Linkuri accesibilitate

Internetul și libertatea de expresie în atenția organizației „Reporteri fără Frontieră”.


Vladimir Putin răspunînd întrebărilor unor utilizatori ai Internetului, în 2006

Prevederile unora din articolele noii Legi a Adunării Parlamentare CSI de reglementare a Internetului sînt în contradicție cu dreptul la libera exprimare.Cu o zi în urmă, organizația non-guvernamentală „Reporteri fără Frontiere” a adresat o scrisoare deschisă șefilor de guverne ale țărilor membre în CSI, între care și R. Moldova. Scrisoare exprimă îngrijorare față de prevederile unei legi-cadru, adoptată la 16 mai, referitoare la regularizarea accesului la Internet.

„Reporteri fără Frontiere” în apărarea libertății de expresie în țările CSI


Legea-cadru față de care „Reporteri fără frontieră” își exprimă preocuparea și care se intitulează „Asupra bazelor regularizării internetului”, a fost adoptată cu o lună în urmă de Adunarea Interparlamentară a Comunității de State Independente, în prezența delegațiilor din cele nouă țări membre, între care și R. Moldova.


Potrivit scrisorii deschise a organizației non-guvernamentale, aplicarea prevederilor unora din cele 13 articole ale legii „ar intra în mod primejdios în contradicție cu principiile libertății de expresie și ale neutralității Internetului, incitînd statele membre să controleze în mod excesiv acest spațiu privilegiat de schimburi de informații”.

In cauză este pus articolul al 9-lea al legii, referitor la „cooperararea internațională în domeniul reglementării Internetului”, care stipulează necesitatea unui control sporit al statului asupra conținutului și a utilizatorilor rețelei, prin crearea unor organisme specializate. Acestea din urmă ar urma să aibă autoritatea „să apere interesele de stat pe Internet”, un alineat al articolului menționînd un organism însărcinat să înregistreze adresele IP ale domeniilor naționale și autorizat să închidă chiar platforme de comunicare, în cazul în care ele ar încălca legislația țării sau ar fi de natură să „aducă o atingere la ordinea publică a țării”.

Preocupant pentru „Reporteri fără Frontieră” este și

conținutul articolului al 13-lea, care introduce obligația furnizorilor de acces la Internet de a păstra informațiile despre utilizatori pe o durată de cel puțin de un an, pentru a fi puse la cerere la dispoziția organelor de justiție și de menținere a ordinii publice.

Organizația internațională atrage atenția că este necesar să fie definită întîi natura informațiilor conservate, astfel ca datele personale ale utilizatorilor Internetului să nu fie utilizate de autorități în mod abuziv și, pe de altă parte, solicită ca durata păstrării informațiilor, la ora actuală considerată excesiv de lungă, să fie redusă.

Semnată de secretarul general al organizației „Reporteri fără Frontieră” Jean-François Julliard, scrisoarea adresată șefilor de guverne din CSI, începînd cu premierul Rusiei, declară în mod ferm că „A dori o reglementare a Internetului nu trebuie să fie un gest impus în detrimentul libertății de expresie consacrată prin convențiile internaționale ratificate de țara Dumneavoastră”.

Scrisoarea amintește și faptul că în declarația lor comună de la 1 iunie 2011, Națiunile Unite și Organizația de Securitate și Cooperare în Europa au atras atenția că „restricțiile la libertatea de expresie pe Internet nu sînt acceptabile decît dacă ele corespund normelor internaționale stabilite”, libertatea de expresie aplicîndu-se și la Web, în cadrul obligațiilor statelor membre de a promova accesul universal la Internet.
XS
SM
MD
LG