Linkuri accesibilitate

Plebiscit confirmă decizia Senatului de la Berlin de a defiinţa statutul religiei de materie obligatorie

Duminică s-a încheiat ultimul act al unei controverse care de 3 ani a agitat spiritele landului federal Berlin. 2,4 milioane de alegători au fost chemaţi la urne pentru a se pronunţa în cadrul unui plebiscit pentru sau contra reintroducerii religiei ca materie obligatorie în şcolile publice. În pofida unei prezenţe slabe la urne (de numai 29 la sută), opţiunea berlinezilor a fost limpede în favoarea eticii ca materie oligatorie în şcolile acestui land federal. Peste 51 la sută au votat împotriva religiei ca materie obligatorie.

Introducerea eticii în planul de învăţâmint nu a însemnat eliminarea religiei, ci transformarea acesteia într-o materie facultativă. Cu alte cuvinte, elevii berlinezi pot frecventa în continuare orele de religie confesională, adică protestantă sau catolică. Pentru celelalte confesiuni, mai ales pentru cea musulmană, nu există personal calificat, aşa că pentru elevii altor confesiuni practic nu există o ofertă didactică acceptabilă. Pornind de la această stare de fapt şi de la ideea de a oferi tuturor elevilor un curs general de etică, în care se prezintă şi elemente din istoria diferitelor religii, senatul berlinez a decis să transforme religia într-o materie facultativă.

Reprezentanţii bisericii catolice şi protestante au sprijinit o iniţiativa particulară intitulată „Pro-Reli“ (adică pro-religie) care pleda pentru reintroducerea religiei ca materie echivalentă cu etica. În consecinţă Pro-Reli dorea ca elevii să poată opta ori pentru religie, ori pentru etică, ambele materii primind statut de materie obligatorie. Totodată, iniţiativa Pro-Reli dorea să introducă predarea religiei începînd cu clasa I. Etica se predă, în prezent, începînd cu clasa a 7-a pînă în a 10-a.

Primarul guvernator, adică primul minstru al landului Berlin, Klaus Wowereit a calificat rezultatul plebiscitului drept o confimare a liniei educaţionale care ţine cont de multiculturalitatea şi multiconfesionalitatea landului. Etica promovează un set de valori comune, faţă de cele unilaterale oferite de cele două confesiuni cu pretenţii hegemoniale.

Într-un interviu radiodifuzat, Wowereit a spus: „Da, sunt mulţumit. Referendumul este o victorie a învăţămîntului care transmite elevelor şi elevilor valori comune, indifernt dacă aceştia sunt catolici, protestanţi, evrei, musulmani sau atei.“

Preşedintele Conferinţei episcopilor catolici şi preşedintele Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania şi-au exprimat regretul că iniţiativa „Pro-Reli“ a suferit un eşec.
XS
SM
MD
LG