbu Titus. Eram un bob şi eu: Poezii
21. Zbîrciog Vlad. Eminescu, eternă statuie a spiritului: Eseuri
22. Roibu Nicolae. Nevoia de oameni: Publicistică
23. Strîmbeanu Andrei. Culegere de dramaturgie
24. Fabian Nicolae. Poezii
25. Grama Steliana. Memoria sugativei: Eseuri
26. Ghimpu Dina. Teatrul “Eugen Ionesco”: Istoria unei disidenţe
27. Ungureanu Larisa. Portrete în timp
28. Taina vieţii mele: 70 ani Mihai Dolgan
29. Bîrădeanu Lucreţia. Scrisori din Paris (lb franceză)
30. În memoriam. Cataraga Tudor: Album
31. Dascăl Ion. Partituri
32. Neamţu Petre. Metodă pentru acordeon
33. Rusnac Constantin. Coruri
34. Patrimoniul cultural imaterial al RM: Studiu ştiinţific

Preşedintele Colegiului – Ministerul Culturii Boris FOCŞA
1. Condiţii de editare a cărţilor:
Volum (coli de tipar) 5/ex
Tirajul (cantitatea) 1000/ex.
Formatul cărţii A5
Culoarea text 1
Hîrtie text (ofset 70gr sau ofset 80gr.)
Hîrtie copertă 250gr, carton, culoarea 4+1 lac UV
Denumirea mărfurilor /serviciilor
redactarea tehnică;
redactarea literară;
lucrul cu autorul;
prezentarea grafică şi artistică a copertei şi întregii ediţii;
servicii poligrafice,
cusutul cărţii.”

Alături de alţi colegi editori, sunt pur şi simplu siderat că o asemenea practică de – hai să-i zic pe nume! – planificare, bănuiesc nu fără concursul USM, poate avea loc în cel de al treilea an de guvernare al Alianţei pentru Integrare (nu-i aşa?!) Europeană. 34 de titluri, fiecare scos în 1000 de exemplare, indiferent de gen (nici Cărtărescu nu-şi publică poemele în asemenea tiraj!), înseamnă 34.000 de cititori – raportaţi la cei 33.700 km pătraţi ai RM, avem câte un cititor pe km pătrat. Doar că, de data asta, cantitatea nu are cum se transforma în calitate! Mare păcat…

(Invit cititorii Radio Europa Liberă să se pronunţe pe marginea listei ministeriale)

Opinia dvs.

Arată comentarii

XS
SM
MD
LG