Linkuri accesibilitate

Presa moldoveană din martie-aprilie 1985 despre Gorbaciov

Primele reacţii ale presei chişinăuiene din martie-aprilie 1985 la tezele noului secretar general al PCUS continuă o tradiţie vicioasă: acceptarea fără crîcnire a politicii partidului. Mulţi nici nu au intuit că – în raport cu predecesorii săi – Gorbaciov e un alt fel de lider. Bunăoară, în Învăţămîntul public din 16 martie, Ion Borşevici, rectorul de atunci al Institutului Pedagogic „Ion Creangă”, scrie: „Tovarăşul Gorbaciov a subliniat încă o dată imuabilitatea liniei leniniste a partidului. Prima catedră experimentală de comunicare pedagogică din ţară, care s-a deschis la institutul nostru, îi va ajuta pe viitorii pedagogi să-şi însuşească mai temeinic întregul arsenal al înrîuririi ideologice asupra minţii şi inimilor oamenilor, al educării lor în spiritul devotamentului faţă de idealurile comunismului”.

Ştirile despre întîlnirile lui Mihail Gorbaciov cu liderii statelor occidentale şi socialiste alternează cu titluri caracteristice perioadei staliniste: „Cum mint gazetele burgheze”, „Falsificatorii culturii moldoveneşti”. Sînt inserate mai multe articole ale unor ţărani, muncitori, veterani ai războiului şi intelectuali însufleţiţi de tezele lui Gorbaciov. În Gazetă de seară apare un eseu entuziasmant al macaragiului Poleakova de la Uzina Ministerului Viticulturii şi Vinificaţiei: „Cuvintele tovarăşului Gorbaciov, cele despre respectarea strictă a ordinii şi legalităţii, coincid întru totul cu punctul meu de vedere de simplă muncitoare. Cînd auzi astfel de cuvinte simple şi bune, îţi creşte şi inima, vrei să munceşti tot mai bine, neprecupeţind forţele şi nici timpul. Numai pentru ca oamenii sovietici să trăiască şi mai bine, pentru ca pe tot globul să fie pace”.

Un articol care trebuie remarcat e cel semnat de scriitorul Pavel Boţu în Literatura şi arta din 4 aprilie şi intitulat „Să muncim pe nou, în mod creator”. Pavel Boţu scrie: „În ultima vreme, oamenii sovietici constată cu sporită cointeresare şi speranţă apreciabilele transformări în viaţa etică a societăţii. Tot mai greu şi mai incomod le vine celora obişnuiţi să tăinuiască prin frazeologii pompoase şi prin rapoarte cumincioare, imperfecţiunile, neajunsurile, problemele reale ale prezentului”.

Moldova Socialistă din 17 martie publică o relatare despre plenara comitetului raional de partid Floreşti. Unul dintre vorbitori a spus că, în lumina celor trasate de tovarăşul Gorbaciov la plenara CC al PCUS din martie, sînt revoltătoare şi inadmisibile „numirile în posturi de răspundere ale unor persoane care s-au compromis în posturile anterioare”. Se pare că e o voce care anunţă viitoarele polemici aprigi şi discuţii vii ale perestroikăi.
XS
SM
MD
LG