Linkuri accesibilitate

În timp ce bărbaţii noştri (sic!) politici nu pot găsi limbă comună într-o chestiune simplă ca bună ziua – pe cine să (pro)pună în capul mesei –, o scriitoare de limbă rusă de la noi face cât un Institut de Cercetări Ştiinţifice + un minister al Afacerilor Externe luate la un loc: propagă o imagine adecvată a literelor noastre în spaţiul ex-unional. Este vorba de poeta & romanciera Miroslava Metleaeva, autoarea doctului studiu Молдавская литература, apărut în monografia colectivă Новейшая зарубежная литература, Alma-Ata, Ed. Жибек жолы, 2011.

Aceeaşi culegere conţine vaste sinteze consacrate unor literaturi de pe mapamond (americană, engleză, franceză, germană, spaniolă, română, bulgară, slovacă, egipteană, coreeană), dar şi celor ex-sovietice (rusă, ucraineană, kirghiză, azerbaidjană şi moldovenească). Cum ar veni, 584 pag. de „lecturi paralele”, atât între componentele literaturilor occidentale/ex-sovietice, cât şi între cele din Vest şi din Est.

Dar adevărata miză a acestor demersuri mi se pare chiar „lectura paralelă” cu sine însăşi a fiecărei literaturi estice în parte. De ce estice? Fiindcă tocmai acestea au cunoscut o cu totul altă turnură în anii 1989-1991, pe când în cazul celor occidentale (mă refer aici şi la cea americană) se poate vorbi mai degrabă de o continuitate (sigur, una deloc liniară).

Revenind la studiul Miroslavei Metleaeva (pag. 494-554), e de remarcat în primul rând onestitatea profesională a cercetătoarei, una dublată de o bună cunoaştere a fenomenului literar contemporan (între paranteze fie spus, poeta este o foarte apreciată traducătoare din română, de sub pana dânsei ieşind un Constantin Noica, Nichita Stănescu, Leonard Tuchilatu ş.a. în limba rusă). Totodată, dă bine situarea în contextul istoric concret – nu pot să nu citez acest fragment ce surprinde foarte bine aşa-zisul „bilingvism armonios” în partea lui de umbră:

„…литературу Молдовы вообще можно отнести к лингвистическому феномену: ни один регион бывшего СССР не подвергался столь сильному давлению на святая святых – родной язык, как эта республика. Дело дошло вплоть до попытки объявления диалектных особенностей языковой нормативной базой. Но лингвистическая культура уцелела в своем естественном противостоянии разрушительному процессу. Физический закон – сила действия равна силе противодействия – доказал свою жизнеспособность и в такой тонкой сфере человеческого духа, как родной язык. Однако процесс сохранения языковой первоосновы, как это ни покажется парадоксальным, получил свое подкрепление менее интенсивным, чем в метрополии, цензурным прессингом, что было связано с недостаточным знанием языка как идеологическим, так и культурным официозом, использовавшим в реальном общении только общепринятый язык огромного многонационального государства”.

Urmează o adevărată demonstraţie de forţă, pe verticală (mici „studii de caz” consacrate unor figuri de primă mărime de la noi, cum ar fi cei patru aşi ai literelor moldave: Ion Druţă, Aureliu Busuioc, Vladimir Beşleagă, Vasile Vasilache), dar şi pe orizontală (o trecere în revistă, uneori întârziind pe larg asupra cutărui sau cutărui creator, alteori abia pomenindu-le numele, a cel puţin două generaţii de poeţi, ’70 şi ’80), după care o panoramă critică a prozei, dramaturgiei şi criticii naţionale desăvârşesc ansamblul, fără să dea totuşi sentimentul că cercet(ăto)area a încremenit în proiect. Conştientă de sarcina pe care şi-a asumat-o, Miroslava Metleaeva ţine să precizeze de la bun început:

„Автор не ставила перед собой заранее невыполнимой задачи – охватить весь огромный объем литературы Молдовы на стыке веков и культур во всем его жанровом и стилистическом разнообразии. Задача видится в том, чтобы показать хотя бы малую толику из того, что происходит в литературной жизни страны, поведать о тех явлениях, свидетелем и современником которых автор является, рассказать о творчестве той части литераторов, которых автор знает лично и как коллега по перу, и как переводчик с румынского языка на русский.
К сожалению, за последние три десятилетия не было написано ни одного исследования на русском языке, которое комплексно охватывало бы процессы развития литературы в этой небольшой, но богатой культурными традициями стране. По мере возможностей, опираясь на первоисточники и наиболее известные работы автохтонных исследователей, автор постаралась представить русскому читателю и заинтересованному литературоведу удивительно пестрый и подвижный мир молдавской литературы. Хочется хоть немного приоткрыть его двери тому, кто стремится познать развитие человеческого духа во всей его сложности и многосторонности”.

Or, tocmai lucrul acesta cred că i-a reuşit cel mai bine: să stârnească interesul pentru literatura română din RM (helas! necunoscută în propria sa ţară de către minorităţile naţionale de la noi), dând o imagine adecvată, panoramică, în mişcare a unei culturi tinere ce capătă astfel în persoana Miroslavei Metleaeva un excelent ambasador în spaţiul limbii ruse. Or – se ştie – un ambasador bun face cât zece preşedinţi virtuali…
XS
SM
MD
LG