Linkuri accesibilitate

OCDE recomandă Chișinăului să investească în primul rînd în infrastructură şi în măsuri care să-i facă pe cetăţeni să rămînă în ţară

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică îndeamnă RM să promoveze mai activ reformele pe care le-a iniţiat pentru a atrage investiţiile străine. Aceste recomandări au fost făcute la lansarea raportului Investment Reform Index (IRI) 2010 de la Chişinău, raport care evaluează climatul investiţional din 10 ţări ale Europei de Sud-Est. Cum apreciază raportorii mediul pentru investiţii din Moldova?

Raportorii Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, pe scurt OCDE, plasează Moldova pe o poziţie aproape de media din regiune în ce priveşte politica investiţională promovată de guvern, ceea ce după părerea lor este un rezultat bun dacă nu se ţine cont de faptul că Europa de Sud-Est nu este zona cu cele mai dezvoltate economii. OCDE consideră că RM are un cadru legal pentru investiţiile străine directe aproape de cel regional, dar în acelaşi timp constată discrepanţa între legislaţia adoptată şi executarea acesteia. Autorii raportului au menţionat şi lipsa accesului investitorilor străini la terenuri agricole, ceea ce ei consideră o formă de discriminare.

Referindu-se la politicile din domeniul comerţului, Antonio Fanely directorul adjunct al Departamentului pentru Dezvoltarea Sectorului Privat al OCDE, a remarcat poziţia unică a Moldovei care îi permite să aibă acces şi pe piaţa UE şi pe cea a CSI-ului.

Antonio Fanely: ”Situaţia este mai puţin pozitivă atunci cînd examinăm barierele netarifare în calea comerţului şi există necesitatea unor eforturi adăugătoare privind integrarea Moldovei în sistemul de standardizare al UE. Un alt domeniu foarte important este anume cel de aspecte sanitare şi fitosanitare, deoarece o bună parte a exporturilor RM ţin de sectorul agricol. Fiind creată această agenţie veterinară mai rămîn totuşi de făcut multe lucruri”.

Raportorii de la OCDE au menţionat şi accesul redus la finanţe al investitorilor din sectorul privat, costul creditelor în RM, în opinia autorilor raportului, fiind mult mai mare decît cel din regiune. Cele mai critice domenii totuşi, în accepţia OCDE, sînt infrastructura şi capitalul uman de care dispune RM.

Iată observaţiile lui Nicola Filipane, consultant în analize de politici la OCDE: “Atunci cînd vorbim despre dezvoltarea capitalului uman, aici am analizat în primul rînd măsura în care acest aspect a fost inclus în strategia de dezvoltare a ţării, resursele care au fost alocate pentru aceste obiective. Un accent deosebit a fost pus pe învăţămîntul profesional şi instruire, care reprezintă un aspect foarte interesant pentru Republica Moldova, unde s-au făcut mai multe eforturi mai ales în perioada recentă. Totuşi, mai există un neajuns de anumite calificări. Un fenomen care este la fel afectat foarte mult de emigrare atît din Moldova, cît şi dinspre sate spre oraşe. Corelaţia dintre studiile învăţămîntului profesional şi cerinţele pieţei de muncă trebuie să fie consolidată. Îndeosebi trebuie să promovăm instruirea continuă”.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică recomandă RM să investească în primul rînd în infrastructură şi în măsuri care să-i facă pe cetăţeni să rămînă în ţară. Recomandările făcute de OCDE însă nu au caracter de obligativitate pentru guverne. Rapoartele pe care le face organizaţia arată doar la ce etapă se află ţara în comparaţie cu alte state din regiune, iar guvernele pot astfel să judece în ce măsură politicile pe care le-a adoptat asigură dezvoltarea dorită a ţării.
XS
SM
MD
LG