duminică, noiembrie 29, 2015 Ora Locală 21:22

Tulburări şi contratimp istoric (II)

 

Răspunsul la întrebarea cum pot intra în derută 500 de milioane de oameni presaţi de mai puţin de 20 e, bineînţeles, complicat. Dar există şi o formulă mai simplă. Ea spune că migraţia şi violenţa nu sînt ce par. Migraţia la nivelul atins în 2015 e, de fapt, un transfer de populaţie. O migraţie care mătură continente şi trece peste obstacole naturale, aşa cum nu s-a mai văzut de la marile deplasări care au împestriţat şi rescris sfîrşitul antichităţii romane.

Toată lumea vorbeşte de Siria, dar migraţia care curge spre Europa e un fluviu mult mai vast. Pe direcţia Orient, migranţii vin dintr-o zonă care se întinde din Siria pînă în Pakistan. Există şi o direcţie africană. Migranţi mai puţin băgaţi în seamă, dar nu mai puţin numeroşi, vin dintr-o arie uriaşă care cuprinde Maghrebul, Africa Subsahariană, state din Vestul Africii, Eritreea, Etiopia şi Sudan. Aşadar, migraţia nu e o inundaţie provocată de războaiele din Orientul Mijlociu, ci o dislocare mult mai amplă, un tsunami care pleacă din zone de subdezvoltare extremă, cu sau fără conflicte armate. Sîntem în faţa unei strămutări din lumea căzută spre lumea prosperă. Oamenii se mută pur şi simplu, de-a valma, atraşi de promisiunea vieţii de calitate şi încurajaţi de vestea că în Europa se intră, pur şi simplu, fără rezistenţă, fără acte şi fără drum de întoarcere. Ce erau în istoria veche hălăduirile în căutare de pămînturi şi păşuni mai bune, e acum, migraţia spre Europa. Coborîtă prin forţa lucrurilor la acest nivel istoric primar, Europa nu înţelege, nu se poate dezmetici şi nu ştie cum să reacţioneze. Şi violenţa a coborît sub direcţie teroristă la acelaşi nivel primar. Execuţiile îndelung regizate şi asasinatele în masă la care procedează sistematic Statul Islamic au readus în Europa imagini, frici şi panici nemaintîlnite de la sfîrşitul antichităţii.

Efectul e acelaşi: o lume rafinată şi, din acest punct de vedere, amnezică nu ştie cum să reacţioneze. Însumînd, un proces de barbarizare a vieţii şi morţii a erupt în plină epocă modernă. Şocul e colosal. Cu noua barbarie, chestiunea esenţială e, din nou, după sute şi sute de ani, preţul vieţii. Migraţia şi violenţa teroristă spun că viaţa e secundară. Reuşita presupune, la acest tip de istorie, sacrificii, mai exact atîtea pierderi de vieţi omeneşti cîte sînt necesare. Întrebarea cu care terorismul islamic pune în şah Occidentul e: noi sîntem gata să murim, voi sînteţi? Răspunsul Occidentului nu poate fi decît şocul. O lume care iubeşte şi prelungeşte viaţa cu fiecare nouă creştere de standard material şi medical, o lume în scădere demografică, şi deci cu o rezervă de tineri din ce în ce mai mică, o lume care a făcut din persoana individuală un tezaur intangibil nu poate reveni brusc la barbarie pentru a da singurul răspuns inteligibil pentru barbari. În consecinţă, situația devine nesigură. Occidentul nu e învins, dar nici nu poate învinge cu o lovitură sau cu o singură campanie. Dezarticularea pîndeşte, pentru că, deodată, societăţile naţionale, lămurite de incapacitatea sistemelor colective, tind să se apere separat, iar în interiorul societăţilor grupurile sociale forţează în direcţii diferite, unele spre discursul liberal-permisiv, altele spre disperarea radicală.

TaguriBlog, Traian Ungureanu, Radio Europa Liberă


Tulburări şi contratimp istoric (I)

 

Se întîmplă lucruri ciudate. Şi mai ciudat e că toate se întîmplă deodată: migraţie, terorism, criză economică. De ce sînt neobișnuite ciudate aceste desăşurări?

Pentru că sînt fenomene de masă, adică evenimente care pun în mişcare sau vătămează grupuri enorme. Brusc, epoca prelungită a crizelor locale care agitau un stat sau o zonă restrînsă a dispărut şi a fost înlocuită de tulburări care leagă ţări şi lovesc de-a valma în cei de foarte aproape şi cei de foarte departe. Schimbarea a luat Occidentul şi, în special, Europa pe nepregătite. Ani şi decenii în şir tot ce s-a întîmplat grav a rămas o evoluţie locală şi, în consecinţă, instituţiile lumii occidentale au fost construite sau au fost reduse la dimensiunile potrivite pentru face faţă acestui tip de evenimente. Rînd pe rînd, sub presiunea normalității prelungite și a crizelor restrînse, statele occidentale și-au micșorat armatele și le-au lăsat fără fonduri, au redus forţele de poliţie și le-au pregătit, mai curînd, să lucreze ca sistem de asistenţă socială și au limitat serviciile de informaţii sau le-au îngrădit cu cu o bogată legislaţie de protecţie.

În tot acest timp, tendinţa inversă a transformat subvenţiile şi aria de drepturi sociale în principala cheltuială şi preocupare a statului. Sistemele de asistenţă au devenit cel mai mare consumator de buget, iar pretenţiile societăţii au devenit practic nelimitate. Cetățenii statelor occidentale s-au obișnuit cu ideea că au dreptul la nenunărate servicii prestate de stat și că pot dicta eliminarea oricărei forme de supraveghere și control. Europa a ajuns destul de repede în situaţia de a împinge într-un colţ minuscul structurile de stat. Această direcţie a funcţionat cu succes şi a convins guvernele că soluţia e bună. Mai serios, absenţa evenimentelor grave de dimensiuni supranţionale şi-a intoxicat promotorii. O confuzie masivă a generat un tipar de gîndire după care însăși lipsa evenimentelor grave la nivel de masă e dovada că sistemul adoptat e bun.

Cînd șocuri masive, ca terorismul şi migraţia, au izbit simultan a apărut deruta. Mai întîi, pentru că acest gen de evenimente părea dispărut, iar reapariţia lui a fost înregistrată ca o ciudăţenie. Apoi, pentru că sistemul a căzut rapid, de la frontiere la capacitatea de răspuns în forţă, Europa şi-a piedut în doar cîteva săptămîni încrederea în aranjamentele care asigurau circulaţia liberă. Suedia, Austria, Germania, Franţa au reintrodus, într-un fel sau altul, controalele de frontieră. Inimaginabilul a devenit foarte repede imaginabil: cele mai occidentale state ale Occidentului s-au lepădat de cele mai prețuite libertăţi ca de un cadou cu care nu mai ştiu ce să facă. La Paris şi, mai ales, la Bruxelles, atentatele teroriste din 13 noiembrie au fost urmate de o avalanşă de răspunsuri în forţă care au eliminat terorişti fără să-le poată preveni crimele şi, în cazul Belgiei, au dat impresia unei operaţii de imagine menită să asigure publicul larg că încă există structuri de forță. Peste tot şi peste toate a planat, însă, impresia că Europa e structural în contratimp cu noul tip de frămîntări. În fond, acţiunile a mai puţin de 20 de oameni au tulburat vieţile a 500 de milioane de europeni. Uluitor, nu? Cum s-a ajuns aici?

TaguriBlog, Traian Ungureanu, Radio Europa Liberă


Pasiv/defensiv (II)

 

Dacă ne despărțim o clipă de valul popular/sentimental care produce gesturi/clișeu după fiecare oroare teroristă și dacă ne apropiem de reacțiile oficiale, lucrurile nu se schimbă prea mult. Și aici domnește ritualul care înlocuiește răspunsurile de fond. Mai întîi și mai întîi, liderii politici naționali și europeni se înghesuie să livreze o sumă de fraze standard care nu rezistă la confrunatarea cu realitatea elementară. De regulă, reacțiile oficiale își înștiințează auditoriul că: nu ne temem! nu ne veți schimba felul de viață! și nu ne veți învinge! Oare? Teama e esența calculată a oricărei acțiuni teroriste.

Terorismul e o armă psihică susținută cu exploziv. Mai mult decît prin numărul victimelor, actele teroriste zdruncină prin teama de loteria fatală a violenței fără direcție: oricine poate fi ucis, oricînd și oriunde. Oamenii se tem automat de acest tip de probabilitate care sapă psihic adînc și alterează comportamente. A declama fără ezitare, în numele unui public larg, că teama a dispărut e o inepție. Oamenii se tem, iar dacă nu s-ar teme teroriștii s-ar lăsa de meserie. În al doilea rînd, modul de viață al oamenilor se schimbă suficient de mult pentru a contrazice lozincile oficiale. Sigur, nu totul se schimbă. Pînă la un punct, oamenii n-au de ales: trebuie să se ducă la lucru, trebuie să iasă la cumpărături și să circule cu avionul sau cu trenul. Dar aceiași oameni învață să evite locurile publice, acolo unde se poate. Să renunțe la un meci sau la un spectacol sau la o întrunire publică, să nu mai călătorească în țări periculoase și să își țină mai mult copiii acasă. Viața orașelor lovite constant de acte teroriste nu poate rămîne aceeași. Asta nu înseamnă că terorismul a învins, ci doar că politicienii lucrează cu vorbele pe care se cred datori să le rostească și pe care o parte din publicul larg vrea să le audă. Și acest tip de reacție oficială se înscrie, alături de simbolismul public, într-o tendință de formalizare, care ocolește fondul și bifează puncte fixe. Lucrurile se complică de îndată ce liderii politici trec la soluții. Cel mai adesea, Prim Miniștrii și Președinții anunță ritos că teroriștii vor fi pedepsiți. Uneori, promisiunile se adeveresc. De cele mai multe ori, teroriștii scapă sau sînt înlocuiți de membri de rețea. Unii făptași sînt eliminați, dar rețelele care îi produc rămîn în picioare. Altă formulă oficială spune că teroriștii au declarat război cutărui stat și că statul va răspunde în consecință. E greu de înțeles, totuși, cum anume pot declara război Franței 7-8 persoane care ucid la întîmplare. Și e la fel de neclar cum anume conduce Franța războiul în care a fost tîrîtă de o mînă de oameni. Bombardamentele care distrug case părăsite sau omoară 50 de teroriști în Siria nu pot rezolva situația și nu pot asigura pacea acasă. Un paradox neliniștitor spune că, pe măsură ce se înmulțesc și repetă clișeele, terorismul devine mai activ. E aproape imposibil de crezut că autorii măcelurilor nu au înțeles un lucru atît de simplu: reacția combinată la terorism e în cel mai rău caz pasivă și în cel mai bun caz defensivă.

TaguriBlog, atentatele teroriste, Traian Ungureanu, Radio Europa Liberă


Pasiv/defensiv (I)

 

          Atentatele teroriste repetate în Europa de Vest au lăsat în urmă o stivă de victime nevinovate. Și un diagnostic. E vorba de un anumit tip de comportament și reacție care a devenit, cu timpul, ritual. În genere, violența ucigașă pusă la lucru în marile orașe europene de teroriști musulmani a provocat mecanizarea răspunsului civil și politic. Reacțiile tot mai previzibile ale publicului și ale politicienilor sugerează că ne confruntăm cu o situație internă periculoasă în care fondul rămîne neatins, iar soluțiile ocolesc decizia cerută de realitate.

            Mai întîi, scena publică. Ca după fiecare atentat terorist, și la Paris, emoția a covîrșit un public enorm. Gesturi cunoscute s-au repetat. Candele, altare improvizate și flori au umplut locurile în care au fost uciși oameni nevinovați. Mult mai puternică decît altă dată, reacția pe net s-a transformat în curent global. Nenumărate site-uri și conturi personale au fost drapate grafic în culorile tricolorului francez. Mass media a intrat în regim de urgență permanent și a făcut ce obișnuiește să facă în asemenea ocazii. Emisiunile speciale au acoperit zile în șir evenimentele oribile de la Paris și au reluat în detaliu fiecare gest de comemorare publică. Pe lîngă simbolurile obișnuite, a apărut în scenă și obișnuita listă de teme fixe. Rînd pe rînd, specialiști și comentatori titrați au repetat pentru a cine știe cîta oară formule ca: terorismul nu e totuna cu Islamul, marea majoritate a musulmanilor e pașnică  și terorismul e rezultatul sărăciei și al marginalizării. E, deja, plictisitor. Bunul simț se simte rău. Fără să fie experți, oamenii de rînd observă, totuși, că 99.99% din teroriști sînt musulmani. Istoricii care își respectă meseria pot explica oricînd că majoritățile nu contează. Marile transformări radicale au fost forțate, dintotdeauna, de o minoritate violentă care a supus prin intimidare o majoritate tăcută și civilizată. Apoi, sărăcia, luată ca etichetă generică, nu explică nimic. Musulmanii nu sînt singurii săraci ai marilor orașe occidentale. Minoritarii indieni, vietnamezi, bulgari sau maghiari sînt adesea la fel de săraci, dar nu găsesc necesar să pună mîna pe arme. Toți sau aproape toți muncesc și reușesc să trăiască decent, fără ajutoare sociale. Planul terorist care a lovit Parisul a fost în mare parte urzit la Bruxelles, în cartierul Molenbeek. Explicația adoptată imediat de „lumea bună” spune că musulmanii din acest cartier sînt în majoritate șomeri și marginalizați. Nimeni n-a avut timp să se întrebe de ce românii care locuiesc în același cartier muncesc pe rupte și n-au timp de nimic altceva. O anecdotă utilă: unul din autorii atentatului a avut, la un moment dat un bar în Molenbeek. În aceeași clădire, la etajele de deasupra, locuiesc mai multe familii de români. Toți pleacă la muncă de la 5 dimineața și se întorc spre seară, după care mănîncă și se culcă devreme. Unii din ei au aflat de tărăboiul terorist abia cînd poliția a pătruns în cartier căutîndu-l pe fostul proprietar de bar.  

Toate aceste teorii au revenit în logica și cuvintele în care au mai fost auzite sau citite de mii de ori în ultimii ani. Dacă adunăm emoțiile cu program fix și ideile invariabile declanșate de violența teroristă, ne aflăm în fața unui răspuns care nu răspunde. Publicul general a învățat să își exprime și îndiguiască emoțiile în cadre date. Nici una din aceste reacții nu atinge întrebările grele: de ce? și ce e de făcut? În absența acestor probleme, reacțiile publice nu vorbesc despre realitatea gravă care tulbură sau curmă viața atîtor oameni. Reacțiile sînt autoreflexive. Mai clar spus, reacțiile spun ceva despre cei ce reacționează. Societatea a învățat să construiască imagini despre ea însăși. Imagini care certifică vizibil că oamenii care reacționează au simțăminte nobile, sînt capabili de compasiune și se se disting, în acest fel, de cei ce reacționează altfel, nu au reacții sau întîrzie să le aibă. Oricît de sincere sînt sentimentele unora și oricît de greu ar fi de admis așa ceva, societatea a învățat să se desfășoare în tot narcisismul, dacă și cînd apare ocazia emoțională. Mai ales pe net, suma expresiilor și formulelor folosite sînt un comentariu despre propria calitate, un concurs de conformism emoțional care îi premiază pe cei mai activi și îi exclude pe cei mai puțin prompți. Cîteva  ziare occidentale au semnalat apariția unui soi de juriu care înfierează pe net cutare sau cutare persoană publică vinovată că nu și-a afișat la timp simpatia. Problema acestui concert moral-terapeutic e tocmai dezlipirea de lucrurile cu adevărat importante. Măcelurile repetate nu sînt urmate de reflecție sau de acțiuni colective care cer autorităților să intervină pentru a feri societatea de orori viitoare. Publicul specializat în ritual sentimental își face pur și simplu numărul după care se retrage mulțumit de sine și convins că a bifat ce trebuia bifat. În același timp, reacția oficială nu e cu mult diferită. Vom întîlni, și la nivel oficial, aceeași tehnică de evitare prin retorică și ritual.

TaguriBlog, atentatele teroriste, Traian Ungureanu, Radio Europa Liberă


Logica dezumanizării (II)

 

          A doua consecinţă a masacrului din Sinai e încă mai perversă. Pe scurt, multă lume a făcut, din nou, declarat sau subînţeles, legătura între crima din Sinai împotriva Rusiei şi crima Rusiei împotriva atîtor naţiuni cu pasageri la bordul avionului doborît în Ucraina. Încă o dată, acest tip de logică e stupidă şi periculoasă. Într-adevăr, sute de oameni au fost ucişi într-un avion doborît cu armament şi personal rusesc. Numai că avionul doborît cu alte sute de civili la bord în Sinai nu face nimănui dreptate ci dublează o crimă abjectă. În plus, e interesant de ştiut cine are curajul să spună că se simte răzbunat de măcelarii de la Statul Islamic. Şi în acest caz, victimele dezumanizate sînt morţii.

           A treia consecinţă morbidă a masacrului din Sinai e nesîngeroasă dar, potenţail, mult mai toxică. Ea aparţine unui nume celebru: Charlie Hebdo - gazeta franceză de umor radical apărată de milioane şi milioane de oameni ieşiţi în stradă după ce redactorii ei au fost uciși într-un atac terorist arab. Acum, aceeaşi gazetă a publicat caricaturi plecate de la masacrul din Sinai. Charlie Hebdo crede că desenele sînt amuzante şi, implicit, cere cititorilor să arate că un umor inoxidabil şi independent. Charlie Hebdo n-o ştie, dar cere, de fapt, altceva. Cere o lipsă de respect scabroasă faţă de oameni dipăruţi tragic, asasinaţi cu cinism şi chinuiţi fără vină. Într-un fel, Charlie Hebdo cere cititorilor lui să se amuze pe tema redactorilor de la Charlie Hebdo, ucişi de aceeaşi logică teroristă. E, astfel, de neînţeles de ce anume n-a reuşit pînă acum Charlie Hebdo să publice o caricatură pornind de la masacrul din propria redacţie. Din nou, mulţi vor invoca, poate, argumentul folosit după atacul asupra redacţiei Charlie Hebdo: libertatea de expresie. Problema e că în acest caz, Charlie Hebdo n-a folosit libertatea de expresie ci libertatea faţă de bunul simţ. Poţi lua peste picior sau contesta o religie. Nu poţi face același lucru cu un om ucis fără vină. Dacă o faci, te-ai alăturat păcatului de dezumanizare de care îi acuzi pe duşamnii tăi.

TaguriBlog, Traian Ungureanu, Radio Europa Liberă


Logica dezumanizării (I)

 

           Politica a permis dintotdeauna dezumanizarea adversarului, de regulă în forme minore şi retorice. Excepţiile au fost însă hotărîtoare. Una e să îţi faci adversarul bou şi alta e să îl declari inferior pe drumul spre Siberia sau Auschwitz. Multă lume a învăţat să creadă că umanismul contemporan e de neclintit şi că am depăşit crima fizică sau mentală pornită prin declaraţia de dezumanizare.

             Rusia a fost de curînd victima neaşteptată a acestui mod de gîndire şi, din clipa în care aşa ceva s-a petrecut, e cazul să lăsăm deoparte toate antipatiile vechi adunate de Rusia într-o lungă istorie de oprimare a popoarelor vecine. Totul a început cu prăbuşirea unui avion rusesc cu aproape 300 de oameni la bord, în Sinai. E aproape sigur că avionul a fost distrus de explozia unei bombe plasată la bord. E foarte probabil că actul terorist a fost săvărşit de mişcarea Statul Islamic. Evident, dacă bomba şi masacrarea a 300 de civili nevinovaţi cad în răspunderea organizaţiei teroriste Statul Islamic, ne aflăm în faţa unei reacţii la atacurile aramte ruseşti asupra bazelor Statului Islamic şi ale altor organizaţii mai mult sau mai puţin teroriste din teatrul de război sirian. De aici, din această legătură de cauzalitate, începe alunecarea într-o logică periculoasă şi, în esenţă, inumană.

            Deschis sau implicit, multă lume a făcut legătura între cele două evenimente şi a conchis că Rusia trebuia să se aştepte la o ripostă, ba chiar mai mult că Rusia a găsit ce a căutat şi a încasat ce a meritat. Raţionamentul e stupid şi periculos. Chiar dacă nu ne convine ce face Rusia în Orientul Mijlociu, vieţile nevinovate rămîn nevinovate, crima rămîne crimă şi terorismul terorism. Dar Rusia a ucis civili în bombardamentele asupra organizaţeiei Statul Islamic! - vor replica unii. Nu ştim. Dar chiar dacă e adevărat, nu trebuie uitate două lucruri. Mai întîi, majoritatea organizaţiilor teroriste arabe folosesc regulat aşezări şi locuinţe civile pentru a-şi camufla şi proteja bazele, armamentul şi luptătorii. E o tehnică deliberată care face din civili ostateci şi îi sacrifică pentru a-i transforma ulterior în martiri reciclaţi propagandistic. În aceste situaţii, culpa e acelor ce expun cu bună știinţă civili nevinovaţi. În al doilea rînd, organizaţii ca Statul Islamic se ocupă anume cu asasinarea intenţionată şi nu accidentală a civililor. De fapt, definiţia terorismului presupune exact asta: asasinarea premeditată, la întîmplare şi în masă, a nevinovaţilor care își pierd umanitatea, după logica unei organizaţii ca Statul islamic. La capătul raţionamentului care constată că Rusia a primit o lecţie meritată, civilii asasinaţi sînt ucişi a doua oară. Prin dezumanizare.

TaguriBlog, Traian Ungureanu, Radio Europa Liberă


O criză pentru altă lume (II)

 

Valul inițial de entuziasm și, apoi, deruta nervoasă provocată de apariția a sute de mii de refugiați repetă o lecție veche. Evident, o lecție nesocotită. Criza refugiaților reia o criză umană de înțelegere. Căci, și de astă dată, iluziile și speranțele au luat-o înaintea realității. Un optimism uneori naiv și cel mai adesea de o ignoranță trufașă a stabilit, din nou, că e singura măsură a lumii. Asta, mai ales în Germania unde credința în puterea de a îndrepta lumea e o obligație dictată de un trecut complicat, tragic și nedepășit.

Cert e că Germania și, alături de ea, nucleul vestic al Uniunii Europene au pornit de la premiza că istoria s-a subțiat sau va ceda în fața prinicpiilor înalte. Solidaritatea și compasiunea sînt, dealtfel, invocate cu o frecvență mecanică în intervențiile și explicațiile publice ale liderilor europeni. Europa a presupus din nou, convinsă că are dreptul moral la asemenea pretenții, că lumea s-a schimbat sau se va schimba, îmbunată de standardul etic al Occidentului contemporan. O anume ideologie a toleranței îndîrjite a devenit doctrină de stat și dogmă publică. În aceste condiții, așteptarea era ca marea migrație a refugiaților să confirme, pur și simplu, valoarea etică a Occidentului. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană a decis că își poate comanda propriul triumf istoric.

Ipoteza periculoasă după care mersul lumii s-a schimbat doar pentru că Occidentul e fidel unui număr de idealuri a început iar să dicteze decizii politice. La început, totul părea să confirme scenariul de lucru european. Așa au venit declarațiile necugetate ale Cancelarului german și așa au apărut miile de binevoitori în fața gărilor în care debarcau refugiați. După cîteva săptămîni, adevărul istoric și uman a început să-și arate fața și să-și recucerească dreptul la întîietate. Refugiații au devenit un diluviu uman necontrolabil. Conflictele interne între diverse feluri, etnii și triburi de refugiați au izbucnit fără opreliști. Orașele prospere ale Germaniei au aflat că nu sînt infinit de prospere. Omul de rînd a înțeles că nu poate suporta orice și oricît. Multă lume a început să își dea seama că așezarea unor mase uriașe de străini veniți cu altă cultură, cu altă religie și alte țeluri va da peste cap și va înlocui felul de viață al gazdelor. Vecinii au început să se certe, fie că e vorba de orașe sau țări, din vest și din est. Nervozitatea s-a întors rapid împotriva politicienilor care au dovedit că se pot întruni pentru a nu reuși nimic. La rîndul lor politicienii au aflat că Uniunea Europeană nu e exact ce și-au închipuit. Mulți au aflat, de pildă, că fractura Est-Vest n-a fost acoperită și vindecată de legislație și fonduri europene. Mai dureros a fost momentul în care liderii politici au aflat că Uniune Europeană are o existență limitată. Așa de pildă, s-a lămurit că Uniunea Europeană nu are granițe clare și solide, în ciuda a ce au stabilit pe hîrtie Tratatele europene. Pe măsură ce criza se adîncește, e tot mai clar că acea parte a Uniunii Euroene construită pe baza unor supoziții și decizii fără acoperire reală există doar atît timp cît nu e deranjată de realitatea înconjurătoare și dispare de îndată ce e pusă la încercare. Nu poți hotărî că statele membre UE sînt solidare peste propriile interese, tradiții și culturi. Și nu poți decide că un stat sau altul trebuie să facă față unei probleme în care nu e parte.

Ca întotdeauna, lucrurile merg bine atîta vreme cît e vorba de cîștigat ceva și mai rău sau deloc atunci cînd e vorba de obligații. Dar asta nu e o noutate ci o trăsătură istorică a colectivităților și a politicii. Cine nesocotește aceste date fixe se va lovi uimit de realitate. Am mai văzut asemenea episoade într-o istorie europeană în care utopia a eșuat tragic. Cine intră în jocul de-a saltul peste istorie nu poate și nu va putea ieși vreodată învingător. Marea problemă a crizei în care ne aflăm e că europenii sînt prizonierii propriilor exigențe. Nimeni nu sparge consensul și nimeni nu poate reveni la adevărurile simple. Un soi de autocenzură generată de zeci de ani de investiție în noua ideologie interzice orice remarcă privitoare la realitatea neplăcută și contradictorie a istoriei și a marilor grupuri umane. În mod aparent paradoxal, criza găsește aliați în cei ce crede că o pot rezolva. Cu fiecare zi și cu fiecare nouă încercare, liderii politici se adîncesc în noi declarații de bunăcredință și, cu asta, lucrează la desăvărșirea crizei. Mesajul e mereu același: am dat greș? soluția e să continuăm cu aceleași metode!

Dacă se poate spune ceva cît de cît clar, atunci e de spus că această criză nu are sfîrșit în lumea cu care ne-am obișnuit. Capătul ei se găsește într-o lume diferită pe care nu o cunoaștem și pentru care nimeni nu e pregătit.

TaguriBlog, criza refugiaților, Traian Ungureanu, Radio Europa Liberă

În exclusivitate