Linkuri accesibilitate

Pentru ca Dumnezeu să le lumineze mintea - împotriva urii și intoleranței


La Chișinău în decembrie 2009

Părintele Borșevschi: prin scrisoarea nostră am vrut să fim auziţi de Sinod, de Mitropolie şi mai ales de întreg poporul, să ştie cum se comportă această organizaţie „Sfânta Preafericita Matrona”.


Un grup de clerici şi profesori ai Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova au luat atitudine faţă de ceea ce ei numesc „agresivitate accentuată, caracter extremist şi duh intolerant” ale unei asociaţii de persoane care se declară creştini ortodocşi şi „apărători ai credinţei noastre strămoşeşti”. Despre cauzele unei atitudini atât de severe faţă de controversatul grup condus de preotul Anatolie Cibric şi care poartă numele Sfintei Matrona vom discuta cu unul dintre semnatarii notei publicate, părintele Pavel Borşevschi, parohul Bisericii „Sfântul Dumitru” din Chişinău
.

Europa Liberă: Cuvinte grele, părinte, şi aprecieri foarte severe în această notă de informare, semnată şi de Dvs. faţă de această asociaţie condusă de preotul Anatolie Cibric… Ce mâhneşte şi îngrijorează, întâi de toate, pe semnatarii respectivei note în acţiunile acestei asociaţii ce poartă numele Sfintei Matrona şi care a fost fondată încă în 2003?

Pavel Borşevschi: Ştiţi, de fapt sunt cuvinte care ne îngrijorează în primul rând ca pe creştini ortodoxi, cei care avem în primul şi în primul rând în toată dimineaţa în cartea de rugăciune, şi am făcut-o şi astăzi, Crezul, deci Credeo, credinţa dreaptă fără de care nu poţi face nimic. Şi înainte de canonul euharistic, înainte de a-l primi pe Hristos, de a se uni cu pâinea şi vinul, el însuşi ca să ni se dea să ne împărtăşim din nou trebuie să mărturisim drept credinţa în el.
Părintele Pavel Borșevschi


Iată de ce orice abatere de la drumul cel drept, ştiţi, chiar dacă stai pe bancheta din urmă în salon în automobil şi vezi că volanul puţin s-a înclinat sau mâinile celui ce stă la volan s-au înclinat în dreapta sau în stânga, sai de pe bancheta din urmă şi strigi – ţine drumul bine. Iată în cazul dat noi, preoţii, nu avem altă obligaţiune decât cea de credinţa dreaptă şi, mai ales, dragoste pentru aproapele. Nu urmărim altceva.

Noi vrem să le spunem fraţilor care se duc, aşa, alături cu drumul, sau elementar văd altfel sentimentul religios, să-i chemăm dragostei, pentru că numai dragostea nu caută ale sale, dragostea nu se măreşte, nu se trufeşte şi mai ales nu se poartă cu necuviinţă, zice apostolul Pavel.

Vă amintiţi de cazul cu ziarul „Timpul” unde părintele Cibric a fost unul din cei care au aruncat cu ouă în colaboratorii de la ziar pentru că aceştia au făcut, mă rog, o nota, aşa, fie mai bună, sau mai rea? Deci metoda lor acolo de batjocură asupra colaboratorilor a fost necreştină. Iar ultima, cu Părintele Kuraev la Academia Teologică? Vă închipuiţi - în faţa studenţilor, când se duc câţiva preoţi cu dl. Viorel Ciubotaru numit Benedict în botez, şi strigă cuvinte urâte de tot „Kuraev, von iz Moldovî” – „Kuraev afară din Moldova”, el fiind invitat acolo de cei de la Academia Teologică, de profesori în primul rând, de părintele decan, binecuvântat de Mitropolit, şi ei se duc acolo cu un grup de femei, de „creştini” aşa-numiţi, pentru că comportarea lor de acum îi scoate în afara dreptei credinţe, în afara bisericii. Ei se supără de ce sunt numiţi aşa. Faptele lor de fapt arată că ei cum procedează un creştin nu poate proceda.
Protodiaconul Andrei Kuraev


Europa Liberă: Dar, părinte, cum explicaţi Dumneavoastră apariţia – iată - în sânul Bisericii Ortodoxe, a unei astfel de grupări care - aşa cum menţionează semnatarii - se manifestă cu agresivitate, intoleranţă şi învrăjbire puţin întâlnite în istoria mai recentă a Republicii Moldova?

Pavel Borşevschi: Ştiţi, de fapt, mă rog, dacă luăm istoria bisericii noastre, noi vedem că se mai întâmplă astfel de lucrări. În biserică, în istorie se mai întâmplă. Iar acuma, de curând, nu este altceva decât ieşirea bisericii sau mai bine de spus a poporului nostru în întregime dintr-un jug extraordinar unde am fost da fapt toţi slugi. Mai bine de spus am fost supuşi toţi unui regim totalitar bolşevic-comunist de care vedeţi că chiar şi până astăzi la alegeri nu putem scăpa. Vedeţi mentalitatea unde stă? Şi aici e vorba de o dorinţă nu ştiu de ce a oamenilor, a creştinilor numaidecât să se supuie fără echivoc cuiva.

Părintele Pavel Borșevschi intervievat de Europa Liberă
Caută un lider, caută un stăpân şi l-au găsit pe Părintele Cibric, care până la urmă atât de bine mânuieşte cu ei şi le dă astfel de sarcini care, repet, nici nu ţin de statutul bisericii noastre. Şi îl urmează. Şi le place să se teamă de cineva creştinilor. Nouă nu ne rămâne decât să le strigăm creştinilor – staţi că de fapt Hristos este dragostea, staţi că este o altă viaţă în Hristos, acea care nu te disparte niciodată. Şi mai apoi, uita-ţi-vă, cât de frumos vorbesc părinţii care spun – Să nu te duci tu în faţa muncitorului, lasă să vină muncitorul la tine, să te ia să te întrebe despre credinţa ta. Da ei nu vin în faţa celui care ar munci, ci vin în faţa celor care până la urmă nu au nimic decât sunt creştini buni şi îi agresează....

Europa Liberă: Vorbim, părinte, de o luare de atitudine a unui grup de clerici şi profesori teologi… Nu vreau să spun doar de un grup… Ar trebui însă să se înţeleagă că asociaţia respectivă ştirbeşte încă prea puţin din imaginea Bisericii Ortodoxe încât să fie îndreptăţită o intervenţie din partea Sinodului, Mitropoliei ?

Pavel Borşevschi: Numaidecât. Noi prin scrisoarea nostră am vrut să fim auziţi de Sinod, de Mitropolie şi mai ales de întreg poporul care să ştie ceea ce face sau cum se comportă această organizaţie „Sfânta Preafericita Matrona”, nu este un comportament al tuturor sau nu este o poziţie oarecum a bisericii. Pentru că mulţi ne asociază. Ne întreabă – Părinte, de ce faceţi aşa voi? Nu sunt de acord. Iată am vrut să lămurim la întreaga lume că comportamentul lor nu se asociază cu cel al bisericii. Un medic adevărat numaidecât o să pună diagnoza cuvenită bolii şi bolnavului. Uite, da, tu eşti băiat bun, dar trebuie să tratăm boala aceasta. Aşa şi noi, dăm nota cuvenită.

Europa Liberă: Aţi remarcat că acţiunile Asociaţiei „Fericita Maică Matrona” „au un caracter mai mult politic şi protestatar decât religios”. E firesc să ne întrebăm : interesele căror forţe politice ar sluji în acest caz diriguitorii acestui grup?


Pavel Borşevschi: E simplu de tot - îi vezi împotriva cui ei merg în primul rând. Şi este lupta lor, în cazul dat, cu alianţa democrată. Deci, cu cine sunt ei? Probabil cu comuniştii până la urmă, probabil că sunt şi plătiţi de aceştia, pentru că ei n-o dau pe faţă, dar sunt absolut împotriva alianţei democraţilor, spun că aceştia vor să ne aducă în Europa, iar Europa pretinde până la urmă până şi la noile buletine, noile paşapoarte, cu control asupra umanului, cum spun ei, şi ar vrea cumva Europa să ne sălbătăcească într-un fel sau altul. Păi, dacă vrei să fii sălbătăcit, sau vrei să fii controlat, poţi fi orişiunde şi orişicând, nu numaidecât în privinţa acelui paşaport biometric. Ci şi prin acelaşi telefon mobil, pe care îl avem noi cu dumneavopastră, adică, mă rog, poţi fi controlat cum vrei. Şi până la urmă numaidecât este ceva politic şi numaidecît ei sunt subsidiaţi probabil de cineva din partidele acestea - comunist sau... – probabil că asta e până la urmă. Rămâne să ne lămurim.

Europa Liberă: Sunt persoane care consideră că îngăduinţa excesivă faţă de respectivul grup din partea autorităţilor statului şi ierarhiei bisericeşti, chiar şi în situaţii considerate penale, a avut efectul de a încuraja, de fapt, discursul urii şi acţiunile agresive ale Asociaţiei … Ce punct de vedere aveţi Dvs. în acest sens?

Pavel Borşevschi: Ştiţi, eu singur nu pot să înţeleg de ce pînă acum comisia disciplinară, judecata bisericească nu şi-a spus cuvântul la Chişinău. La Moscova, de exemplu, cei care sunt prietenii lor cu episcopul Diomid în frunte ştiţi că acest episcop de Ciucotca a fost caterisit. La noi la Chişinău se tace, se ţine sub obroc, crezându-se poate că aceştia se vor schimba sau eu nu ştiu pînă la urmă ce urmăreşte judecata bisericească. Dar aşteptăm. De atât noi şi ne-am spus cuvântul şi am lăsat loc pentru cei care vor să-şi lase numele de familie sub această scrisoare s-o facă din nou.

Pentru că noi vrem o clarificare a situaţiei, dar din punct de vedere canonic şi numaidecât ierarhic, adică aşa cum prevăd canoanele bisericeşti. Să se spună pe nume lucrurilor – cine sunt aceşti organizatori numiți Asociaţia „Sfânta fericita Matrona”, organizatori am în vedere a lucrurilor urâte. De la Academie, cu ziarul Timpul, cu Menora ei tot s-au comportat urât de tot atunci...
Profanarea Menorei la Chișinău în decembrie 2009


Europa Liberă: Da, şi cu revendicare de a schimba Ziua Independenţei Republicii Moldova chiar, din câte ne amintim... Părinte, când semnatarii notei spun că se vor adresa către toţi creştinii de bună credinţă să nu accepte chemările extremiste şi provocările asociaţiei, dacă membrii acesteia nu vor reveni la principiile creştine – asta ce-ar presupune, de fapt?


Pavel Borşevschi: Chestiunea e că şi la parohia mea sunt creştini care pînă la urmă au refuzat de a primi paşapoarte şi buletine de identitate sau chiar metrica pentru copii lor. Adică, vă daţi seama în ce situaţie sunt puşi copiii. Are de suferit societatea sau mai bine zis parohia în cazul dat, a Sfântului Dumitru căreia slujesc. Am încercat să vorbesc cu aceşti oameni, dar decât agresiune şi nesupunere totală, cu toate că eu sunt responsabil spiritual de comunitatea din parohia mea, deci nu am întâlnit. Noi îi iubim şi nu îi sancţionăm, nici bisericeşte, nici spiritual, cât ne rugăm pentru dânşii. I-am pus special la rugăciunile cuvenite pentru ca Dumnezeu să le lumineze mintea şi nouă să ne dea mai multă îngăduinţă şi dragoste, să nu-i pierdem.

Iată de ce noi suntem îngrijoraţi şi vrem ca ceilalţi ca ei n-au nimerit acolo încă să vadă că aici elementar nu este vorba despre un martir, cum cred ei, elementar nu este vorba despre obşte creştină, pentru că a schimba valorile creştine de dragoste în cea de ură, sau cea de credinţa în Hristos în cea întru slavă, să aştepţi venirea antihristului, cred că aici este vorba şi de minţi nu prea sănătoase. Iată de ce noi vrem să prevenim creştinii ca ei până la urmă să aplice corect discernămîntul, în cazul dat dreapta socoteală, şi să vadă unde este minciuna, unde este adevărul, şi să înţeleagă că dacă preoţii sunt îngrijoraţi, adică noi, cei care suntem păstorii turmei, şi ei să-şi dea seama că atunci când nu leii sar asupra martirilor creştini, ci creştinii sar asupra leilor, asta-i groază. Atunci acolo nu-i creştinism.

Europa Liberă: Părinte Borşevschi, Vă mulţumim mult că aţi fost cu noi în această dimineaţă.
XS
SM
MD
LG