Linkuri accesibilitate

Strategia stabileşte că nu numai documentele semnate anterior vor suporta o expertiză a conformităţii cu legislaţia europeană, dar că nici un proiect de lege sau nouă reglementare nu vor putea fi prezentate, fără o clauză de compatibilitate cu reglementările comunitare.


21 iunie 2000

Actualitatea în Republica Moldova
.

Strategia de asociere la Uniunea Europeană.

Dan Ionescu: De la Comunitatea Statelor Independente la Uniunea Europeană - o cale foarte lungă, dacă ne gândim la stadiul în care se află în prezent relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea. De unde şi eforturile Ministerului de Externe şi al unor lideri politici de a lansa o strategie pe termen lung a apropierii de structurile europene. Relatează corespondentul nostru la Chişinău, Radu Benea.

Lideri ai partidelor şi ai formaţiunilor social-politice, semnatare a strategiei de asociere la Uniunea Europeană, au susţinut astăzi o conferinţă de presă, la care au vorbit despre semnificaţiile şi importanţa acestui document pentru Republica Moldova şi despre perspectivele ei de dezvoltare ca stat în cadrul unei Europe unite.

Unul dintre autorii documentului, liderul partidului Forţelor Democratice, deputatul Valeriu Matei, care este şi co-preşedinte al Comitetului de Cooperare Parlamentară Republica Moldova-Uniunea Europeană, a dat următoarea apreciere documentului: „Semnarea acestei strategii de către partidele politice este un pas important în viaţa noastră politică internă, dar şi în avansarea acestui dialog al nostru cu Uniunea Europeană. Dialog, care durează de mai multă vreme, dar unde noi, spre deosebire de alte ţări din Sud-Estul Europei, spre deosebire de Statele Baltice, nu am făcut paşi hotărâţi până în prezent. Suntem la faza de implementare a Acordului de Parteneriat şi Cooperare, semnat în noiembrie 1994, intrat în vigoare acum aproape 2 ani, la 1 iulie 1998. Sperăm, că implementarea acestui Acord de Parteneriat şi Cooperare va cunoaşte o intensificare, odată cu aprobarea acestei Strategii.”

Valeriu Matei a subliniat necesitatea aprobării acestei strategii de catre Guvern şi a ratificării ei de către Legislativ, pentru a transpune în fapt obiectivul strategic declarat al Republicii Moldova, precum şi necesitatea unor dezbateri publice asupra documentului. Matei a amintit, că asupra strategiei se lucra încă în perioada Guvernului Sturza, însa, graţie unor conjuncturi politice, nu a ajuns să fie definitivată atunci. La fel, el şi-a exprimat regretul pentru neadoptarea de către Parlament a declaraţiei partidelor parlamentare privind integrarea europeană, care ar fi avut un impact favorabil includerii Republicii Moldova în Pactul de Stabilitate şi demarării negocierilor de asociere la Uniunea Europeană.

Intrebat de unii ziarişti, dacă strategia nu contravine acordurilor semnate în cadrul Comunităţii Statelor Independente, Valeriu Matei a spus, că aceasta nu este orientată împotriva nimănui. Însă, pentru atingerea obiectivului propus, nu exista decât o singură cale: „Calea de racordare, de ajustare a tuturor tratatelor bilaterale regionale, subregionale la care participă aceste state cu dezideratul de integrare europeană. Este un exerciţiu de monitorizare. Şi în acest domeniu tot ceea ce contravine normelor şi principiilor de obţinere a statutului de membru asociat şi membru cu drepturi depline al Uniunii Europene va trebui să fie eliminat prin, noi am spus aici, o comisie interministerială, interguvernamentală, bineînţeles, de participare cu Comisia Europeana, Guvernul Republicii Moldova, care urmează să facă aceste propuneri. Şi tot ceea ce contravine acestor principii urmează să fie eliminat din respectivele acorduri denunţate. Aceasta este calea, o alta nu există. Vorbesc acum decisiv, fiindcă se face foarte mult caz. După mine, CSI este o structură, care şi-a dovedit ineficienţa, structură născută moartă. Sigur, că şi prevederile care le conţin acele acorduri, deşi Moldova nu participă plenar la toate acţiunile acestei zise Comunităţi de State Independente, unele prevederi vor trebui să fie revăzute.”

Strategia mai stabileşte, că nu numai documentele semnate anterior vor suporta o expertiză a conformităţii cu legislaţia Europeană, dar nici un proiect de lege sau nouă reglementare nu vor putea fi prezentate, fără o clauză de compatibilitate cu reglementările comunitare. O atenţie deosebită, conform strategiei, va fi acordată colaborării cu România, care, fiind mai avansată în procesul de armonizare a legislaţiei, are deja traduse în limba româna multe dintre actele legislative comunitare.

Din Chişinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.

*

Dan Ionescu: Moscova urmăreşte cu atenţie demersurile Chişinăului în vederea apropierii de Uniunea Europeană. Ziarul Nezavisimaia Gazeta, din 21 iunie, notează într-o scurtă notă, că strategia integrării a fost deja înmînată preşedintelui Lucinschi. Într-o notă separată, se revine asupra ecourilor recentei vizite a preşedintelui rus, Vladimir Putin, la Chişinău. Este vorba, mai precis, de nemulţumirea exprimată de liderul transnistrean, Igor Smirnov, în legătura cu faptul, că nu a fost primit, cu această ocazie, de către şeful statului rus.
XS
SM
MD
LG