Linkuri accesibilitate

31.01 - Chișinău: Incălcări ale drepturilor omului în R. Moldova


Alexei Potângă: în anul 2000 o să avem mai multe adresări, deoarece metodele de soluţionare a problemelor în ţară sunt încete, nu sunt eficace, se fac multe declaraţii, însă nu se prea întreprinde nimic la concret.

31 ianuarie 2000

Actualitatea în Republica Moldova.

Incălcări ale drepturilor omului în R. Moldova
.

Dan Ionescu: Potrivit avocatului parlamentar, Alexei Potângă, cele mai multe încălcări ale drepturilor omului în Republica Moldova sunt de ordin social şi economic. Despre ce anume a mai vorbit ombudsmanul moldovean, relatează Andrei Porubin
:

Conducerea Centrului pentru drepturile omului a constatat astazi, într-o conferinţa de presă, că încălcarea drepturilor sociale şi economice ale cetăţenilor Republicii Moldova a căpătat un caracter cronic. Făcând bilanţul activităţii Centrului pe anul trecut, ombudsmanul Alexei Potângă, care este şi directorul instituţiei respective, a menţionat că în 1999 la Centru au apelat pentru ajutor peste 6 000 de cetăţeni, peste 70 la sută dintre petiţiile parvenite poartă caracter social, în ele fiind sesizate neplata pensiilor şi salariilor, dar şi lipsa protecţiei juridice a cetăţenilor.

Potrivit lui Potângă, cei mai mulţi petiţionari, 31 la sută, au indicat că le-au fost lezate drepturile la proprietatea privată, 23 la sută s-au plîns pe lipsa securităţii sociale şi accesului liber la justiţie, iar şapte la sută au spus că le este încălcat dreptul la muncă. Cele mai multe adresări, aproape jumătate, au aparţinut persoanelor în etate. În ele bătrânii au semnalat întârzierea îndelungată a achitării pensiilor, anularea neîntemeiată a unor facilităţi, asigurarea insuficientă de către stat cu mijloace necesare unui nivel de trai decent, refuzul băncilor de a le restitui depunerile băneşti.

În anul 1999 Centrul a examinat circa 167 de petiţii de la peste 450 de deţinuţi. S-a stabilit că pentru întreţinerea fiecăreia din cele circa 10 mii de persoane aflate în locurile de detenţie, statul a cheltuit doar 43 de bănuţi pe zi, ceea ce reprezintă doar 11 la sută din minimul necesar . Pentru îngrijirea medicală a unui deţinut au fost repartizaţi 1,3 pe zi. Drept rezultat al acestei stări de lucru, spune Potângă, închisorile au devenit focare ale bolilor infecţioase, cele mai acute fiind SIDA şi tuberculoza.

Cât priveşte rezultatele activităţii Centrului, şeful acestuia a menţionat unele succese, apreciate de el, drept importante. Este vorba despre câştigul de cauză, pe care Centrul l-a avut în cele cinci sesizări depuse la Curtea Constituţională, care a avut ca rezultat repunerea în drepturi a mai multor categorii de cetăţeni, inclusiv restabilirea unor înlesniri de care beneficiau pensionarii şi invalizii. În urma intervenţiei Centrului, două persoane au fost eliberate din detenţie, demonstrându-li-se nevinovăţia.

Întrebat despre problema respectării drepturilor omului în Transnistria, Alexei Potângă a subliniat că pe adresa Centrului au parvenit mai multe petiţii de la locuitorii din stânga Nistrului, Centrul însă, a spus el, este limitat în posibilităţile de a influenţa organele de conducere ale autoproclamatei republici nistrene. Solicitat de noi să aprecieze dacă situaţia privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova ar putea să se amelioreze în anul 2000, Alexei Potângă a menţionat că, după părerea sa, drepturile cetăţenilor vor continua să fie încălcate: „Cred eu că în anul 2000 o să avem mai multe adresări din partea cetăţenilor din Republică, deoarece, după cum vedeţi, metodele de soluţionare a problemelor în ţară, la viziunea mea, sunt încete, nu
sunt eficace, se fac multe declaraţii, însă nu se prea întreprinde nimic la concret.“

În alt context, avocatul parlamentar Alexei Potângă a menţionat şi încălcarea gravă în Republică a drepturilor copilului şi cele ale femeii. În cadrul conferinţei de presă a fost lansat un Ghid practic, întitulat „Sunt femeie. Cine mă apără?”, ediţie scoasă de sub tipar cu sprijinul Centrului pentru drepturile omului. Ghidul conţine şi rezultatele unui sondaj sociologic, potrivit cărora, peste 80 la sută din femeile chestionate consideră că nu le sunt respectate drepturile, iar peste 72 la sută au menţionat că femeile în Republica Moldova nu sunt protejate de stat.

La conferinţa de presă a participat şi expertul internaţional Peter Hosching, consultant la Oficiul înaltului comisar ONU pentru drepturile omului din Geneva. Peter Hosching a declarat pentru Europa Liberă că salută organizarea la Chişinău a unei instituţii oficiale, care se ocupă nu doar de cazurile de încălcare a drepturilor omului, ci şi de promovarea principiilor de protejare a lor. El a spus că se află aici de două săptămâni pentru a monitoriza activitatea Centrului şi a se documenta în ce măsură această instituţie face faţă obiectivelor propuse. „Aş putea, spune Peter Hosching, să menţionez mai multe ţări care se confruntă cu aceleaşi probleme de nerespectare a drepturilor omului, care există şi în Republica Moldova. Deosebirea însă, spune Hosching, constă în posibilitatea şi măsura în care este dispus statul să garanteze şi să respecte drepturile cetăţenilor săi.

În final, vom mai adăuga, că Centrul pentru drepturile omului din Republica Moldova a elaborat şi un raport amplu privind situaţia în domeniu, pe care l-a înaintat Parlamentului spre a lua cunoştinţă, în special de cazurile de nerespectare a drepturilor omului de către instituţiile de stat. Raportul urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

De la Chişinău, Andrei Porubin, pentru Radio Europa Liberă.
XS
SM
MD
LG