Linkuri accesibilitate

Cu Victor Bodiu, secretarul-general al guvernului, despre strategia „Moldova 2020”.


Sistemul educaţional, drumurile, finanţele, mediul de afaceri, domeniul energetic, sistemul de pensii, justiţia sunt enunţate în cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020” drept priorităţi de dezvoltare, sub aspectul obiectivelor pe termen lung. Despre cum ar putea arata Moldova peste opt ani vom discuta cu Secretarul General al Guvernului, Victor Bodiu.

Europa Liberă: Vom vorbi despre Strategia naţională de dezvoltare Moldova-2020, care a fost aprobată recent de Cabinetul de miniştri. Pentru a intra în vigoare este necesar să fie votată în Parlament. Aţi spus că obiectivul Strategiei este asigurarea creşterii economice calitative şi implicit reducerea sărăciei. Câte persoane au dificultăţi majore astăzi în a-şi asigura un nivel de trai decent?

Victor Bodiu:
„Dacă e să vorbim despre nivelul
sărăciei în anul 2011, putem zice că suntem în jurul la 21% raportat la oameni care sunt sub nivelul pragului de sărăcie. Implementând această, peste circa nouă ani ne propunem în scenariu de bază, scenariul cel mai pesimist este să reducem această cifră la circa 16 la sută. Iar în cazul în care vor fi implementate toate acele obiective pe care ni le propunem, sărăcia va fi redusă la circa 12%, vom avea cu circa 150 de mii de oameni mai puţin care vor fi sub limita sărăciei.”

Europa Liberă: Provocarea majoră a Moldovei este creşterea gradului de ocupare a populaţiei. Dacă nu se reuşeşte crearea de noi locuri de muncă, nu va creşte nivelul de trai al moldovenilor. Cum intenţionaţi să majoraţi numărul locurilor de muncă?

Victor Bodiu:
„Obiectivul de bază al acestei Strategii, aşa cum aţi menţionat şi Dumneavoastră, este creşterea economică, iar noi vedem această creştere economică prin stimularea investiţiilor şi prin înlăturarea barierelor critice, care constrâng activitatea economică. Presupunem că anume în baza acestor constrângeri şi eliminarea acestor bariere vor duce la aceea că se vor crea noi locuri de muncă, se vor deschide noi întreprinderi, iar businessul se va simţi mai bine.

Rolul statului se va reduce în aceea de a crea condiţii adecvate prin infrastructura de drumuri, prin adaptarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei şi alte elemente, care vor stimula investiţiile în Republica Moldova şi implicit vor face ca să avem cât mai puţini oameni care să plece peste hotare.”

Europa Liberă: Aţi vorbit despre îmbunătăţirea mediului de afaceri. Să înţelegem că deocamdată nu sunt create toate condiţiile pentru ca oamenii de afaceri să investească fără frică?

Victor Bodiu:
„Sunt un şir de elemente, la care stăm destul de bine. Chiar şi în toate ratingurile „Doing business” şi alte ratinguri mondiale în ultimii câţiva ani Moldova a crescut în acest rating. Deci, au fost eliminate un şir de constrângeri şi bariere în dezvoltarea afacerilor, dar încă mai există lacune. Şi aici putem vorbi multe şi despre sistemul judecătoresc şi despre sistemul educaţional din Republica Moldova, care nu este adaptat la cerinţele pieţei, şi la barierele în deschiderea unei afaceri, etc.”

Europa Liberă: Domnule Bodiu, de când a venit Alianţa, AIE la guvernare ce investiţii importante a atras Moldova?

Victor Bodiu:
„Mie acum îmi vine greu să zic exact care este volumul investiţiilor. Pot să zic că au fost deschise câteva întreprinderi noi, au venit investitori mari strategici la Bălţi, la Ungheni. Este vorba în primul rând despre întreprinderile din domeniul automobilistic, care şi-au deschid afaceri aici în Moldova. Pe viitor avem în plan să vină companii din sectorul energetic importante. Până la urmă important este nu numărul, dar calitatea acestor companii care vin, fiindcă vorbim despre deschiderea locurilor de muncă şi creşterea volumului de producere aici în Moldova, pentru ca să devenim competitivi şi să ne exportăm produsele în pieţele din Vest şi din Est, de ce nu.”

Europa Liberă: Dar ce-i sperie? Corupţia? Birocraţia?

Victor Bodiu:
„Această analiză pe care am făcut-o, ne-a identificat că într-un final sunt în mare parte câteva constrângeri majore, care, precum aţi formulat Dumneavoastră, sperie investitorii potenţiali. În primul rând vorbim despre barierele în dezvoltarea economică, de obţinere a acelor licenţe, sau de închidere a afacerii, sau de obţinerea unor certificate de construcţii, etc. În al doilea rând infrastructura drumurilor, care este o infrastructură inadecvată ca să stimuleze investiţiile. Sistemul educaţional, aşa cum am zis de la bun început, este unul inadecvat, care trebuie adaptat acestor investitori, fiindcă investitorii vin acolo unde forţa de muncă adaptată necesităţilor acestora.

Iar ceea ce vorbiţi Dumneavoastră despre sistemul birocratic al statului şi în general reforma administraţiei publice centrale sunt elemente, care rămân a fi prioritare pe agenda Guvernului şi sunt acelea care trebuie să fie reformatate pentru ca businessul, atunci când se ciocneşte cu birocraţia statului, să nu parcurgă această cale, pe care o parcurge astăzi. Iar elementul cheie aici cred că sunt acele iniţiative, pe care le implementează Guvernul în sensul electronizării, sau guvernării electronice a proceselor şi a sistemelor pe care le utilizează.”

Europa Liberă: Şi chiar e posibil în următorii câţiva ani Moldova să aibă o justiţie responsabilă şi incoruptibilă?

Victor Bodiu:
„Strategia în domeniul justiţiei, care a fost aprobată, prevede o perspectivă de până în anul 2015 pentru a fi schimbate acele procese critice, care astăzi împiedică încă dezvoltarea economică şi împiedică, deci este un impediment pentru fiecare dintre noi, care ne ciocnim cu acest sistem. Elementele reformei în justiţie sunt foarte clare şi foarte bine definite în strategia de bază. Am ţinut să includem domeniul justiţiei în Strategia naţională de dezvoltare Moldova-2020 doar prin perspectiva că justiţia este acel element important, care dă confortul necesar investitorilor să vină în Republica Moldova să-şi deschidă afacerile şi să rămână aici, să fie protejate aceste investiţii, să nu le fie frică că vor pierde aceste investiţii, etc.”

Europa Liberă: Domnule Bodiu, agricultura se regăseşte în această Strategie? Or, 45%, pare-se, din populaţia Republicii Moldova stă în zona rurală şi este condamnată acolo mai mult la sărăcie, la emigrare.

Victor Bodiu:
„Da, sunt un şir de domenii care nu neapărat se regăsesc direct în acele şapte priorităţi, pe care le-am enunţat în Strategie. Însă dezvoltarea economică presupune inclusiv şi dezvoltarea afacerilor în domeniul agricol. Iar ceea ce se întâmplă iarăşi pe parcursul ultimilor doi-trei ani ne arată că agricultura este un domeniu foarte important. Noi prevedem ca în agricultură să apară companii care să producă produse agricole cu o valoare adăugată sporită, astfel încât să fie competitive nu doar pe piaţa locală, dar şi pe piaţa vestică.

De asemenea n-o să regăsiţi şi alte domenii în mod direct, cum ar fi cultura, sau mediul şi aici explicaţia este următoarea: am încercat să prioritizăm obiectivele pe care ni le propunem pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei, iar din sursele pe care urmează să le acumulăm din aceste creşteri să investim în sănătatea publică, în domeniul culturii, în dezvoltarea mediului.”

Europa Liberă: Trecem la un alt capitol – mă uit aici la energie. V-aţi propus către anul 2020 că creaţi un complex energetic competitiv şi eficient. E posibil? Din moment ce Republica Moldova rămâne foarte mult dependentă de resursele energetice doar de la Est?

Victor Bodiu:
„Atunci când vorbim de sectorul energetic într-adevăr pornim de la constatările pe care le avem. Şi aşa cum aţi menţionat, mai puţin de o treime din energia electrică doar este produsă în Republica Moldova şi R. Moldova în continuare rămâne dependentă la etapa actuală de sursele energetice, care vin din Est. Însă, prioritatea numărul unu în următorii ani va fi, în primul rând, nu vorbim despre diversificare, eficientizarea utilizării acelei energii pe care o avem.

Şi aici vrem în primul rând să reducem, prin proceduri de redresare a situaţiei, să reducem factura pentru sectorul public – atunci când vorbim de izolarea termică a clădirilor sau alte măsuri care urmează a fi întreprinse, astfel încât acea energie pe care o avem, limitată, să fie utilizată eficient.”

Europa Liberă: Deci, puneţi accent pe eficientizarea energiei.

Victor Bodiu:
„În primul rând punem accent pe eficienţa utilizării acelor resurse energetice pe care le avem. A doua direcţie prioritară este evident diversificarea surselor de energie electrică sau de aprovizionare cu gaze. Şi aici acele iniţiative pe care le avem, inclusiv şi cu partea română vorbesc de la sine. Până la finele anului a fost convenit că va fi finalizat acel gazoduct Ungheni-Iaşi, care ne va da posibilitatea să interconectăm sistemul nostru de gaze la sistemul de gaze naturale din România.

Şi nu în ultimul rând vorbim despre utilizarea resurselor alternative de energie, fie electrică, fie termică. Vorbim despre utilizarea energiei eoliene şi avem în acest sens, nu vreau să deschid foarte mult parantezele, dar avem un proiect foarte important, care este susţinut de Banca Mondială, de Corporaţia financiară internaţională, precum şi alte astfel de proiecte, folosind biomasa sau alte resurse energetice alternative, care ar putea suplini acel neajuns de resurse energetice proprii.”

Europa Liberă: Moldova rămâne a fi dependentă de acest flux de remitenţe ale moldovenilor, aflaţi la muncă în străinătate şi mai mult de consumul generat de aceste remitenţe. Unii spun că e un aspect foarte vulnerabil pentru economia ţării. Aici Guvernul ar putea, ar trebui să intervină? Şi dacă da, cum?

Victor Bodiu:
„În primul rând întreaga Strategie este bazată pe aceea, că noi recunoaştem că acest model economic moştenit se bazează în mare parte pe remitenţe. Este un factor nu neapărat negativ la momentul actual de dezvoltare, însă nu este unul sustenabil.”

Europa Liberă: De ce nu e negativ, dacă toţi banii merg la consum?

Victor Bodiu:
„Nu este negativ, fiindcă banii oricum vin în Republica Moldova prin aceste remitenţe. O parte din ei se investeşte în capitalul fix, în dezvoltarea unor afaceri. Deci, remitenţele în sine există în toată lumea. Problema este că o economie nu poate fi bazată exclusiv pe aceste remitenţe, iar schimbarea modelului economic bazat pe unul investiţional este anume scopul acestei Strategii. Şi aici pot să vă dau un exemplu: sistemul nostru educaţional. Din anii ʼ90 până acum numărul studenţilor şi absolvenţilor de facultăţi a crescut exponenţial. Avem actualmente peste o sută de mii de studenţi, care anual primesc diplomă de studii superioare. Nu este neapărat un factor negativ, însă trebuie să facem ca aceşti oameni să se regăsească ulterior în sectorul economic, să nu plece peste hotare. Iar statistica arată că doar 26 la sută din aceştia îşi găsesc imediat un loc de muncă în Republica Moldova.

Anume schimbarea curriculei şi adaptarea acesteia la necesităţile pieţei şi la necesităţile acelor investitori care urmează să vină în Republica Moldova trebuie să aducă într-un final ca tinerii noştri să nu mai plece peste hotare. Acesta este doar un exemplu. Sunt diferite exemple, pe care le implementăm deja. Acelaşi Program „Unul plus unul”, care dă posibilitatea emigranţilor care au revenit în Republica Moldova, investind un leu, să primească un leu adaos din partea statului pentru dezvoltarea afacerilor sale. Aceste iniţiative urmează să fie dezvoltate şi evident că vor fi prioritare pentru Guvern.”

Europa Liberă: E scris frumos, aşteptăm în realitate ceea ce aţi scris atât de frumos, să fie implementat. Sigur că sunt multe semne de întrebare.

Victor Bodiu:
„Sunt multe semne de întrebare, dar vreau să vă zic că pentru prima dată este un document care încheagă diferite viziuni. Nu este un document politic, este un document, care aparţine fiecăruia dintre noi şi depinde nu doar de Guvern, dar de întreaga societate implementarea acestei Strategii.”

Europa Liberă: Mulţumim mult.
XS
SM
MD
LG